Інформація про новину
  • Переглядів: 517
  • Дата: 5-02-2022, 15:26
5-02-2022, 15:26

31. Дії зі списками в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  30. Поняття одновимірного масиву в Python
Наступна сторінка:   32. Практична робота 8. «Дії з масивами в...

Ми вже познайомилися із способами створення списків, навчилися їх виводити. Розглянемо, які дії можна виконувати зі списками, а також функції та методи опрацювання списків.

31.1.

Об'єднання та виділення списків

Одна із дій, яку можна виконати зі списками, — це об’єднання списків.

Так, якщо ми маємо список

та список

то для їхнього об’єднання достатньо до списку а додати список b. В результаті ми одержимо новий список с, в якому спочатку будуть розташовані елементи списку а, а потім елементи списку b.

Ще одна дія — це виділення елементів. Загальний вигляд цієї дії має такий синтаксис:

Усі параметри цієї дії є необов’язковими. Так на рис. 31.1 наведено приклад коду та його виконання для виділення зі списку елементів з 2-го по 5-й включно.

А на рис. 31.2 наведено приклад виділення зі списку елементів, що мають непарні індекси. Зверніть увагу, що кінцевий індекс в даному виразі пропущений.

31.2.

Методи опрацювання списків

Вам уже знайомий метод append — з його допомогою елемент можна додати в кінець списку.

Якщо ж до списку необхідно додати відразу декілька елементів, то для цього використовують метод extend.

Так, на рис. 31.3 наведено приклад додавання чисел 4 та 5 у кінець даного списку а.

Якщо необхідно елемент додати не в кінець списку, а до вказаної позиції використовують метод insert.

На рис. 31.4 наведено приклад додавання числа 0 у 3-тю позицію до списку.

Наступні методи призначені для видалення елементів. Так, метод pop видаляє елемент за вказаним індексом (рис. 31.5).

Видалити елементи можна також із використанням оператора del, що має такий синтаксис:

У квадратних дужках можна вказати номер елемента або діапазон елементів для видалення. На рис. 31.6 наведено приклад видалення елементів, що знаходяться від 2-ї до 5-ї позиції включно.

Для видалення першого елемента, що має вказане в якості аргументу значення, використовується метод remove. На рис. 31.7 наведено приклад видалення першого елемента, що має значення нуль.

Якщо ж необхідно очистити від значень увесь список, використовують метод clear.

Якщо необхідно знайти номер першого входження елемента, який має вказане значення, використовують метод index. Так, на рис. 31.8 наведено приклад пошуку номера першого входження елемента, що має значення 5.

Для визначення кількості елементів, що мають вказане значення використовують метод count. На рис. 31.9 наведено приклад пошуку кількості входжень елемента, що має значення 5.

31.3.

Функції роботи зі списками

Крім розглянутих методів роботи зі списками є ще й функції. Функції, які ми будемо використовувати при подальшому створенні програм, наведено в таблиці 31.1.

Таблиця 31.1

Функція

Призначення

Приклади

sum(список)

Обчислення суми елементів

sum([4, 7, 3, 6])=20

тах(список)

Визначення максимального елемента

max([4, 7, 3, 6])=7

тіп(список)

Визначення мінімального елемента

min([4, 7, 3, 6])=3

Розглянемо використання функцій та методів роботи зі списками при створенні програм.

ВПРАВА 31.1

Завдання. На змаганнях з фігурного катання спортсмен одержує оцінку свого виступу від 10-и суддів. Оцінка, яку може виставити один суддя, визначається кількістю балів від 0 до 6. Після одержання усіх оцінок найкраща та найгірша оцінки відкидаються, і спортсмену нараховується сумарний бал оцінок, що залишилися. Створити вихідний масив оцінок від 10-ти суддів, заповнюючи його елементи випадковим чином дійсними числами від 0 до 6 з одним десятковим знаком. Вивести: одержаний список оцінок; максимальну та мінімальну оцінки; список оцінок, серед яких буде визначено результат; сумарний бал, який одержить спортсмен.

1. Уведіть команди створення та виведення масиву оцінок суддів.

У першому рядку здійснено імпорт модуля random, оскільки ми створюємо список із випадкових чисел. У наступному рядку створюємо порожній список graid, до якого буде додано оцінки суддів. Наступна команда — оператор циклу, для введення 10 елементів списку. З допомогою команди

змінній а надається дійсне випадкове число в проміжку від 0 до 6, яке округлюється до одного десяткового знака за допомогою функції round. Наступна команда 2 3

додає значення одержаного випадкового числа в кінець списку grade. Останні дві команди виводять повідомлення та список оцінок суддів.

2. Запустіть програму на виконання та переконайтеся, що створено список із 10 дійсних випадкових чисел.

3. Додайте команду знаходження максимальної оцінки суддів:

Самостійно визначте місце її розташування в програмі.

4. Аналогічно додайте команду знаходження мінімальної оцінки суддів.

5. Із допомогою оператора print виведіть знайдені значення.

6. Додайте команду видалення зі списку graid максимального значення:

7. Аналогічно додайте команду видалення зі списку graid мінімального значення.

8. Додайте команду виведення одержаного списку.

9. Додайте команду обчислення сумарного балу спортсмену:

У даній команді функція sum використовується для знаходження суми елементів масиву graid, а функція round — для округлення значення суми до одного десяткового знака.

10. Додайте команду для виведення значення суми.

11. Запустіть програму та перевірте правильність її виконання.

ВПРАВА 31.2

Завдання. Дано два списки, кожен з яких містить середньодобову температуру протягом тижня (рис. 31.10). Об’єднати ці списки в один, знайти максимальну, мінімальну та середню температури за два тижні. Створити та вивести новий список, що містить температуру лише у вихідні дні.

1. Уведіть команди створення та об’єднання списків:

2. Додайте команду виведення об’єднаного списку.

3. Додайте команди знаходження і виведення максимального та мінімального значень списку week.

Середнє значення знайдемо за формулою Sa=s/k, де s — сума значень, k — кількість. Для знаходження суми скористаємося функцією sum, а кількість є відомою, k = 14. Для округлення результату середнього значення до одного десяткового знака скористаємося функцією round.

4. Додайте команду знаходження середнього значення списку week:

5. Додайте команду виведення середнього значення списку week.

6. Додайте команди створення списку weekend, що містить значення температур у вихідні дні, а саме, в суботу та неділю:

Тут метод extend використовується для додавання до списку відразу декількох елементів.

7. Додайте команду виведення списку weekend.

8. Запустіть програму та перевірте правильність її виконання.

9*. Змініть команду створення списку weekend таким чином, щоб до нього додавалися не окремі елементи списків, а їхній діапазони.

10*. Також спробуйте реалізувати цю команду таким чином, аби отримати список weekend не з двох даних списків weekl та week2, а зі списку week.

Контрольні запитання та завдання

1. Як виконати об’єднання списків?

2. Які існують методи додавання елементів до списку?

3. Назвіть можливі способи видалення елемента зі списку.

4. Як знайти максимальний та мінімальний елементи списку? 5*. Як знайти середнє значення елементів списку?

Питання для роздумів

1*. Укажіть, як можна перевірити, чи є в списку певний елемент. 2*. Визначте, яким має бути вираз для виділення елементів, що мають парні індекси.

3*. Яким має бути команда знаходження середнього арифметичного між максимальним та мінімальним елементами списку?

Завдання для досліджень

1*. Дізнайтеся, які ще існують методи роботи зі списками.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  30. Поняття одновимірного масиву в Python
Наступна сторінка:   32. Практична робота 8. «Дії з масивами в...^