Інформація про новину
  • Переглядів: 547
  • Дата: 5-02-2022, 16:10
5-02-2022, 16:10

45. Текстові об'єкти в Blender та їхнє редагування. Поняття про 3D-друк

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  44. Матеріали та текстури об'єктів в Blend...
Наступна сторінка:   46. Анімація в Blender

45.1.

Додавання та редагування тексту

Для додавання тексту в Blender необхідно обрати команду Додати (Add) 4 Текст. В результаті у положенні курсору буде додано напис Text. Текст додається у вигляді плоскої кривої, що відображено у вікні колекцій.

Для редагування тексту необхідно перейти у режим редагування. Видалення тексту здійснюється, як і в звичайних текстових редакторах, з допомогою клавіш Backspace або Delete. Перехід між символами здійснюється з допомогою клавіш переміщення курсору та різних комбінацій клавіш, а також із допомогою команд вікна Пересунути курсор, що з’являється у нижньому лівому куті вікна під час переміщення по символах. Уведення тексту відбувається з поточної позиції курсору. За умовчанням у Blender установлено вбудований шрифт Bfont, отже, текст у ньому вводиться лише латинськими символами. Дії редагування та форматування тексту відбуваються лише з виділеними символами. Для їхнього виділення слід утримувати клавішу Shift та натискати відповідну клавішу переміщення курсору. Для копіювання, переміщення та вставлення тексту виконуються ті ж самі дії, що і в більшості текстових редакторів.

Основні дії для роботи з текстом у Blender містяться на вкладці Текст (рис. 45.1).

З наведеного меню видно, що воно містить базові команди редагування та форматування шрифту, також є можливість вставки тексту із зовнішнього файла.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 1

1. Створіть новий файл. Видаліть у ньому об’єкт Куб.

2. Додайте до сцени текст. Для цього виконайте команду Додати 4 Текст.

3. Встановіть вигляд сцени Зверху та перейдіть у режим редагування.

4. Видаліть наявний там текст та введіть цифри 12345.

5. Виділіть створений рядок цифр, скопіюйте його до буфера обміну та вставте нижче ще чотири рази.

6. У першому рядку видаліть цифру 1, у другому — 2 і т. д.

,45.2.

Форматування тексту

Для форматування тексту використовують вкладку Object Data Properties

Так, на панелі Геометрія (Geometry), змінюючи властивість Витиснути (Extrude), тексту можна надати 3D-вигляд, змінюючи його висоту по осі Z (рис. 45.2).

Властивості Глибина (Depth) та Роздільність (Resolution) з панелі Фаска (Bevel) надають символам згладженості.

На панелі Шрифт (Font) є можливість завантаження бажаного шрифту із встановлених на комп’ютері. Зверніть увагу на те, що тут необхідно завантажити чотири види одного шрифту, що відповідають звичайному, напівжирному, похилому та відразу напівжирному та похилому. Для цього слід обрати інструмент у вигляді папки, після чого у списку, що відкриється, обрати бажаний шрифт.

На панелі Трансформація (Transform) з допомогою властивості Розмір (Size) змінюють розмір шрифту, а властивість Косування (Shear) робить шрифт похилим. Позиція підкреслення (Underline Position) та Товщина підкреслення (Underline Thickness) встановлюють параметри лінії підкреслення, якщо для шрифту встановлено стиль підкреслений.

Панель Абзац (Paragraf) дозволяє виконати вирівнювання тексту та встановити інтервали між символами, словами та рядками.

Для тексту, як і для 3D-об’єктів можна застосувати матеріали. Крім того, текст також можна перетворити на 3D-об’єкт. Для цього текст необхідно виділити в режимі об’єкта та в меню Об'єкт (Object) обрати команди Convert To 4 Сіть (Mesh).

ВПРАВА 45

Завдання. Створити зображення годинника відповідно до зразка (рис. 45.3).

Створення основи циферблата

1. Створіть новий документ та видаліть у ньому об’єкт Куб.

2. Додайте об’єкт Коло, встановіть кількість вершин - 12.

3. Перейдіть у режим редагування, вид зверху.

4. Виконайте екструдування виділених вершин до центра три рази (E потім S).

5. Для з’єднання вершин до центра натисніть М 4 До центра.

6. Перейдіть до тривимірного режиму та застосуйте до виділеної вершини пропорційне редагування (рис. 45.4). Для цього викличте режим

пропорційного редагування (клавіша O) та застосуйте переміщення вершини вгору (G, а потім Z). Коліщатком миші змінюйте радіус пропорційного редагування (чим більший радіус, тим пропорційнішим відбувається редагування).

7. Відмініть режим пропорційного редагування, знову натиснувши О.

8. Перейдіть до режиму об’єкту та застосуйте модифікатори Потовщення (0,05 m) та Поділ поверхні (Level Viev=2).

9. Також застосуйте згладжене тонування.

10. У режимі редагування перейдіть до виду зверху.

11. Виділіть через одну вершини центральних граней (утримуючи Ctrl) та перемістіть їх так, щоб утворилося коло (G, а потім S) (рис. 45.5).

12. Застосуйте до поверхні циферблата матеріали відповідно до зразка.

Створення стрілок

13. Приховайте зображення циферблата.

14. Додайте об’єкт Площина.

15. Перейдіть у режим редагування та змініть місце розташування вершин, аби утворився необхідний чотирикутник (рис. 45.6).

16. Виділіть усі вершини (клавіша А) та застосуйте до них екструдування всередину (Е, а потім S).

17. Підніміть отримані вершини трохи вгору (G, а потім Z) (рис. 45.6).

18. Застосуйте до поверхні стрілки матеріали відповідно до зразка.

19. Створіть копію стрілки та виконайте її масштабування для утворення меншої стрілки.

20. Зробіть видимим зображення циферблата та розташуйте на ньому стрілки.

21. Додайте до сцени об’єкт Циліндр, зменшіть його розміри, розташуйте по центру циферблата, прилаштуйте на ньому стрілки. Надайте циліндру матеріал відповідно до зразка.

Створення чисел на циферблаті

22. Приховайте наявні на сцені об’єкти.

23. Додайте до сцени текст.

24. Перейдіть у режим редагування, видаліть наявний текст та введіть цифру 3.

25. Відкрийте вкладку Object Data Properties

26. На панелі Геометрія змініть властивість Витиснути, надавши цифрі 3D-вигляд.

27. Надайте цифрі згладженість, змінивши властивість Зсув на панелі Фаска.

28. На панелі Шрифт завантажте шрифт comic.ttf, установлений на комп’ютері.

29. Надайте цифрам матеріал бордового кольору.

30. Зробіть видимим циферблат та розташуйте число 3 на циферблаті. У разі необхідності для щільного розташування на циферблаті використовуйте дію обертання (клавіша R).

31. Створіть копію даного числа та розташуйте його на місці чисел 6, 9 та

12. В режимі редагування змініть число 3 на необхідні числа.

32. Створіть ще одну копію даного числа та розташуйте її на місці числа 1.

33. Зменшіть утворену копію, змінивши властивість Розмір на панелі Трансформація.

34. Змініть колір матеріалу одиниці на чорний.

35. Створіть копію цифри 1 та розташуйте її у місця розташування інших чисел.

36. У режимі редагування змініть значення цих чисел.

|45і3і

Поняття про 3Р-друк

Після створення 3D-моделі у редакторі виникає питання: а що далі можна з цією моделлю робити? Один із варіантів ми вже розглянули — це виконати рендеринг і використовувати 3D-модель як цифрове зображення. А чи можна створену модель перетворити на матеріальний об’єкт? З нещодавніх часів це цілком реально. Адже все більше вдосконалюється ціла індустрія 3D-друку. Спробуємо розібратися за яким принципом працюють принтери, що здійснюють 3D-друк.

Після створення 3D-моделі у редакторі вона зберігається в форматі STL-файла. Після цього 3D-принтер, на який виводиться файл для друку, формує реальний виріб. Сам процес друку — це сукупність циклів нанесення на робочий стіл принтера шару витратних матеріалів з переміщенням робочого столу вниз на рівень готового шару і видаленням з поверхні стола відходів. Цикли безперервно слідують один за одним: на перший шар матеріалу наноситься наступний, елеватор знову опускається і так до тих пір, поки на робочому столі не з’явиться готовий виріб.

Переваги 3D-друку перед звичними, ручними способами побудови моделей — висока швидкість, простота і відносно невелика вартість. Наприклад, для створення 3D-моделі або будь-якої деталі

вручну може знадобитися досить багато часу — від кількох днів до місяців. Адже сюди входить не тільки сам процес виготовлення, а й попередні роботи — креслення і схеми майбутнього виробу, які все одно не дають повного бачення остаточного результату. В результаті значно зростають витрати на розробку, збільшується термін від розробки виробу до його серійного виробництва. 3D-технології ж дозволяють повністю виключити ручну працю і необхідність робити креслення і розрахунки на папері, адже програма дозволяє побачити модель у всіх ракурсах уже на екрані й усунути виявлені недоліки не

в процесі створення, як це буває при ручному виготовленні, а безпосередньо при розробці. При цьому можливість помилок, властивих ручній роботі, практично виключається.

Ознайомтеся з принципом роботи 3D-принтера у відеоролику.

Контрольні запитання та завдання

1. Як додати текст до сцени?

2. Як виконати редагування тексту?

3. Які можливості форматування тексту в Blender?

4. Як текст перетворити на 3D-об’єкт?

5. Як відбувається 3D-друк?

Питання для роздумів

1*. Як ви думаєте, чи будь-яку тривимірну модель можна надрукувати на 3D-принтері?

2*. У яких галузях доцільно використовувати 3D-принтери?

Завдання для досліджень

1*. Дізнайтеся, як спрямувати текст у Blender за направляючою лінією.

2*. Дізнайтеся, як 3D-модель, створену в Blender, роздрукувати на 3D-принтері.

3*. Дізнайтеся, які бувають види 3D-принтерів. Підготуйте доповідь про принципи їхньої роботи.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  44. Матеріали та текстури об'єктів в Blend...
Наступна сторінка:   46. Анімація в Blender^