Інформація про новину
  • Переглядів: 388
  • Дата: 13-02-2022, 11:57
13-02-2022, 11:57

13. Поняття списку в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  12. Вибір даних в Access
Наступна сторінка:   14. Операції з елементами списку в Python

Для чого у програмуванні потрібні списки?

У табличному процесорі ми працювали з наборами елементів даних. Кожен елемент містився в окремій клітинці. У Python є подібна структура, що називається списком і дає можливість розглядати велику кількість різних значень як одне ціле.

Списки — цей той тип даних, який використовують у Python найчастіше. Адже важко уявити серйозну програму, яка не оперує жодним набором елементів.

У 7 класі ми використовували список кольорів, коли малювали веселку чи кольорового равлика, а у 8 класі в невеличкій програмі «Привітання» з графічним інтерфейсом можна було зі списку вибрати потрібне свято.

Завдання № 1

дано список слів:

З рубрики «Запитання-відповіді» дізнайся, як отримати доступ до кожного елемента списку. доповни код, щоб вивести на екран відоме народне прислів'я про навчання

Завдання № 2

Реалізуйте код із Завдання №1 у програмному середовищі. Змініть один для одного по черзі елементи списку на інші слова з інших відомих вам крилатих висловів, подані у випадковому порядку. За допомогою команди

виведіть новий вислів.

Завдання № 3

1) Створи список материків:

виведи цей список за допомогою однієї команди print.

2) Знайди в Інтернеті відомості про площі материків та створи другий список area цих площ.

3) З рубрики «Запитання-відповіді» дізнайся, як вивести список, по одному елементу в кожному рядку, та доповни відповідний код:

Цей код має виводити інформацію про материки та їхні площі в такому форматі:

4) Реалізуй в програмному середовищі отриманий код.

Австралія — 7 687 тис. кв. км Азія — 43 820 тис. кв. км Антарктида — 13 970 тис. кв. км Африка — 30 300 тис. кв. км Європа — 10 180 тис. кв. км Південна Америка — 18 280 тис. кв. км Північна Америка — 24 250 тис. кв. км

Увага!

Щоб не рахувати кількість елементів, можна скористатися функцією визначення довжини списку:

Завдання № 4

дізнайся з рубрики «Запитання-відповіді», як обчислити суму елементів числового списку, а також максимальне, мінімальне та середнє значення. доповни код із попереднього завдання обчисленням мінімальної, максимальної, сумарної та середньої площі континентів.

Завдання № 5

У списку можуть зберігатися різнотипні елементи. враховуючи це, спробуй виконати завдання №3, використавши лише один список, у якому зберігатимуться і назви материків, і їхні площі. Можеш зберігати назви материків в елементах з парними індексами, а площі — з непарними. Або назви у першій половині списку, а площі — в другій. Подумай, у якому діапазоні має змінюватися лічильник циклу, що перебирає елементи списку, та за якими формулами обчислюватимуться їхні індекси.

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Що таке список у Python?

Список — це вбудований тип даних, який дає можливість зберігати впорядкований набір значень, що називаються елементами списку. Кожний елемент списку має свій порядковий номер, який називається індексом.

У Python, як і в багатьох інших мовах програмування, нумерація елементів списку починається з 0.

Якщо провести аналогію з рядком чи стовпцем даних у табличному процесорі, то значення в клітинках — це елементи списку, а адреси цих клітинок — індекси.

Як створити список?

У Python список записують як набір перелічених через кому елементів у квадратних дужках

Його можна присвоювати змінній. Наприклад,

Також для створення списку можна використовувати конструктор

Обидва наступні рядки коду створюють порожній список.

Звичайна

змінна шттттіт;^^ Список

І і щ

Ініціалізація звичайної змінної

Ініціалізація списку

A= 5

A=[5,6,7,-8]

B= "hello"

B=["one","two","three"]

Як вивести весь список?

відразу весь список можна вивести, вказавши в команді

його

ім'я.

Як отримати доступ до елемента в списку та вивести його на екран?

Потрібно записати назву списку, а після неї — індекс елемента в квадратних дужках.

Індекс першого елемента списку дорівнює 0.

Наприклад, в результаті виконання наведених нижче команд буде виведено число 23:

Як вивести кожен елемент списку окремо з нового рядка?

Якщо в команді

просто вказати ім'я списку, його елементи будуть виведені в одному рядку. А щоб вивести елементи списку «у стовпчик», скористайся циклом

як знайти максимальне, мінімальне значення та суму елементів числового списку?

Знаходження суми —

Знаходження максимального значення —

Знаходження мінімального значення —

як знайти середнє значення елементів списку?

Щоб знайти середнє значення елементів списку, можна їхню суму поділити на кількість елементів списку, яка визначається за допомогою вбудованої функції

Рекомендуємо!

Python IDLE — найпростіше середовище розробки програм, що встановлюється разом із Python, однак не найзручніше! Рекомендуємо онлайновий редактор replit! На лівій панелі можеш набрати код, натиснути кнопку Run — і результат його виконання відразу відобразиться на правій панелі.

https://repl.it/languages/python3

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Яка команда виведе перший елемент списку?

2. Що виведе зображений нижче фрагмент коду?

3. Як створити числовий список?

4. Назви три функції для роботи зі списком та поясни їхнє призначення.

5. вкажи фрагменти коду, за допомогою яких список seasons буде виведено у зображеному вигляді.

6. У результаті використання програмного коду змінні x, у та z одержали такі значення:

Проаналізуй елементи списку та вкажи функції, завдяки яким змінні могли одержати такі значення.

7. Тобі добре відома гра «Камінь-ножиці-папір». У її комп'ютерному варіанті програма вибирає один предмет, користувач — інший, після чого програма має порівнювати вибір та виводити результат. У 8 класі ми вже програмували цю гру, а зараз зробимо це за допомогою списків. Ти побачиш, що код вийде компактнішим!

1) Створи список рядків

2) За допомогою модуля random реалізуй випадковий вибір індексу елемента цього списку, за яким отримай значення елемента — це і буде вибір з боку ПК.

3) За допомогою команди input реалізуй введення вибору користувача.

4) Порівняй вибір користувача та комп'ютера за допомогою операторів if та виведи на екран повідомлення про виграш, програш або нічию:

якщо вибрано камінь та ножиці, виграє камінь; якщо вибрано камінь та папір, виграє папір; якщо вибрано ножиці та папір, виграють ножиці; якщо вибрано два однакових предмети, оголошується нічия.

8. Які переваги мають списки в порівнянні з числовим і текстовим типами даних?

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Коршунова 2022

 
Попередня сторінка:  12. Вибір даних в Access
Наступна сторінка:   14. Операції з елементами списку в Python^