Інформація про новину
  • Переглядів: 504
  • Дата: 19-11-2018, 01:00
19-11-2018, 01:00

Участь України в міжнародних організаціях

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Україна й процеси транснаціоналізаці...
Наступна сторінка:   Підручник Географія (профільний рівен...

Які впливові міжнародні організації вам відомі?

1 УКРАЇНА — ЗАСНОВНИЦЯ ООН. Найбільшою, найважливішою, глобальною та універсальною організацією у світі є Організація Об’єднаних Націй (ООН). Її було створено після завершення Другої світової війни в 1945 р. із метою відвернення чергової світової війни й локальних конфліктів, посилення міжнародної безпеки та розвитку міжнародного співробітництва. ООН діє на підставі Статуту, положення якого є обов’язковими для всіх країн-членів.

Україна, перебуваючи у складі СРСР, стала однією з держав — засновниць ООН, що підкреслювало великий внесок української нації в перемогу над нацизмом і фашизмом у Другій світовій війні. У цей час у Києві було створено Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони України.

За додатковими джерелами дізнайтеся більше про створення ООН, розробку її Статуту, перших представників країн у складі організації тощо. Перегляньте на офіційному сайті ООН відеоматеріали про багатомовність ООН і зробіть висновки (un.org/ru/sections/about-un/official-languages/index.html). У роботі яких головних органів ООН бере участь Україна?

2 УЧАСТЬ УКРАЇНИ В РОБОТІ ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Поряд з організаціями ООН у світі працює багато інших гло

бальних об’єднань із різних сфер діяльності суспільства, у яких бере участь Україна. Із 1950 р. в Гельсінкі (Фінляндія) діє Всесвітня рада миру (ВРМ), яка координує рух його прихильників більше ніж у 150 країнах. Профспілкову діяльність очолює Всесвітня федерація профспілок (Прага). Паралельно діє Всесвітня конфедерація праці (ФКП, Брюссель). Науковці світу об’єднуються у Всесвітню федерацію наукових працівників (ВФНП, Лондон) та належать до Міжнародної ради наукових союзників (МРНС, Париж). Існує й кілька незалежних від ООН міжнародних екологічних організацій. Серед них, мабуть, найвідо-мішим є Всесвітній союз охорони природи (ВСОП, Глан, Швейцарія), який видає все-світньовідому Червону книгу.

Після Другої світової війни зросла активність міжнародних спортивних, релігійних, студентських та інших організацій, які не є структурами ООН. У їхній діяльності Україна бере активну участь. Серед цих організацій можна назвати Міжнародний олімпійський комітет (МОК, Лозанна, Швейцарія), Всесвітню раду церков (ВРЦ, Женева), Міжнародний союз студентів (Прага), Міжнародну організацію кримінальної поліції (Інтер-пол, Париж). Збільшується кількість країн, які разом з Україною входять до Світової організації торгівлі (СОТ, Женева).

З ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В ЄС І НАТО. У світі існують міжнародні організації, які мають регіональний або суб-регіональний офіційний статус, але їхній вплив фактично поширюється на всю планету, а значення постійно зростає. Найбільш авторитетні — НАТО та ЄС, їх штаб-квартири розташовані в Брюсселі. НАТО (Організація Північноатлантичного договору) — найвідо-

міший і найпотужніший військово-політичний союз (блок) у світі. Він постійно розширюється за рахунок вступу до нього колишніх постсоціалістичних і пострадянських держав. Україна також прагне стати його членом. За статутом НАТО напад будь-якої країни на країну-члена означає напад на всі інші держави цього блоку (мал. 1).

Україна тісно співпрацює із цим альянсом через спільні військові навчання та військову допомогу держав-членів НАТО. Керівництво НАТО підтримує прагнення України миру й визволення окупованих територій.

Ще більше країн (понад 80) бажають вступити до іншої регіональної організації — Європейського Союзу (ЄС). Серед них не лише європейські, але й африканські, азіатські та американські держави. Україна на сьогодні є асоційованим членом ЄС і прагне стати повноправним його членом. Головною перешкодою на цьому шляху є системна корупція й бідність українського суспільства. Україні слід ще багато зробити, щоб відповідати всім вимогам членства в ЄС.

ВИСНОВКИ

• Перебуваючи у складі СРСР, Україна в 1945 р. стала однією з держав — засновниць ООН. Україна бере активну участь у роботі головних органів та найвідоміших організацій у складі ООН.

• Україна бере участь у діяльності Всесвітньої ради миру, Всесвітньої федерації профспілок, Всесвітньої конфедерації праці, Всесвітнього союзу охорони природи, Міжнародного олімпійського комітету та інших організацій.

• Україна є асоційованим членом ЄС, тісно співпрацює з НАТО та має наміри стати повноправним членом цих організацій.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть міжнародні організації, членом яких є Україна. Поясніть їх основні завдання.

2. За допомогою додаткових джерел проаналізуйте основні вимоги МВФ до України. Зробіть висновки.

3. Поясніть необхідність членства нашої країни в міжнародних організаціях.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Україна й процеси транснаціоналізаці...
Наступна сторінка:   Підручник Географія (профільний рівен...^