Інформація про новину
 • Переглядів: 2920
 • Дата: 19-11-2018, 01:13
19-11-2018, 01:13

Підручник Географія (профільний рівень) за 10 клас Довгань, Стадник читати онлайн

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Участь України в міжнародних організа...
Наступна сторінка:   Географія як система наук

 Рік видання: 2018

 Видавництво: Ранок

 Автори: Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник, П. О. Масляк, С. Л. Куртей, О. Г. Бродовська


 

Читати Онлайн Підручник Географія (профільний рівень) за 10 клас Довгань

 

Зміст

 

 1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»
 2. Джерела знань про регіони та країни світу
 3. Способи картографічного зображення об'єктів і явищ на тематичних ...
 4. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела
 5. Країни, держави, території та акваторії як геопросторові реалії ж ...
 6. Суверенна держава як цілісна територіально-політична й господарсь ...
 7. Територія і кордони держави
 8. Типологічні підходи до вивчення країн і регіонів
 9. Цивілізаційний підхід у вивченні країн і регіонів
 10. Статево-вікова, етнічна, релігійна структура населення світу
 11. Глобалізація як суспільно-географічний процес. Світова економіка ...
 12. Сучасна світова економіка як система. Тенденції розвитку світовог ...
 13. Множина структур світового господарства й господарства окремих кр ...
 14. Загальний огляд Європи
 15. Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні п ...
 16. Міжнародні організації
 17. Природні умови Європи
 18. Природні ресурси регіону
 19. Демографічні процеси та механічний рух населення Європи. Працерес ...
 20. Структура населення. Урбанізація
 21. Українська діаспора в країнах Європи
 22. Особливості економіки країн Європи. Прояви глобалізації в регіоні
 23. Первинний сектор економіки
 24. Вторинний сектор економіки. Реіндустріалізація
 25. Третинний сектор економіки. Зв'язки України з країнами Європи
 26. Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина). Природно-ресурсний ...
 27. Німеччина. Вторинний та третинний сектори економіки
 28. Франція (Французька Республіка). Природно-ресурсний потенціал. На ...
 29. Франція. Вторинний та третинний сектори економіки
 30. Велика Британія (Сполучене Королівство Великої Британії та Північ ...
 31. Велика Британія. Вторинний та третинний сектори економіки
 32. Італія (Італійська Республіка). Природно-ресурсний потенціал. Нас ...
 33. Італія. Вторинний та третинний сектори економіки
 34. Швеція (Королівство Швеція)
 35. Норвегія (Королівство Норвегія)
 36. Швейцарія (Швейцарська Конфедерація)
 37. Іспанія (Королівство Іспанія)
 38. Польща (Республіка Польща)
 39. Словаччина, Угорщина, Румунія
 40. Республіка Білорусь
 41. Молдова (Республіка Молдова)
 42. Росія (Російська Федерація). Природно-ресурсний потенціал. Населе ...
 43. Росія. Вторинний та третинний сектори економіки
 44. Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону ...
 45. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні орган ...
 46. Природні умови та ресурси Азії
 47. Населення Азії. Урбанізаційні процеси. Працересурсний потенціал
 48. Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки
 49. Вторинний сектор економіки. Основні промислові райони Азії
 50. Третинний сектор економіки Азії. Найважливіші міжнародні транспор ...
 51. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії. Країни А ...
 52. Східна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрег ...
 53. Японія (Японська Держава). Місце країни у світі та регіоні. Основ ...
 54. Японія. Господарство
 55. Китай (Китайська Народна Республіка). Місце країни у світі та рег ...
 56. Китай. Господарство
 57. Південна Корея (Республіка Корея)
 58. Північна Корея (Корейська Народно-Демократична Республіка, КНДР)
 59. Південна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субр ...
 60. Індія (Республіка Індія). Місце країни в регіоні та світі. Основн ...
 61. Індія. Господарство
 62. Південно-Східна Азія: загальна економіко-географічна характеристи ...
 63. Індонезія (Республіка Індонезія)
 64. Західна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субре ...
 65. Туреччина (Турецька Республіка)
 66. Саудівська Аравія (Королівство Саудівська Аравія)
 67. Центральна Азія: загальна економіко-географічна характеристика су ...
 68. Казахстан (Республіка Казахстан)
 69. Австралія (Австралійський Союз). Природно-ресурсний потенціал. На ...
 70. Австралія. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію кр ...
 71. Мікронезія. Меланезія. Полінезія
 72. Особливості географічного положення Америки. Склад регіону
 73. Сучасна політична карта Америки. Інтеграційні процеси та міжнарод ...
 74. Природні умови та ресурси Американського регіону
 75. Населення Америки. Урбанізаційні процеси. Система розселення. Пр ...
 76. Особливості економіки країн Америки. Первинний сектор економіки
 77. Вторинний сектор економіки. Основні промислові райони регіону
 78. Третинний сектор економіки США
 79. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки, особли ...
 80. Північна Америка — найпотужніший субрегіон економічної активності ...
 81. Канада
 82. Країни Центральної Америки та Карибського басейну
 83. Мексика (Мексиканські Сполучені Штати)
 84. Країни Південної Америки. Загальна характеристика
 85. Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія)
 86. Особливості географічного положення Африки. Склад регіону
 87. Інтеграційні процеси в Африці. Райони збройних конфліктів та проя ...
 88. Природні умови й ресурси Африканського регіону
 89. Населення Африки
 90. Вторинний сектор економіки. Особливості розміщення центрів промис ...
 91. Третинний сектор економіки. Зв'язки України з країнами Африки
 92. Південно-Африканська Республіка (ПАР)
 93. Єгипет (Арабська Республіка Єгипет)
 94. Нігерія (Федеративна Республіка Нігерія)
 95. Сучасні виклики екологічно-ресурсного, соціально-економічного та ...
 96. Прояв глобальних викликів
 97. Стратегії розвитку людства
 98. Глобальні прогнози розвитку людства
 99. Роль України в сучасному політичному та економічному просторі
 100. Україна й процеси транснаціоналізації світової економіки. Україна ...
 101. Участь України в міжнародних організаціях

Шановні десятикласники і десятикласниці!

Практичні роботи та дослідження навчать вас розв’язувати географічні задачі, виконувати завдання за географічними картами, полегшать запам’ятовування географічних назв, розуміння понять і термінів, спонукатимуть до власних відкриттів та наукової роботи.

Кожен параграф завершують висновки й підсумкові запитання та завдання. Вони допоможуть вам визначити головні думки, які закладено в тексті параграфа, виявлять, чи все було для вас зрозуміло.

Вивчаючи географію, варто пам’ятати про те, що життя не зупиняється і світ не залишається сталим. Він змінюється швидше, ніж ми встигаємо це усвідомити. Тож спробуйте стежити за цими перетвореннями за допомогою довідника «Джерела Інтернету»

Він містить посилання на електронні ресурси, що розкривають сутність проблем, про які йдеться, і доповнюють зміст параграфів.

До підручника також розроблений електронний освітній ресурс. Він містить багато корисної інформації для опрацювання, тестові завдання для підготовки до контрольних та самостійних робіт, які виконуються в режимі онлайн, тощо.

Отже, любі друзі! Від щирого серця бажаємо вам цікавої та корисної мандрівки країнами й континентами Землі.

 Попередня сторінка:  Участь України в міжнародних організа...
Наступна сторінка:   Географія як система наук^