Інформація про новину
  • Переглядів: 881
  • Дата: 5-02-2022, 15:29
5-02-2022, 15:29

34. Пошук елементів у масиві в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  33. Знаходження підсумкових величин в Py...
Наступна сторінка:   35. Пошук елементів у масиві в Python. Розв...

В одновимірному масиві можна виконувати наступні види пошуків: пошук усіх елементів з певними властивостями; пошук першого елемента з певними властивостями; пошук останнього елемента з певними властивостями.

Існує декілька реалізацій цих алгоритмів пошуку — розглянемо найбільш уживані, створивши програми до відповідних практичних вправ.

ВПРАВА 34.1. ПОШУК УСІХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ПЕВНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Завдання. Дано масив а, що має 10 цілих випадкових чисел, що належать проміжку [-10,10]. Знайти у ньому всі непарні елементи та їхні індекси.

Загальний алгоритм розв’язання задач такого типу:

1. Уведення даних до масиву а;

2. Перегляд елементів масиву а, перевірка кожного елемента на відповідність умові та виведення елемента і його індексу, якщо умова виконується.

Програмний код

1. Запустіть програму та перевірте правильність її виконання.

ВПРАВА 34.2. ПОШУК ПЕРШОГО ЕЛЕМЕНТА З ПЕВНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Завдання. Дано масив t, що містить середньодобові температури протягом місяця. Визначити перший день, коли температура була від’ємною.

Загальний алгоритм розв’язання такого типу:

1. Уведення даних до масиву t.

2. Встановлення початкового значення для пі = -1, де пі — індекс елементу, що задовольняє умові.

3. Перевірка з кінця кожного елементу масиву t на відповідність умові. Якщо умова виконується ЬІ=значення елементу масиву, п1=індекс даного елементу. Після завершення перегляду у змінних t1 та пі залишаться значення першого елемента із заданою властивістю.

4. Перевірка значення змінної пі: якщо пі = -1, то таких елементів немає, інакше виведення на екран значення змінних t1 та пі.

Уведення програмного коду

Для спрощення введення даних створимо масив із 30-ти випадкових чисел в проміжку [-10, 10].

1. Уведіть команду імпорту модуля випадкових чисел та встановіть початкове значення для

2. Створіть масив із 30 дійсних випадкових чисел в проміжку [-10, 10], значення випадкових чисел округліть до одного десяткового знака.

3. Додайте команду виведення масиву t.

4. Додайте оператор циклу, що здійснює пошук першого від’ємного елемента.

Зверніть увагу на аргументи функції range. Крок -1 вказує на те, що тіло циклу буде виконуватися від останнього 29-го елемента до 0-го включно.

5. Додайте оператор розгалуження, що перевіряє наявність від’ємного елемента та здійснює виведення результату в залежності від виконання умови.

6. Запустіть програму та перевірте правильність її виконання.

ВПРАВА 34.3. ПОШУК ОСТАННЬОГО ЕЛЕМЕНТА З ПЕВНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Завдання. Дано масив t, що містить середньодобові температури протягом місяця. Визначити останній день, коли температура була додатною.

Загальний алгоритм розв’язання задач такого типу:

1. Уведення даних до масиву t;

2. Встановлення початкового значення для п2 = -1, де п2 — індекс елементу, що задовольняє умові.

3. Перевірка з початку кожного елементу масиву t на відповідність умові. Якщо умова виконується t2=3Ha4eHHH елементу масиву, п2=індекс даного елементу. Після завершення перегляду у змінних t2 та п2 залишаться значення останнього елемента із заданою властивістю.

4. Перевірка значення змінної п2: якщо п2 = -1, то таких елементів немає, інакше — виведення на екран значення змінних t2 та п2.

Уведення програмного коду

Розглянемо цей тип задачі з використанням коду попередньої програми, додавши необхідні команди.

1. Додайте до коду програми із вправи 34.2 оператор циклу, що здійснює пошук останнього додатного елемента.

У даному випадку пошук здійснюється з початку масиву, отже, оператор циклу буде мати структуру, аналогічну до введення масиву.

2. Додайте оператор розгалуження, що перевіряє наявність додатного елемента та здійснює виведення результату в залежності від виконання умови.

3. Запустіть програму та перевірте правильність її виконання.

ВПРАВА 34.4

Завдання. Створити програми для розв’язання задач.

a. Дано масив із 20 цілих чисел. Виведіть на екран індекси тих елементів, що закінчуються цифрою 0.

b. Дано масив із n дійсних чисел. Знайдіть усі елементи (значення та індекси), що більші за середнє арифметичне всіх елементів масиву.

c. Дано масив із 10 цілих чисел. Знайдіть усі максимальні елементи масиву та їхні індекси.

d. Дано масив із n цілих чисел. Знайдіть мінімальний елемент масиву та його індекс. Якщо таких елементів декілька, знайдіть елемент з найменшим індексом.

e. Дано масив із 15 цілих чисел та дано ціле число х. Знайдіть у масиві останній елемент, що дорівнює х, якщо він є у масиві.

Контрольні запитання та завдання

1. Які види пошуків виконують у масивах?

2. Опишіть алгоритм пошуку всіх елементів, що задовольняють указану умову.

3*. Чим відрізняється пошук останнього елемента від пошуку першого елемента, що задовольняє указану умову?

Питання для роздумів

1*. Яким може бути алгоритм пошуку всіх від’ємних елементів масиву?

2*. Яким може бути алгоритм пошуку першого парного елемента масиву?

3*. Яким може бути алгоритм пошуку індексу останнього нульового елемента масиву?

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  33. Знаходження підсумкових величин в Py...
Наступна сторінка:   35. Пошук елементів у масиві в Python. Розв...^