Інформація про новину
  • Переглядів: 487
  • Дата: 13-02-2022, 12:03
13-02-2022, 12:03

16. Елемент керування ListBox в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  15. Введення елементів списку в Python
Наступна сторінка:   17. Операції з рядками в Python. Шифр Цезар...

Текстове поле — єдиний елемент керування для роботи зі списками?

На минулому уроці ми навчилися вводити список за допомогою графічного інтерфейсу, однак виводили його все ще у вікні консолі. Проте є спеціальний елемент керування, що забезпечує виведення списків та вибір користувачем їх елементів. Його конструктор називається Listbox і ви ознайомилися з ним ще у 8 класі. власне, «Listbox» перекладається як «поле списку» і сьогодні ми навчимося виводити списки за допомогою цього елемента керування.

Завдання № 1

Користуючись рубрикою «Запитання-відповіді», заповни пропуски в коді створення поля списку, що зображене на малюнку.

Завдання № 2

У наступних кількох завданнях створимо програму, у графічному вікні якої буде виводитися: список температур протягом 7 днів тижня; максимальна та мінімальна температура;

список усіх теплих днів, коли температура перевищувала 0 градусів.

Користуючись рубрикою «Запитання-відповіді», створи графічний інтерфейс програми «Метеорологічні дослідження». Задай розмір вікна програми 350x230 пікселів.

Завдання № 3

Щоб після кожного запуску програми не вводити значення температур вручну, заповнимо список температур випадковими числами у проміжку від -5 до 8. для додавання елемента до списку використовують метод append. Користуючись рубрикою «Запитання-відповіді», дізнайся, як згенерувати випадкові числа на вказаному проміжку та заповни пропуск в коді створення списку із 7 випадкових температур :

Завдання № 4

Створи обробник події натискання кнопки «Обчислити», після натискання якої має бути створено список a із 7 випадкових значень температур та відображено його в елементі керування Lboxl за наведеним зразком. Користуючись рубрикою «Запитання-відповіді», додай до коду обробника події команду відображення списку в елементі керування Lboxl.

Завдання № 5

У програмі, створеній у попередньому завданні, натисни кнопку двічі. Зауваж, що після повторного натискання кнопки новостворений список відображається під попередніми значеннями, хоча мав би замінювати їх.

Щоб нові дані відображалися замість попередніх, попередні дані необхідно видалити. Тому щоразу після натискання кнопки поле Lboxl має очищуватися. дізнайся з рубрики «Запитання-відповіді», як це зробити, подумай, куди саме потрібно вставити відповідну команду в коді. Свою відповідь перевір на практиці.

Завдання № 6

Тепер обчислимо мінімальне та максимальне значення температури та відобразимо його у відповідних написах. Нижче наведено код, що відображає максимальну температуру. Реалізуй його та створи за аналогією код, що відображає в написі мінімальну температуру.

додай код для визначення та виведення максимальної та мінімальної температури до обробника події натискання кнопки.

Завдання № 7

виведемо в полі списку Lbox2 номери днів, коли температура була більше 0 градусів, а також самі значення температури в ці дні. Заповни пропуск у коді, який доповнює цикл в обробнику події натискання кнопки, та реалізуй його в Python:

Щоб дані з поля списку Lbox2 після повторного натискання кнопки перезаписувалися, а не виводилися під попередніми, необхідно викликати метод delete(0,END) для поля Lbox2. Подумай, де саме в обробнику події натискання кнопки можна додати виклик цього методу.

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Як згенерувати ціле випадкове число у числовому проміжку від а до b?

Потрібно викликати функцію randint(a,b), аргументами якої будуть межі числового проміжку a, b (випадкові числа генеруватимуться в проміжку від а до b включно). Ця функція належить модулю random. Тому на початку програми необхідно імпортувати модуль random. Наприклад,

як створити елемент керування «поле списку»?

Поле списку створюється за допомогою конструктора Listbox. Наприклад,

lbox — ім'я поля списку;

Listbox — конструктор поля списку; height — кількість рядків у полі списку.

Як додати новий елемент до списку?

За допомогою методу append(), аргументом якого є новий елемент. Наприклад,

Як відобразити список у полі списку?

для виведення списку в елементі керування Listbox використовують такий код:

a — ім'я списку;

lbox — ім'я елемента керування, у якому треба вивести список; insert — метод додавання значення до списку;

END — параметр, який вказує на те, що елементи додаються в кінець списку.

як очистити поле списку?

За допомогою методу delete(first, last) можна видалити елементи поля списку з індексами від first до last включно. Якщо замість first вказати 0, а замість last — END, то поле списку очиститься повністю. Наприклад,

Lb.delete(0,END) — команда очищення поля списку Lb.

Запитання на повторення матеріалу 8 класу.

Як створити текстовий напис?

Напис створюють за допомогою конструктора Label, а розміщують у вікні програми — за допомогою методу place.

як змінити текст напису під час роботи програми?

для зміни тексту в елементі керування використовують таку команду:

Наприклад,

Як задати назву заголовка вікна програми?

За допомогою методу title. Наприклад:

Тут W1 — ім'я вікна програми.

Як вивести в одному рядку текст та числове значення?

Потрібно числове значення або назву змінної числового типу, або числове значення виразу записати як аргумент функції перетворення на рядковий тип даних str та за допомогою оператора + з'єднати відповідні рядки.

Наприклад,

ПЕРЕВІР СЕБЕ

1. Обери фрагмент коду, за допомогою якого в полі списку Lboxl можна відобразити список а.

2. Проаналізуй фрагмент коду, що виводить дані в полі списку lb, як зображено на малюнку. Заповни пропуск у цьому коді.

Нагадаємо, що метод lb.insert(n,x) вставляє у поле списку lb елемент x перед елементом з номером n, а метод lb.insert(END,x) вставляє елемент x у кінець списку.

3. доповни створену на уроці програму так, щоб ще рахувалася кількість теплих днів k (коли температура була більше 0 градусів), та виведи це значення в написі «к=».

4. Порівняй два способи виведення елементів списку: у текстовому полі та в полі списку. Наведи приклади задач, коли доцільно використовувати кожен спосіб.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Коршунова 2022

 
Попередня сторінка:  15. Введення елементів списку в Python
Наступна сторінка:   17. Операції з рядками в Python. Шифр Цезар...^