Інформація про новину
  • Переглядів: 412
  • Дата: 5-02-2022, 12:38
5-02-2022, 12:38

17. Вибір типу діаграм в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  16. Створення діаграм в Excel
Наступна сторінка:   18. Практична робота 4. «Створення діагр...

Основне завдання побудови діаграм — вибрати правильно її тип для коректного відображення числових даних. Найбільш широко використовують графіки, стовпчасті та кругові діаграми.

Для побудови графіків ураховують: чи є залежність між двома числовими величинами; значення числових величин, що мають бути визначені через однакові проміжки часу.

Отже, використання графіка передбачає демонстрацію деякого неперервного процесу. Також графіки слід застосовувати, коли потрібно відобразити дуже велику кількість значень.

Учні 9-А класу

■ Хлопці

■^g -Дівчата

Рис. 17.3. Приклад побудови секторної діаграми

Побудова стовпчастих діаграми доцільна тоді, коли:

є залежність між двома числовими величинами;

дані, що мають бути відображені на діаграмі, не демонструють неперервний процес.

Побудову секторних (кругових) діаграм здійснюють, якщо:

необхідно відобразити дані лише одного ряду;

жодне із значень не є нульовим або від’ємним; категорії мають відповідати частинам єдиного цілого.

ВПРАВА 17.1

Завдання. Таблиця містить три набори даних. Проаналізувати представлені дані, обрати необхідний тип діаграм для відображення цих даних і побудувати діаграми.

1. Введіть дані до аркуша електронної таблиці відповідно до зразка (рис. 17.4).

2. Розгляньте дані розподілу часу учня протягом доби. Виберіть тип діаграми.

Оскільки дані містять усього один ряд, не містять від’ємних і нульових значень, а також є складовими єдиного цілого, а саме, доби, то для даного набору даних доцільною буде побудова секторної діаграми.

3. Побудуйте діаграму розподілу часу учня протягом доби.

a. Виділіть діапазон А4:В8.

b. На вкладці Вставлення оберіть інструмент для побудови секторної діаграми

та її бажаний вид. В результаті діаграму буде побудовано.

4. Додайте до діаграми заголовок та підписи даних у відсотках.

5. Розгляньте дані продажу товарів за день. Виберіть тип діаграми.

Оскільки між двома числовими величинами немає залежності, дані не є часткою деякого цілого значення, то для їхнього представлення доцільно побудувати стовпчасту діаграму або гістограму.

6. Самостійно побудуйте стовпчасту діаграму продажу товарів за день, виконайте її оформлення, додайте назву та вилучіть легенду.

7. Розгляньте дані коливання курсу валют. Виберіть тип діаграми.

Оскільки є залежність між двома величинами (залежно від дати встановлено певний курс валют), а також значення відтворюють певний процес через однаковий проміжок часу, то для демонстрації цих даних доцільно побудувати графік.

8. Побудуйте графік коливання курсу валют без використання маркерів, оформіть його, надавши йому червоний колір з рожевою підсвіткою, додайте назву і вилучіть легенду.

Виконайте вправу 17.2.

Контрольні запитання та завдання

1. У яких випадках використовують секторні діаграми?

2. Які типи діаграм демонструють неперервну зміну даних за рівні проміжки часу?

3. За яких умов здійснюють побудову стовпчастих діаграм?

4*. Чи можна для одного набору даних побудувати різні типи діаграм?

Питання для роздумів

1*. Який тип діаграми підійде для відображення набору наступних даних:

а) щоденна кількість опадів протягом місяця;

б) кількість переможців олімпіади з різних предметів;

в) хімічний склад речовин у повітрі?

2*. Визначте умови побудови точкової діаграми.

3**. Розробіть алгоритм вибору типу діаграми залежно від числових даних.

Завдання для досліджень

1*. Визначте, як побудувати діаграми різних типів на одній ділянці побудови, наприклад, стовпчасту діаграму та графік.

2**. Дослідіть призначення таких типів діаграм, як бульбашкова, поверхнева, каскадна.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  16. Створення діаграм в Excel
Наступна сторінка:   18. Практична робота 4. «Створення діагр...^