Інформація про новину
  • Переглядів: 354
  • Дата: 5-02-2022, 15:27
5-02-2022, 15:27

32. Практична робота 8. «Дії з масивами в Python»

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  31. Дії зі списками в Python
Наступна сторінка:   33. Знаходження підсумкових величин в Py...

У даній практичній роботі розглянемо використання функцій та методів роботи зі списками при створенні об’єктно-орієнтованих програм.

ЗАВДАННЯ 1

Дано список прізвищ учасників олімпіади з інформатики та результати їхньої участі в олімпіаді, що мають значення від 0 до 100 у вигляді десяткового дробу з одним десятковим знаком. Визначити:

1) найвищий бал та прізвище учня, що має найвищий бал;

2) найнижчий бал та прізвище учня, що має найнижчий бал;

3) середній бал усіх учасників олімпіади. 1 2

1. Завантажте та відкрийте файл Завдання_1.ру із матеріалів до даного параграфа.

Даний файл містить список учасників олімпіади та елементи інтерфейсу для введення та виведення даних. Аби ви могли орієнтуватися в наданому програмному коді, він містить деякі коментарі, а на рис. 32.1 у виносках підписано імена елементів керування, що використовуються для введення та виведення даних у програмі.

2. Додайте команди виведення масиву name до елемента керування Lbox_name:

Створення масиву результатів олімпіади

Створимо масив результатів олімпіади, що має ім’я grade та виведемо даний масив до елемента керування Lbox_grade. Для прискорення введення кількості балів, одержаних за участь в олімпіаді, заповнимо список балів випадковим чином.

3. Додайте команду імпорту модуля random.

4. Додайте команду створення порожнього масиву grade.

Подальше створення масиву та виведення значень його елементів продовжимо виконувати у тілі того ж самого циклу, що і для виведення елементів масиву name.

5. Додайте команду створення дійсного випадкового числа, що належить проміжку від 0 до 100:

6. Уведіть команду додавання значення змінної а в кінець списку grade:

7. Уведіть команду додавання утвореного елемента масиву grade в кінець елемента керування Lbox_grade:

8. Запустіть програму та переконайтеся, що обидва списки створено.

Знаходження максимального і мінімального балів та відповідних прізвищ

Далі знайдемо максимальний бал результатів олімпіади та виведемо прізвище учасника, що має цей результат. Оскільки цей результат буде знайдено після натиснення кнопки Обчислити, створимо обробник події натискання кнопки btn_click.

9. Уведіть обробник події кнопки для знаходження максимального результату.

10. Додайте команду визначення позиції входження максимального значення до списку результатів:

Тут метод index дозволяє визначати номер входження елемента керування за його значенням. grade — це масив, у якому здійснюється пошук, max_grade — значення, яке необхідно знайти.

11. Оскільки прізвище учасника олімпіади, що одержав найкращий результат, знаходиться під тим же номером, що і його результат в масиві grade, то для виведення прізвища введіть таку команду:

Дана команда означає, що властивість тексту елемента керування L_max_name_rez буде замінено на значення елемента масиву name розташоване під номером max_grade_i, де name — це список учасників олімпіад, max_grade_i — номер розташування найкращого результату.

12. Додайте виклик обробника події в конструкторі кнопки.

13. Запустіть програму на виконання, натисніть кнопку Обчислити та переконайтеся, що максимальний результат та прізвище учасника, що має цей результат, знайдено.

14. Самостійно додайте команди обчислення та виведення мінімального результату та учасника, що має цей результат, а також середнє значення усіх учасників олімпіади.

Додатково виконайте Завдання 2.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  31. Дії зі списками в Python
Наступна сторінка:   33. Знаходження підсумкових величин в Py...^