Інформація про новину
  • Переглядів: 811
  • Дата: 26-11-2018, 07:39
26-11-2018, 07:39

Література і дійсність

Категорія: Українська література

Попередня сторінка:  Будьмо творчими читачами!
Наступна сторінка:   Особливості літературного процесу

Література та інші види мистецтва

Художня література покликана задовольняти духовні потреби. Вона долучає нас до багатого духовного досвіду людства. На це здатні й інші види мистецтва — музика, живопис, скульптура, театр, кінематограф тощо.

Види мистецтва різняться за способом відображення дійсності та за матеріалом, який вони використовують. Література особлива тим, що послуговується словесним матеріалом — її визначають як мистецтво слова.

Головна функція будь-якого мистецтва — естетична, яка полягає в здатності митецьких творів викликати в читача, глядача, слухача духовно-інтелектуальну втіху, збагачувати його внутрішній світ. Завдяки цій функції література пробуджує наші творчі здібності, навчає мислити образами, помічати й цінувати красу в щоденному житті, прагнути до ідеалу.

Ділимося читацьким досвідом

1. Пригадайте види мистецтва. Які з них приваблюють найбільше? Чому?

2. Розгляньте ілюстрації (с. 9). Поміркуйте, як в ілюстрації, запропонованій у підручнику, унаочнюється зв'язок різних видів мистецтва.

3. Наведіть приклади художніх творів, які виникли завдяки поєднанню різних видів мистецтва.

4. Наведіть приклади видів мистецтва, які виникли з розвитком сучасних технологій.

Автор і читач

Ім'я автора можемо знайти на книжковій обкладинці. А сама книга складає окремий художній світ — створену уявою письменника образну картину дійсності. У цьому світі найповніше розкривається духовне багатство авторської особистості. Однак література не може функціонувати без читачів. Вони виступають повноправними учасниками художньої комунікації.

Спочатку автор породжує власний художній світ і пропонує його читачеві. Узявши до рук книжку, читач у процесі сприйняття (своєрідної співтворчості) у своїй уяві ніби заново вибудовує цей художній світ, проходячи власний, але в чомусь близький до авторського, шлях духовної діяльності.

Завдяки цьому збагачується творчий досвід самого читача, який залучається до мистецького процесу. У художньому спілкуванні між автором і читачами формується особливий духовний простір пізнання світу, а мистецтво слова стає важливим засобом духовно-емоційного спілкування між людьми, у ході якого досягається творче порозуміння.

Саме в процесі художньої комунікації повною мірою реалізуються всі основні функції словесного мистецтва — людина долучається до прекрасного, засвоює нові знання про світ, визначає орієнтири для саморозвитку.

Ділимося читацьким досвідом

1. Які книжки ви прочитали останнім часом? Чим вони вас зацікавили?

2. Як ви зрозуміли поняття «художня комунікація»? З якими письменниками у вас склалася така комунікація?

Читання та його види

Читання є важливим пізнавальним процесом, що спрямований на осмислення художнього твору. Розрізняють різні його види — залежно від рівня заглиблення у зміст: читання-перегляд, ознайомлювальне й аналітичне читання.

На практиці робота з текстом може передбачати досягнення різних результатів. У деяких випадках достатньо обмежитися спрощеним уявленням про твір, коли, скажімо, він цікавить нас як складник широкого літературного контексту. Тут доцільно застосувати читання-перегляд.

Ознайомлювальне читання потребує виділення основної ідеї твору, ключових проблем та образів. Його метою є лише загальне знайомство зі змістом.

Аналітичне читання передбачає поглиблене сприйняття твору: звернення уваги на окремі деталі, художні особливості, вироблення власної думки щодо авторської позиції, подій та персонажів.

Інформаційні технології вплинули на виділення ще одного виду читання — сканування. Це швидкий перегляд тексту для пошуку в ньому якогось окремого символу, факту, слова.

Ділимося читацьким досвідом

1. Якими видами читання володієте ви? Який вид найчастіше застосовуєте?

2. Новітні технології дають можливість читати будь-які книги в електронному форматі. На вашу думку, паперова книга — це пережиток минулого чи найзручніший формат для читання? Аргументуйте свою думку.

Діалогічне прочитання художнього твору

Читання можна розглядати як уявний діалог, у якому людина ставить запитання та знаходить на них відповіді завдяки взаємодії з художнім твором. Обравши книгу для такого діалогу, ми попередньо визначаємо й мету спілкування. Нею може стати збагачення ерудиції, особистісне зростання, навіть просто читання заради розваги. В усіх випадках варто бути активними й уважними, відкритими до спілкування, ураховувати авторський погляд, зважати на власні думки й переконання. У разі потреби можна сперечатися з автором, однак важливо лишатися толерантними й визнавати за ним право на особисту позицію. Навіть якщо спочатку книга здалася не надто цікавою, варто докласти зусилля й пошукати з нею порозуміння: можливо, перед вами твір, який не відкривається першому-ліпшому, а вимагає від читача роботи розуму й душі, зате й дарує нічим незрівняну насолоду відкриття — нових думок, нових почуттів, нового світу.

Виявляємо читацьку, літературну компетенції, обізнаність у сфері культури

Прочитайте наведені цитати. Поясніть, як ви їх зрозуміли. Чи погоджуєтеся ви із цими думками? Аргументуйте свої міркування.

 

Це матеріал з підручника Українська література 10 клас Борзенко, Лобусова

 Попередня сторінка:  Будьмо творчими читачами!
Наступна сторінка:   Особливості літературного процесу^