Інформація про новину
  • Переглядів: 489
  • Дата: 12-02-2022, 09:58
12-02-2022, 09:58

5. Сортування. Прості та розширені фільтри в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  4. Інформаційна безпека
Наступна сторінка:   6. Абсолютні та мішані посилання в Excel. ...

Як ефективно опрацьовувати однотипні дані?

Завдання № 1

Подані відомості оформи в одну таблицю Excel.

Горошкіна Марія

Стрибки у довжину (см) — 160 Біг на 100 м (сек) — 20 Метання диску (см) — 550

Сокол Андрій

Стрибки у довжину (см) — 160 Біг на 100 м (сек) — 16 Метання диску (см) — 602

Зарудний Андрій

Стрибки у довжину (см) — 173 Біг на 100 м (сек) — 17 Метання диску (см) — 580

Ситник Слава

Стрибки у довжину (см) — 168 Біг на 100 м (сек) — 20 Метання диску (см) — 650

дерев'янко Павло

Стрибки у довжину (см) — 165 Біг на 100 м (сек) — 18 Метання диску (см) — 540

мороз дарина

Стрибки у довжину (см) — 180 Біг на 100 м (сек) — 17 Метання диску (см) — 600

Кожух олексій

Стрибки у довжину (см) — 172 Біг на 100 м (сек) — 18 Метання диску (см) — 550

Голуб софія

Стрибки у довжину (см) — 162 Біг на 100 м (сек) — 19 Метання диску (см) — 555

Скільки рядків у створеній таблиці? Які дані подані в кожному ряду? Скільки стовпців у створеній таблиці? Які дані подані в кожному стовпці?

Який об'єкт електронної таблиці представляє однотипні об'єкти? Назви тип об'єктів у кожному стовпці або рядку.

Завдання № 2

Ознайомся із алгоритмами*.

Алгоритм № 1

1. Обери діапазон клітинок електронної таблиці, які необхідно відсортувати.

2. Обери послідовно пункти меню «Дані» — «Відсортувати діапазон за стовпцем <напрям сортування>».

* Алгоритми дій користувача подано на прикладі Google таблиць.

Напрям Від «А» до «Я» - сортування за зростанням, а Від «Я» до «А» - сортування за спаданням

Алгоритм № 2

1. Обери діапазон клітинок електронної таблиці, який необхідно відсортувати.

2. відкрий контекстне меню.

3. Послідовно обери пункти меню «Переглянути інші дії з клітинками» — «Сортувати діапазон».

4. Обери налаштування (стовпець, за яким відбуватиметься сортування; напрям сортування)

5. Натисни кнопку «Сортувати»

Завдання № 3

Порівняй результати двох сортувань.

Варіант № 1

Варіант № 2

Чому різняться результати?

Опиши, як саме комп'ютер здійснє багаторівневе сортування?

Запропонуй свій підхід для визначення переможця змагань. Продемонструй свій підхід вибору переможця змагань виконавши відповідні дії в електронній таблиці.

Ознайомся з діями, які запропонували виконати для визначення переможця журі конкурсу.

Якою буде остання дія?

Завдання № 4

Розглянь подані зображення. Поясни, чим операція «сортування» відрізняється від операції «фільтрування»

Яким буде результат виконання дії для поданих у попередньому завданні даних? (стор. 70 таблиця 1)

Наведи приклади використання поданих нижче умов фільтрування даних.

Поясни, як працює поданий фільтр.

Наведи приклади процесів фільтрації у житті.

Об'єднайтесь у пари, створіть 4 копії таблиць учнів (стор. 70 таблиця 1), а в них відберіть такі дані: учні, які пробігли 100 метрів менше ніж за 18 секунд; учні, які стрибнули далі ніж 1 метр 60 см;

учні, які пробігли менше ніж за 18 секунд і стрибнули більше ніж на 1 метр 60 см;

учні, які пробігли менше ніж за 18 секунд або стрибнули більше ніж на 1 метр 60 см.

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Навіщо вміти опрацьовувати дані за допомогою електронних таблиць?

Фактично в кожній сфері діяльності, в першу чергу, в економіці, бухгалтерській та банківській справі, широко застосовується подання даних за допомогою таблиць.

Електронна таблиця — це комп'ютерна програма, що дозволяє зберігати та обробляти інформацію в табличній формі. Такі прикладні програми називаються ще табличними редакторами (процесорами). Можливості електронних таблиць: створення й редагування електронних таблиць; створення багатотабличних документів; оформлення і друк електронних таблиць;

побудова діаграм, їх модифікація і вирішення економічних завдань графічними методами;

створення багатотабличних документів, об'єднаних формулами; робота з електронними таблицями як з базами даних: сортування таблиць, вибірка даних за запитами; створення підсумкових і зведених таблиць; використання при побудові таблиць інформації із зовнішніх баз даних; створення слайд-шоу; рішення оптимізаційних завдань;

вирішення економічних завдань типу «якщо — то» шляхом підбору параметрів;

розробка макрокоманд, настройка середовища під потреби користувача і т.п.

Дані, що входять у таблиці, можна копіювати, видаляти, сортувати (тобто розташовувати клітини, а також рядки і стовпці з них в певному порядку); виконувати дії над усією таблицею або її частиною, і роздру-ковувати частково або повністю на папір; зміна даних, які пов'язані миттєво призводить до змін у всьому документі.

які табличні процесори сьогодні найбільш популярні?

Як вже розглядалося раніше вибір програмного забезпечення пов'язаний із операційною системою, технічними характеристиками комп'ютера та задачами, які потрібно вирішувати. Важливим також аргументом на користь вибору ПЗ є його вартість.

Для школярів та їх задач найбільш популярними сьогодні є електронні таблиці Microsoft Office, LibreOffice Calc та OpenOffice Calc. І так як останнім часом усе частіше застосовується дистанційне навчання, то популярності набирають і Google таблиці.

Популярності Google таблиць також сприяють їх переваги перед іншим подібним ПЗ, а саме:

більше можливостей імпорту та експорту даних із різних файлів; автоматичне збереження створених аркушів у хмарі; можливість збереження та редагування файлів без підключення до мережі Інтернет;

внесення коментарів, правок в режимі онлайн, якщо надається дозвіл іншим;

безліч додаткових інструментів;

можливість створення анкет та опитувальників з автоматичним внесенням даних до таблиці та інше.

Що таке сортування даних?

Сортування в табличному процесорі — це вбудована функція, за допомогою якої можна розташувати рядки таблиці в зручному порядку для їх подальшого аналізу.

Можна відсортувати дані в алфавітному порядку, а також за зростанням або спаданням значень, числових даних або дат.

Що таке багаторівневе сортування?

Інколи рядки таблиці потрібно впорядкувати за значеннями кількох стовпців відразу. Наприклад, є таблиця з даними про всіх учнів школи, а ми хочемо розташувати в алфавітному порядку прізвища учнів кожного класу окремо. Тоді таблицю потрібно відсортувати:

1) за класами;2) за прізвищами учнів усередині кожного класу.

Це завдання можна виконати за допомогою однієї операції багаторівневого сортування.

Клас

Прізвище

Арбузов Микола

Амосов Петро

Беззубий Іван

Дорошенко Петро

Березюк Дарина

Гусь Микита

Клас

Прізвище

Арбузов Микола

Беззубий Іван

Дорошенко Петро

Амосов Петро

Березюк Дарина

Гусь Микита

Фільтрація — це відбір тих рядків таблиці, значення у яких задовольняють певним умовам. У табличному процесорі фільтри бувають двох типів: прості (для простих умов) та розширені (для складніших умов). Алгоритм створення простого фільтру.

1. Зробити поточною будь-яку клітинку електронної таблиці.

2. Увімкнути режим фільтрування.

або

3. Обрати умову фільтрування.

Прості фільтри бувають такими:

Текстові (наприклад, чи містить текст клітинки певний рядок); Числові (більше, менше, дорівнює, не дорівнює тощо); Фільтри за датою (чи належить дата в клітинці певному часовому проміжку).

Приклад №1

Приклад №2

Фільтрацію можна здійснювати послідовно для кількох стовпців електронної таблиці. Тоді кожний наступний фільтр буде застосований уже тільки для тих рядків таблиці, які відображаються після застосування всіх попередніх фільтрів.

Якщо в умові відбору рядків таблиці фігурує сполучник «або», то за допомогою простих фільтрів її реалізувати неможливо. Тоді стане в пригоді розширений фільтр.

На жаль, такої функції в Google таблицях поки ще немає. У Microsoft Excel застосувати розширений фільтр можна за допомогою кнопки «додатково» в області «Сортування й фільтр».

Щоб застосувати розширений фільтр, необхідно побудувати додаткову таблицю з критеріями відбору, яку ще називають діапазоном умов. діапазон умов створюють так:

у перший рядок копіюють назви стовпців, за якими відбуватиметься фільтрація;

умови, з'єднані сполучником "і", записують в одному рядку; умови, з'єднані сполучником "або", записують в різних рядках. Наприклад, ось діапазон умов для відбору учнів, які пробігли менше ніж за 17 секунд або пробігли менше ніж за 20 секунд і при цьому метнули диск більше ніж на 550 сантиметрів:

Після того, як діапазон умов сформовано, потрібно натиснути кнопку «Додатково» і у вікні «Розширений фільтр» вказати діапазон, де розміщено фільтровану таблицю (Вихідний діапазон) та діапазон умов.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Вкажи, для вирішення яких завдань можна використати табличний процесор:

A) ведення домашньої бухгалтерії;

Б) написання електронного листа другу;

B) побудови графічного плану своєї квартири;

Г) ведення електронного класного журналу.

2. Наведи приклади задач, які можна зручно вирішити за допомого вбудованих в Excel функцій сортування та фільтрування даних.

3. Розглянь таблицю, до якої було застосовано багаторівневе сортування. Дай відповіді на питання:

Відомості про які об'єкти містяться в таблиці?

Дані якого типу містяться в кожному стовпці?

Назва тістечка

Вартість

Вага

Кошик

27 грн

200

Ягідне

27 грн

180

Бісквітне

35 грн

200

Шоколадне

40 грн

180

Бізе

40 грн

120

Які критерії вибору тістечка були у Вінні Пуха?

4. Завантаж файл «Застосовуємо.х^х»

та виконай завдання на кожному аркуші

5. Склади таблицю відповідно до зразка:

http://bit.do/fSPUn

Визнач трійку учнів, які: мають найкращі успіхи в математиці; мають найкращі усіпхи у вивченні фізики, хімії та біології. Знайди середній бал кожного учня.

Склади рейтинг навчальних досягнень усіх учнів 9 класів та у кожному класі окремо.

Створи подану таблицю.

виконай дії:

Відсортуй фільми від найменшої ціни за один сеанс до найбільшої.

Відсортуй фільми за кінотеатрами, а в кожному кінотеатрі — за часом показу, від найранішого до найпізнішого.

Відбери:

сеанси, квитки на які коштують менше 170 грн; фільми фентезі;

мультфільми, квитки на які коштують менше 150 грн; фільми, квитки на які або коштують менше 150 грн, або продаються в кількості більше 50.

7. Аргументуй, чому структуровані у вигляді таблиць дані більш зручні для опрацювання.

Склади алгоритм сортування даних у лінійній таблиці. Запрограмуй у будь-якому середовищі програмування та презентуй своє рішення.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Коршунова 2022

 
Попередня сторінка:  4. Інформаційна безпека
Наступна сторінка:   6. Абсолютні та мішані посилання в Excel. ...^