Інформація про новину
  • Переглядів: 533
  • Дата: 19-11-2018, 00:59
19-11-2018, 00:59

Роль України в сучасному політичному та економічному просторі

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Глобальні прогнози розвитку людства
Наступна сторінка:   Україна й процеси транснаціоналізаці...

1. Пригадайте переваги та недоліки географічного положення України. 2. Чи залежить, на вашу думку, спеціалізація країни від її географічного положення? Як саме?

РОЛЬ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ. Україна належить до тих держав, що послідовно, протягом тисячоліть, відроджувалися на тій самій території. Починаючи із трипільської цивілізації (культури), українська держава послідовно існувала як Велика Скіфія, Велика Сарма-тія, Готія, Антський союз, Київська й пізніше Козацька держава та сучасна Україна. Надзвичайно багаті ресурси й сприятливі для життя й господарської діяльності людини природні умови стали вагомим чинником зростання кількості населення й розселення наших пращурів на захід, схід, північ і південь цієї території. Так виник сучасний ареал індоєвропейських народів від Ірландії на заході до Китаю на сході. На це вказують численні археологічні знахідки на території України.

Прочитайте книгу Олександра Стражного «Український менталітет. Ілюзії — міфи — реальність». Поділіться своїми враженнями від прочитаного на одному з уроків географії.

Україна має унікальне географічне, геополі-тичне й геостратегічне положення між європейською та азіатською цивілізаціями, на межі циві-лізаційного розлому за С. Гантінгтоном. І від того, який вибір зробить сьогодні Україна, залежить доля Європи та всього цивілізованого світу.

Якщо геополітичну роль України в сучасному світі важко переоцінити, то її економічна роль не відповідає наявному потенціалу. Україна — найбідніша держава Європи з найбагат-шим у цій частині світу природно-ресурсним потенціалом. Це свідчить, що в державі склалася неефективна соціально-економічна система, яка гальмує розвиток економіки й суспільства.

Лише з переходом до ринкової системи, ліквідацією абсолютного монополізму в економіці, політиці та інших сферах життя можна розраховувати на зміни на краще (мал. 1).

1) Охарактеризуйте природні умови та ресурси України. Дайте їх господарську оцінку.

2) За допомогою мережі Інтернет опрацюйте інформацію Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України щодо оцінки природних багатств і втрат України через події на сході та в Криму. Зробіть відповідні висновки.

2 МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ. На

світовому ринку Україна відома як держа

ва перш за все розвиненого агропромислового комплексу (АПК). Продукція майже всіх його напрямків має експортний потенціал, а за деякими її видами країна належить до п’ятірки світових лідерів (наприклад, за обсягом поставок на світовий ринок соняшникової олії — до 60 %). За експортом зерна, борошна, кукурудзи, меду, яєць, курятини, масла, йогурту Україна входить до десятки світових лідерів. Із кожним роком до цього списку додаються нові продукти: волоські горіхи, ягоди, спеції (шафран) тощо (див. таблицю).

За даними таблиці проаналізуйте структуру українських експортних товарів та зробіть відповідні висновки.

Таким чином, Україна вже сьогодні входить до основних агропромислових держав світу й має реальні можливості перетворитися на головного постачальника продовольства не тільки на ринок Європи. Глобальне потепління відкриває перспективи вирощування раніше не притаманних нашій країні сільськогосподарських культур.

Україна перебуває серед лідерів і за кількістю спеціалістів з IT-технологій та є одним із постачальників на світовий ринок сучасного програмного забезпечення. Розроблені українцями комп’ютерні програми використовують Китай, Японія, США, Канада, Німеччина, Бразилія та інші країни світу.

Не втратила Україна провідної ролі у світі й за виробництвом літаків, які вона не лише виробляє, але й забезпечує їхнє технічне обслуговування. Українські спеціалісти розробили програми виробництва вертольотів та військових літаків, будуються заводи в Саудівській Аравії та Китаї. Українські ракети, виготовлені на заводі «Південмаш» у Дніпрі, вважаються одними з кращих у світі. Українські ракетоносії використовують для запусків у космос США та Франція.

Оцініть сучасний ринок послуг України та порівняйте його з попередніми роками. Скористайтеся офіційною статистикою: ukrstat.gov.ua/

Попереду у світовому рейтингу Україна й за виробництвом енергетичного обладнання, зокрема найбільших у світі турбін для різних типів електростанцій. Харківське підприємство «Турбоатом» має замовлення на турбіни від зарубіжних партнерів на десятки років наперед. У Харкові працює завод транспортного машинобудування ім. В. О. Малишева — підприємство, яке виробляє танки й бронетранспортери, що закуповують багато країн світу.

Перспективною для України буде відмова від брудних виробництв, таких як чорна й кольорова металургія, та заміна їх на дорогу готову продукцію високотехнологічного сучасного машинобудування, хімічної промисловості, АПК.

Самостійно опрацюйте інформацію про найбільш високотехнологічні підприємства України та їхню продукцію. Скористайтеся сайтом: hartron-arkos. kharkov.ua/, hartron.com.ua/, zavod-rapid.com/. Обговоріть цю інформацію на наступному уроці.

ВИСНОВКИ

• Україна має унікальне географічне, геополітичне й геостратегічне положення між європейською та азіатською цивілізаціями.

• Економічна роль країни не відповідає її ресурсному потенціалу. Сьогодні це одна з найбідніших держав Європи.

• На світовому ринку Україна відома як держава розвиненого АПК, який має реальні можливості перетворитися на головного постачальника продовольства не тільки на ринок Європи.

• Україна перебуває серед лідерів у сфері IT-технологій, має значний досвід у різних сферах машинобудування. Серед економічних перспектив країни — заміна «брудних» сфер економіки на ті, що випускають дорогу високотехнологічну готову продукцію.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Оцініть роль України в сучасному політичному та економічному просторі.

2. Охарактеризуйте місце України на світових ринках ресурсів, товарів і послуг.

3. Спрогнозуйте розвиток міжнародної спеціалізації України.

4. Проаналізуйте можливі перспективні зміни міжнародної спеціалізації України.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Глобальні прогнози розвитку людства
Наступна сторінка:   Україна й процеси транснаціоналізаці...^