Інформація про новину
  • Переглядів: 297
  • Дата: 13-02-2022, 11:42
13-02-2022, 11:42

10. Знайомство із системою керування базами даних Access

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  9. Основні поняття баз даних
Наступна сторінка:   11. Обмеження цілісності в Access

У чому основна відмінність системи керування базами даних від табличного процесора?

На попередньому занятті ми з'ясували, коли необхідно зберігати дані в багатьох таблицях, тобто в табличній базі даних, а також спроектували просту базу даних із двох таблиць. Сьогодні ми реалізуємо цей проєкт у спеціальній програмі, призначеній для роботи з такими структурами — системі керування базами даних (СКбД) Microsoft Access.

Завдання № 1

Запусти СКБд Microsoft Access. Керуючись зображеною послідовністю дій, створи нову базу даних, а в ній — таблицю «Автобуси» з полями «Номерний знак», «Модель», «Рік випуску». добери доречні типи даних для полів.

Завдання № 2

Відкрий таблицю «Автобуси», двічі клацнувши її значок в області «Усі об'єкти Access». введи в таблицю «Автобуси» відомості про 6 автобусів.

Завдання № 3

Скориставшись рубрикою «Запитання-відповіді» та самою СКБд, дай відповіді на запитання.

1. Яким елементам таблиці відповідають поняття «поле» та «запис»?

2. Чим відрізняється режим конструктора таблиці від режиму редагування даних?

3. Як перейти в режими конструктора таблиці та редагування даних?

4. Які типи даних можна надати полям таблиці в Microsoft Access?

Завдання № 4

1. Керуючись зображеною послідовністю дій, створи таблицю «Маршрути».

Щоб можна було вводити нецілі значення довжин маршрутів, для поля «Довжина» вибери тип даних «Число» і внизу, на вкладці «Властивості поля» для властивості «Розмір поля» вибери «Одинарне значення».

2. Задай для таблиці «Маршрути» ключ. Для цього у вікні конструктора виділи поле «Маршрут» і натисни кнопку «Ключове поле».

3. Закрий конструктор таблиці «Маршрути» і введи її ім'я.

4. Заповни таблицю «Маршрути» даними про 3 маршрути.

Завдання № 5

Керуючись зображеною послідовністю дій, перейди в режим конструктора таблиці «Автобуси» і додай до цієї таблиці стовпець «Номер маршруту».

Завдання № 6

введи дані про те, які автобуси якими маршрутами курсують: автобуси AA3129KH та AA1684PT — маршрутом № 9; автобуси AM124KK та AA3312TB — маршрутом № 11; автобуси AI2917KT та AA4409KH — маршрутом № 12.

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Що таке система керування базами даних?

Система керування базами даних (СКБД) — це програмне забезпечення, яке дає користувачам можливість створювати і змінювати бази даних, вводити в них і отримувати з них інформацію.

Які є популярні СКБД?

Є десятки широко відомих СКБд. Серед найпопулярніших реляцій-них СКБд варто виділити такі.

Microsoft Access — одна з найпопулярніших у світі навчальних СКБд. Крім засобів створення таблиць та маніпулювання даними, які є в усіх СКБд, містить також засоби розробки інтерфейсу користувача для роботи з базою даних. Таким чином, у MS Access можна створити не лише базу даних, а і повноцінний програмний проєкт для роботи з нею.

Microsoft SQL Server — промислова СКБд від корпорації Microsoft. встановлюється на сервері і надає доступ до даних програмам, що можуть виконуватися як на тому ж сервері, так і на віддалених комп'ютерах. Забезпечує значно вищу ефективність у роботі з великими базами даних, ніж Microsoft Access.

SQLite — «полегшена» СКБд, що завоювала популярність останніми роками завдяки своїй простоті. важливою перевагою цієї системи є те, що її не потрібно окремо встановлювати на комп'ютері, навіть якщо з нею працюють прикладні програми. Адже ядро цієї СКБд може вбудовуватися безпосередньо в програму, що її використовує.

MySQL — вільнопоширювана СКБд, створена для прискорення операцій із великими базами даних. Набула найбільшого застосування у вебпроєктах, оскільки є дуже зручною у взаємодії з мовою генерування вебсторінок PHP.

Oracle — найпотужніша з альтернатив Microsoft SQL Server, насамперед для інших операційних систем, ніж Windows.

Зауваж, що в назвах багатьох СКБд трапляється абревіатура SQL, що розшифровується як Structured Query Language. Так називається найбільш поширена скриптова мова для роботи з реляційними базами даних.

Щоб створити нову базу відразу після запуску MS Access, потрібно на головній сторінці вибрати пункт «Пуста база даних». А щоб створити нову базу даних під час роботи з іншою базою, пункт «Пуста база даних» треба вибрати в меню «Файл».

Щоб зберегти базу даних, використовують команду «Файл\Збе-регти», однак при закритті будь-якого об'єкта бази, наприклад таблиці, збереження виконується автоматично.

якою є структура вікна Microsoft Access?

У вікні MS Access є дві області. ліва область називається «Усі об'єкти Access». У ній відображається список усіх об'єктів, які є у відкритій базі даних, а в правій — вміст або структура вибраного в лівій області об'єкта. Наприклад, на рисунку в лівій області вибрано таблицю J, а в правій — відображено дані, що містяться в цій таблиці.

Що таке поля та записи?

Стовпці таблиць у реляційних СКБД називаються полями, а рядки — записами.

Як створити таблицю в Microsoft Access?

Потрібно в меню «Створення» вибрати пункт «Конструктор таблиць». Тоді в правій області відобразиться вікно «Таблиця1», у якому можна визначити структуру новоствореної таблиці. Його також називають вікном конструктора.

Не плутай вікно конструктора із вікном даних таблиці! У кожному рядку вікна конструктора відображаються не самі дані, а лише інформація про певний стовпець таблиці. У кожному рядку вікна даних міститься інформація про певний об'єкт, що зберігається в базі.

як ввести чи змінити дані в таблиці Access?

для цього потрібно в області «Усі об'єкти Access» двічі клацнути значок таблиці. Тоді в правій області ця таблиця відкриється в режимі редагування даних. дані можна змінювати в будь-якій клітинці. для переходу в наступну клітинку натисни клавішу Enter. Також у сусідні клітинки можна переходити за допомогою клавіш керування курсором.

як видалити дані в таблиці Access?

Щоб видалити значення в клітинці або частину цього значення, потрібно у вікні даних клацнути цю клітинку й виконати необхідну операцію за допомогою звичайних дій редагування, як у табличному процесорі. Однак видалити цілий запис (рядок) так не вийде. для цього потрібно клацнути правою кнопкою миші заголовок рядка і з контекстного меню вибрати пункт «видалити запис».

Потрібно в лівій області клацнути значок таблиці правою кнопкою миші й вибрати пункт контекстного меню «Конструктор». Тоді на правій панелі відкриється вікно конструктора таблиці, де можна додати до неї поля, видалити їх або змінити їхні властивості.

як змінити значення властивостей поля таблиці?

Потрібно виділити це поле у вікні конструктора таблиці і внизу цього вікна задати значення тих чи інших властивостей.

Наприклад, якщо поле числове, то для властивості «Розмір поля» можна вибрати такі значення:

Байт — ціле значення від 0 до 255.

Ціле число — ціле значення від -32768 до 32767.

Довге ціле число — ціле значення від -2147483648 до 2147483647. десятковий дріб в діапазоні від -3,4 • 1 038 до 3,4 • 1 038.

А для поля типу «Короткий текст» властивість «Розмір поля» визначає максимальну довжину рядка в діапазоні від 1 до 255 символів. Якщо спробувати ввести в поле значення, яке не відповідає заданим властивостям, цю операцію буде заблоковано.

як зробити поле ключовим?

Потрібно виділити це поле у вікні конструктора таблиці й натиснути кнопку «Ключове поле».

Зауваж, що значення в ключовому полі не можуть повторюватися, а також не можуть бути порожніми. Якщо дані в полі, яке ти намагаєшся зробити ключовим, порушують ці вимоги, то буде відображено повідомлення про помилку.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Опиши алгоритми виконання в СКБД таких дій: створити нову таблицю; додати до таблиці запис; додати до таблиці поле; видалити з таблиці запис; видалити з таблиці поле; змінити ключ таблиці.

2. Переглянь відповідь на питання «Як змінити значення властивостей поля таблиці?» в рубриці «Запитання-відповіді» і спробуй пояснити, чому обмеження на значення типу «байт», «ціле число» та «довге ціле число» є саме такими. За якими формулами визначаються ці числа? Скільки байтів пам'яті може займати кожен із вказаних різновидів значень?

3. У вікні конструктора таблиця виглядає, як на рисунку нижче.

Якими даними може бути заповнена ця таблиця?

4. Створи базу даних, що міститиме відомості про учнів та класи твоєї школи. У ній мають зберігатися відомості про назви і, можливо, профіль класів, а також про прізвища, імена, дати народження і стать учнів. Введи інформацію про 2-3 класи та щонайменше про 6 учнів різних класів. Необхідно вказати, у якому класі вчиться кожен із учнів.

5. Чому клітинки в ключовому полі не можна залишати порожніми?

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Коршунова 2022

 
Попередня сторінка:  9. Основні поняття баз даних
Наступна сторінка:   11. Обмеження цілісності в Access^