Інформація про новину
  • Переглядів: 202
  • Дата: 14-02-2022, 13:42
14-02-2022, 13:42

30. Юристи в системі правосуддя

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  29. Юридична діяльність
Наступна сторінка:   31-32. Ігровий суд. Практичне заняття

Згадайте.... — чи доводилося комусь із ваших знайомих звертатися до суду.

— чи маєте ви право самостійно подати позов до суду.

Як ви — вислів Наполеона Бонапарта, який стверджував: розумієте... «Від правосуддя залежить громадський порядок. Тому закономірно, місце суддів — в першому ряді суспільної ієрархії. Тому ніякі почесті і знаки поваги не можуть вважатися для них надмірними».

Чи знаєте — у багатьох країнах є професійні свята юристів. ви, що... Наприклад, в Україні День юриста святкують щороку 8 жовтня. Існують також свята окремих категорій юристів (День працівників прокуратури, День працівників суду, День адвокатури, День нотаріату).

Суддя — це мовлячий закон, а закон — це німий суддя.

Цицерон, філософ

Адвокат — найнята совість.

Федір Достоєвський, письменник

30.1.

Суддя

Суддя — юрист, що є представником судової гілки влади і здійснює, мабуть, найскладнішу і найвідповідальнішу юридичну діяльність. Це положення можна підтвердити низкою аргументів. Як носієві державної влади, виключно судді надається право на здійснення правосуддя, що передбачає високий рівень професіоналізму й особистої відповідальності за прийняття справедливого та всебічно виваженого рішення у конкретній юридичній справі. Діяльність судді загалом — це не тільки втілення в життя духу і букви закону, відновлення порушеного права, а й втілення соціальної справедливості, підтримка та забезпечення загальносоціальних цінностей.

Суддя повинен приймати рішення, не піддаючись ніякому зовнішньому тиску, жодним обіцянкам чи спокусам із боку зацікавлених осіб, навіть не звертаючи уваги на прохання або вимоги представників владних структур.

Суддя здійснює правосуддя в мантії, яка приховує все людське і індивідуальне, тим самим символізуючи, що суддя не повинен піддаватися своїм людським пристрастям і емоціям, особистому ставленню до учасників процесу.

Призначення на посаду судді здійснює Президент України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом. На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший 30 та не старший 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у галузі права щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Не

може бути призначений суддею громадянин, який визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним; має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню функцій зі здійснення правосуддя; має незняту чи непогашену судимість.

Під час добору на посаду судді особа проходить відбірковий іспит, спеціальну перевірку, спеціальну підготовку у Національній школі суддів України протягом дванадцяти місяців, кваліфікаційний іспит, і лише тоді — конкурс на зайняття вакантної посади судді.

У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних. Наприклад, за клопотанням обвинуваченого, якщо йому інкримінують злочин, за вчинення якого передбачене довічне позбавлення волі, розгляд кримінальної справи може здійснюватися судом присяжних у складі двох професійних суддів і трьох присяжних. У складі одного судді і двох присяжних можуть слухатися цивільні справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; усиновлення ті ін.

Присяжним може бути громадянин України, який досяг 30-річного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду.

30. 2.

Прокурор

Прокурор (лат. procurare — «розпоряджатися, піклуватися») — це державний службовець, який за Законом України «Про прокуратуру» має здійснювати: 1) підтримання державного

обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також у разі застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

У червні 2016 року з Конституції було вилучено розділ, присвячений прокуратурі, натомість статтю, що встановлює конституційні основи функціонування прокуратури додано до розділу «Правосуддя». Цим законодавець підкреслив, що місце прокуратури — у системі судової влади.

До системи прокуратури України входять:

1) Офіс Генерального прокурора;

2) обласні прокуратури;

3) окружні прокуратури;

4) Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Із метою формування професійного кадрового складу органів прокуратури Закон України «Про прокуратуру» визначає вимоги до кандидатів на посаду прокурора та порядок зайняття такої посади.

Прокурором окружної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 2 років та володіє державною мовою. Ці ж вимоги поширюються на кандидатів на посаду прокурора обласної прокуратури, але їх стаж роботи в галузі права має бути не менше 3 років. Для прокурорів Офісу Генерального прокурора та

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагається стаж роботи в галузі права не менше 5 років.

Проте не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка: 1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 2) має

захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;

3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється на конкурсних засадах. Процедура добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора охоплює 13 етапів (й зокрема, перевірку

відповідності вимогам, складання кваліфікаційного іспиту,

спеціальну перевірку та спеціальну підготовку в Тренінговому центрі прокурорів України, складання присяги).

30. 3.

Адвокат

Адвокат (від лат. advocatus — від advoco — «запрошую») — юрист, який здійснює адвокатську діяльність, що полягає у забезпеченні захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, відповідно до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Зокрема, видами адвокатської діяльності є:

- надання правової інформації, консультацій і роз’яснень із правових питань, правовий супровід діяльності суб’єктів;

- складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

- захист прав, свобод і представництво законних інтересів фізичних і юридичних осіб в адміністративних та кримінальних провадженнях, судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та

конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

- надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.

Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше 2 років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, установлених законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю.

Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально і бути самозайнятою особою, може також створювати адвокатські бюро та об’єднання.

Практичне завдання

Поміркуйте і визначте, до кого з юристів ви могли б звернутися у таких випадках:

1. Вас затримала поліція під час масових заворушень.

2. Роботодавець звільнив вас із роботи, не виплативши заробітну плату за останній місяць.

3. У місцевій газеті надрукували статтю, яка містить недостовірну інформацію про вас, яка порушує особисті немайнові права, принижує честь і гідність.

4. Вам випадково стало відомо про те, що готується вчинення особливо тяжкого злочину.

5. Вам потрібно роз’яснення, як реалізувати своє право на землю, і правова допомога у цьому питанні.

6. У магазині побутової техніки вам продали товар неналежної якості, натомість повернути гроші або замінити товар — відмовляються.

7. Ви під примусом подарували цінну річ, але хочете оскаржити дійсність цього правочину.

Перевірте себе:

1. Дайте відповіді на запитання: 1.1. Хто такий суддя? 1.2. Хто такий прокурор? 1.3. Хто такий адвокат?

2. Розкажіть про порядок призначення суддів, прокурорів.

3. Проаналізуйте вимоги до тих, хто хоче стати адвокатом.

4. Поміркуйте, про що ви хотіли б запитати працівників системи правосуддя, якби у вас була змога запросити їх на урок.

Завдання для домашньої роботи:

1. Узагальни вимоги до представників юридичної професії в системі правосуддя і запиши їх у зошиті.

2. Поміркуй, якими рисами характеру, вміннями та навичками мають володіти суддя, прокурор, адвокат. Як сформувати їх у себе?

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" Васильків, Кравчук 2022

 
Попередня сторінка:  29. Юридична діяльність
Наступна сторінка:   31-32. Ігровий суд. Практичне заняття^