Інформація про новину
  • Переглядів: 265
  • Дата: 14-02-2022, 13:19
14-02-2022, 13:19

7. Правопорушення

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  6. Правовідносини
Наступна сторінка:   8. Юридична відповідальність

Згадайте.... — як у добу Середньовіччя визначали, винна особа чи не винна у скоєнні злочину;

Як ви розумієте... — що таке деліктоздатність.

— значення слів «вина», «звинувачення»?

Чи знаєте ви, що... — відсутність дії теж може вважатися

правопорушенням?

Та держава, в якій громадяни підпорядковуються законам, є щасливою у мирний час й непохитною під час війни.

Сократ, давньогрецький філософ

7.1.

Що таке правопорушення?

Поведінку особи, що не суперечить юридичним нормам або основним принципам права певної держави, називають правомірною. Здійснюючи свій вибір між різними варіантами вчинків, суб’єкт вступає в сферу дії права. Правомірний варіант поведінки всіляко заохочується і

стимулюється з боку держави. Однак інколи люди чинять усупереч приписам правових норм, порушують правила, закріплені у законодавстві. Тоді ці діяння охоплюються поняттям правопорушення.

Щоб визнати ту чи ту поведінку правопорушенням, необхідно встановити, чи має вона його ознаки. Ознаками правопорушення є:

1. Протиправність, тобто діяння безпосередньо порушує норму права. Діяння, не врегульовані законодавством, не вважають правопорушеннями — це відповідає принципу правової держави: «дозволено все, що прямо не заборонено законодавством».

2. Суспільна небезпека або шкідливість — спричинення негативних наслідків чи загроза спричинення таких наслідків (шкода може бути моральною, матеріальною чи фізичною).

3. Караність — визначена законодавством можливість притягнення особи до юридичної відповідальності.

4. Правопорушення завжди проявляється в поведінці особи — дії (певній активній поведінці, вчинку) чи бездіяльності (нездійсненні тієї поведінки, до якої закон нас зобов’язує). Думки, переконання, бажання, настрої, світогляд, соціальні або особисті властивості не регламентовані, не є правопорушеннями і не можуть бути підставами для юридичної відповідальності.

5. Правопорушення вчиняється за наявності вини правопорушника, тобто умисного чи необережного ставлення особи до вчиненого діяння і його наслідків. Про винність говорять тоді, коли особа повинна була обрати варіант поведінки, але вчинила всупереч праву.

6. Правопорушення — це діяння деліктоздатної особи, тобто здатної нести юридичну відповідальність (для цього потрібно, щоб суб’єкт правопорушення досягнув певного віку, визначеного законом, розумів свої дії та міг ними керувати).

7. Причинний зв’язок між діянням і спричиненням шкідливих наслідків.

Зверни увагу!

Правопорушення — це суспільно небезпечне, протиправне, винне, каране діяння деліктоздатного суб’єкта, за яке закон передбачає юридичну відповідальність.

7.2.

Які є види правопорушень?

Залежно від ступеня суспільної небезпеки (тобто серйозності та шкідливості негативних наслідків) розрізняють кримінальні правопорушення і проступки (адміністративні, цивільні, дисциплінарні).

Проступки можуть порушувати вимоги, встановлені у різних галузях права, тому виокремлюють різні види проступків:

кримінальні, які визначені Кримінальним кодексом України, за їх вчинення передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі; адміністративні, що посягають на державний чи суспільний порядок, на власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління (наприклад, самовільне зайняття земельної ділянки, неправомірні угоди між підприємцями, поширювання неправдивих чуток, азартні ігри, ворожіння в громадських місцях, незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу тощо); цивільні, що здійснюються в сфері майнових і особистих немайно-вих відносин (наприклад, завдання майнової або моральної шкоди, порушення авторського права, невиконання чи несвоєчасне виконання умов договору);

дисциплінарні, що завдають шкоди виробничій, службовій, військовій чи навчальній дисципліні (запізнення працівника на роботу або прогул, невиконання законного наказу чи розпорядження, відмова чи ухилення без поважної причини від медичного огляду працівників окремих професій) та інші.

Кримінальні правопорушення поділяються на злочини і кримінальні проступки. Злочин — найбільш соціально небезпечний вид правопорушень. Кримінальний проступок — теж протиправне винне діяння, яке має зовнішню схожість зі злочином, але менший ступінь суспільної небезпеки.

Для прикладу, порівняйте рівень шкідливості та небезпечності: злочини: убивство, державна зрада, зґвалтування, катування, тілесне ушкодження, викрадення людини; та проступки: проїзд без квитка у громадському транспорті, дрібне хуліганство (нецензурна лайка в громадських місцях та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій), порушення вимог пожежної безпеки в лісах, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, торгівля з рук у невста-новлених місцях, вияв неповаги до суду, зумисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності, поява на роботі в нетверезому стані тощо.

Не є правопорушеннями діяння, хоча зовні й схожі з правопорушеннями, але які не є такими, зважаючи на свою суспільну небезпечність. До таких діянь чинне законодавство відносить, наприклад, необхідну оборону, крайню необхідність, професійний ризик та інші.

7.3.

Яким є склад правопорушення?

Будь-яке правопорушення має свою структуру, яку називають складом правопорушення. До складу правопорушення, який обов’язково закріплений у чинному законодавстві, на відміну від складу правовідносин, входять чотири елементи: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона правопорушення. Якщо бракує хоча б одного елемента правопорушення, то притягнути особу до відповідальності неможливо.

Склад правопорушення

Об’єкт

правопорушення

Соціальні цінності чи конкретні блага, на пошкодження, позбавлення чи знищення яких спрямоване діяння. Це може бути: життя, здоров’я людини, державна безпека, право власності та інші права, порядок управління, гідність особи тощо

Об’єктивна

сторона

Охоплює інформацію про саме протиправне діяння (як його було вчинено), його шкідливий або небезпечний результат, а також причинний зв’язок між протиправним діянням і шкідливими чи соціально небезпечними наслідками (доведення, що саме це діяння спричинило ці наслідки). До об’єктивної сторони належать також час, обставини, місце здійснення діяння

Суб’єктивна

сторона

Виражається в психічному ставленні особи до скоєного, куди входять вина (умисел чи необережність), мотив (усвідомлена спонука особи, яка викликала у неї намір вчинити злочин), мета правопорушення (бажання особи, яка вчиняє суспільно небезпечне діяння, досягти певних шкідливих наслідків)

Суб’єкт

правопорушення

Повністю деліктоздатна осудна фізична особа. Деліктоздатність тісно пов’язана з віком особи. Так, кримінальна відповідальність настає, за загальним правилом, із 16 років, а за особливо тяжкі злочини — із 14 років, за адміністративні правопорушення — із 16 років, за дисциплінарні — із 16 років (або раніше, якщо особа працює).

Осудність особи — здатність особи розуміти суспільне значення своїх дій, передбачати їх наслідки та керувати ними. Неосудна особа не може розуміти значення своїх дій чи керувати ними через тимчасовий розлад душевної діяльності, хронічну хворобу, слабоумство чи інший хворобливий стан. До неосудної особи можуть за рішенням суду застосовувати примусові заходи медичного характеру.

Суб’єктом правопорушення відповідно до чинного законодавства може бути і юридична особа

Сказано — зроблено!

Практичне завдання

Оцінюючи ступінь суспільної небезпеки (шкідливості) діяння, визначте вид правопорушення та доповніть таблицю:

Шпигунство

кримінальне

правопорушення

Полювання (без належного на те дозволу) у заборонених місцях

адміністративний

проступок

Перебування працівника не на своєму робочому місці, а в приміщенні іншого цеху, відділу без поважної причини

 

Неповернення кредиту

 

Порушення суддею норм професійної етики

 

Керування транспортним засобом, що не пройшов своєчасно обов’язковий технічний контроль

 

Терористичний акт

 

Контрабанда (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодійних, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів тощо)

 

Порушення вимог пожежної безпеки

 

Порушення вимог пожежної безпеки, яке призвело до знищення майна та заподіяння шкоди здоров’ю людей

 

Сказано — зроблено!

Практичне завдання

Розгляньте схему «Склад правопорушення». Виконайте завдання у парах або групах:

1. Поміркуйте, який логічний зв'язок між елементами складу правопорушення відображений у напрямку стрілок.

2. Чому, на вашу думку, за відсутності хоча б одного з елементів складу правопорушення діяння не буде вважатися правопорушенням?

Сказано — зроблено!

Практичне завдання

Прочитайте. Визначте, використовуючи запропоновану схему, чи є ці діяння правопорушеннями:

1. Особа, яку обвинувачують у вчиненні злочину, відмовляється давати покази і вимагає зустрічі з адвокатом.

2. Жінка, яка досягла шлюбного віку, не погоджується на пропозицію вийти заміж і вирішує й надалі ігнорувати подібні пропозиції.

3. Підприємець зливає каналізаційні та промислові відходи у річку.

4. Чоловік збиває бурульки за допомогою пневматичної гвинтівки.

5. Студентка копіює фотознімок краєвиду зі сторінки своєї подруги у соцмережі, додає до нього своє зображення і викладає на своїй сторінці в інтернетспільноті.

Схема для визначення протиправності діяння

Перевірте себе:

1. Дайте відповіді на запитання:

1.1. Що таке правопорушення? 1.2. Які є види правопорушень? 1.3. Чим відрізняється злочин від проступку? 1.4. Які елементи входять до складу правопорушення? 1.5. У чому виражається суб’єктивна сторона правопорушення? 1.6. Назвіть ознаки правопорушення. 2. Наведіть приклади видів правопорушення.

3. Схарактеризуйте поняття «склад правопорушення» за власним алгоритмом.

4. Сформулюйте ключові фрази (словосполучення, тези) для повідомлення на тему «Правопорушення та його ознаки». Розташуйте (запишіть) їх у послідовності від загального до конкретного.

Завдання для домашньої роботи:

1. Визнач, до якого виду правопорушень належать такі дії: 1) запізнення на роботу; 2) крадіжка чужого майна; 3) неповернення позики; 4) пошкодження чужого майна; 5) керування автомобілем у нетверезому стані; 6) недотримання правил техніки безпеки на робочому місці; 7) нанесення тілесних ушкоджень.

2. Доведи, що це правопорушення, визнач його вид та склад: Євген пізно ввечері їхав у трамваї та не придбав і не закомпостував квитка, бо не хотів розмінювати 50 грн.

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" Васильків, Кравчук 2022

 
Попередня сторінка:  6. Правовідносини
Наступна сторінка:   8. Юридична відповідальність^