Інформація про новину
  • Переглядів: 566
  • Дата: 5-02-2022, 15:08
5-02-2022, 15:08

20. Прості та розширені фільтри в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  19. Упорядкування даних у таблицях в Excel...
Наступна сторінка:   21. Практична робота 5. «Упорядкування ...

Простий фільтр

Сортування не завжди спрощує пошук, якщо йдеться про великі обсяги даних. Іноді зручно здійснити пошук даних, що відповідають деякому критерію. В таких випадках треба скористатися можливостями фільтрації даних. Фільтрація дозволяє виводити на екран лише ті значення, які відповідають заданим умовам відбору для стовпців, не змінюючи сам документ.

Так, на рис. 20.1 наведено приклад, у якому із переліку книжок вибрано лише ті, що видано в 2013 році.

Відфільтровані рядки можна змінювати, редагувати, використовувати для створення діаграми, а от змінювати їх порядок розташування не можна.

Є два типи фільтрації списків. Для створення простих умов відбору використовують автофільтр, а для більш складних — розширений фільтр.

Автофільтр використовують, коли умова вибору стосується тільки одного стовпця або коли необхідно одночасно врахувати умови декількох стовпців. Для застосування автофільтра необхідно виконати такі кроки:

1. Клацнути на будь-якій клітинці таблиці даних.

2. Застосувати режим автофільтру одним із способів.

1 спосіб

Перейти на вкладку Основне та в меню інструмента Сортувати й фільтрувати обрати команду Фільтр.

2 спосіб

Перейти на вкладу Дані та обрати інструмент Фільтр.

В результаті у верхньому рядку з’являться стрілки, з допомогою яких можна виконати фільтрацію (рис. 20.2). Для зняття фільтра необхідно знову обрати цей же інструмент.

3. Клацнути на кнопці з трикутником у стовпці, який треба відфільтрувати, наприклад, Рік випуску.

4. Зі списку, що відкриється, обрати умову фільтрації.

Список фільтрації містить усі дані стовпця (без повторень), команди сортування і команду переходу до текстових або числових фільтрів залежно від даних стовпця (рис. 20.3).

Для вибору одного або декількох значень із запропонованих даних списку необхідно залишити навпроти них прапорці, а інші забрати. Після натиснення кнопки ОК буде виведено лише вибрані значення. Якщо натиснути на прапорець (Виділити все), буде знято всі прапорці. Щоб видалити заданий фільтр, необхідно натиснути інструмент Очистити.

Для встановлення умов фільтрації використовують команди Текстові фільтри, Фільтри чисел або Фільтри дат залежно від типів даних.

Розглянемо використання автофільтра, виконавши практичну вправу.

ВПРАВА 20.1

Завдання. Вивести дані, що задовольняють указані умови:

а) вивести усі книжки, в яких кількість сторінок від 100 до 200;

б) вивести усі книжки, назва яких починається на літеру «п»;

в) вивести усі книжки, в яких будь-яке слово у назві починається на «п»;

г) знайти усі книжки видавництва «Богдан», що були випущені після 2014 року.

1. Завантажте файл Вправа_20_1^^ з матеріалів до даного параграфа.

2. Створіть три копії наявного в книзі аркуша та надайте їм назви Завдання_а, Завдання_б, Завдання_в та Завдання_г відповідно.

3. На аркуші Завдання_а застосуйте автофільтр для виведення усіх книжок, у яких кількість сторінок від 100 до 200.

a. Клацніть на будь-якій клітинці таблиці даних.

b. Оберіть команду Фільтр на вкладці Основне в меню інструмента Сортувати й фільтрувати.

c. Клацніть стрілку біля стовпця Кількість сторінок.

d. Оберіть команду Фільтри чисел 4 Між. У результаті відкриється вікно Користувацький автофільтр.

e. Навпроти поля Більше або дорівнює введіть 100, а навпроти поля Менше або дорівнює — 200.

f. Натисніть ОК.

При фільтруванні текстових даних зручно використовувати символи «?» і «*», що дозволяють здійснювати пошук за неповними даними. Тут знак «?» визначає один будь-який символ, а «*» — будь-яку кількість довільних символів. Так, запис «а*» буде означати, що необхідно вивести всі дані, що починаються на літеру «а».

Запис «*а*» означає будь-який текст, що містить в собі «а», а запис «?а*» означає будь-який текст, у якому другою є літера «а», оскільки знак питання означає лише будь-який один символ.

4. На аркуші Завдання_б знайдіть усі книжки, назви яких починаються на літеру «п».

a. Застосуйте до таблиці автофільтр.

b. Оберіть стрілку у стовпці Назва.

c. Оберіть команду Текстовий фільтр 4 Починається з.

d. Введіть літеру «п» та застосуйте фільтр.

5. На аркуші Завдання_в знайдіть усі назви, в яких будь-яке слово починається на «п».

a. Застосуйте до таблиці автофільтр.

b. Оберіть стрілку у стовпці Назва.

c. Оберіть команду Текстовий фільтр 4 Користувацький фільтр.

d. У першому списку оберіть опцію починається з та встановіть значення «п».

e. Установіть перемикач у положення АБО.

f. У другому списку оберіть опцію містить та встановіть значення «* п*» (рис. 20.4). Це означає, що текст має містити будь-який текст, пробіл, літеру «п» та ще будь-який текст.

g. Застосуйте фільтр, натиснувши ОК.

6. На аркуші Завдання_г знайдіть книжки видавництва «Богдан», що були випущені після 2014 року.

a. Застосуйте до таблиці автофільтр.

b. Оберіть стрілку у стовпці Видавництво.

c. Залиште у списку прапорець лише біля видавнитва «Богдан».

d. Оберіть стрілку у стовпці Рік видання.

e. Оберіть команду Фільтри чисел 4 Більше.

f. Уведіть 2014.

g. Застосуйте фільтр, натиснувши ОК.

V0.2.

Розширений фільтр

Якщо значення деякого параметра має задовольняти умову, що складається більш ніж із двох частин, або частини умови, які стосуються різних параметрів, з’єднані сполучником «або», використовують розширені фільтри. Так, на рис. 20.5 наведено результат фільтрації, коли необхідно знайти книжки, автором яких є Дара Корній, або ті, що були випущені після 2014 року.

Розглянемо використання розширених фільтрів, виконавши практичну вправу.

ВПРАВА 20.2

Завдання. Знайти книжки, автором яких є Дара Корній, або ті, що були випущені після 2014 року.

1. Відкрийте файл Вправа_20_2^^ з матеріалів до даного параграфа.

Для використання розширеного фільтру спочатку необхідно створити критерій відбору даних, указавши назви стовпців і значення пошуку.

2. Створіть таблицю з критеріями відповідно до зразка (рис. 20.6).

a. Скопіюйте з основної таблиці назви стовпців Автор та Рік видання, оскільки саме за цими стовпцями має здійснюватися фільтрація.

b. Під назвою стовпця Автор скопіюйте з таблиці ім’я автора Дара Корній.

c. Нижче у стовпці Рік видання введіть умову >2014.

Умова щодо року випуску вказується нижче, оскільки відповідно до завдання ми маємо знайти книжки, що мають указаного автора або рік видання після 2014. Якби умова була Дара Корній та рік видання після 2014, то умову щодо року було б указано в цьому ж самому рядку, що й автор.

3. Перейдіть до вкладки Дані та оберіть інструмент Додатково. В результаті чого має з’явитися діалогове вікно Розширений фільтр.

4. У полі Вихідний діапазон установіть діапазон, у якому розташована таблиця з даними. Як правило, програма її може визначити самостійно за умовчанням. В даному випадку це діапазон А1^24.

5. У полі Діапазон умов укажіть діапазон з критерієм фільтра, а саме, I1:J3.

6. Установіть опцію біля перемикача скопіювати результат до іншого розташування.

7. У полі Діапазон для результату встановіть A26:F26, що є першим рядком, починаючи з якого буде вставлено результат фільтрації.

8. Натисніть ОК. В результаті мають бути відображені усі дані, що задовольняють критерій відбору.

Дізнайтеся більше про «розумні» таблиці.

Виконайте вправу 20.3.

Контрольні запитання та завдання

1. Для чого використовують фільтрацію даних?

2. Як застосувати автофільтр?

Питання для роздумів

1*. У яких випадках використовують автофільтр, а в яких — розширений фільтр?

2*. Чи можна замість автофільтра скористатися можливостями розширеного фільтра?

Завдання для досліджень

1*. Визначте, яким буде критерій для розширеного фільтра, якщо у вправі 20.2 потрібно вивести всі книжки, що мають більше 100 сторінок та видані у видавництві «Богдан» або «Ранок». 2*. Дослідіть і поясніть призначення інструментів групи Знаряддя даних на вкладці Дані.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  19. Упорядкування даних у таблицях в Excel...
Наступна сторінка:   21. Практична робота 5. «Упорядкування ...^