Інформація про новину
  • Переглядів: 336
  • Дата: 17-02-2022, 16:33
17-02-2022, 16:33

8. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  7. Правопорушення: поняття, склад, види
Наступна сторінка:   9. Обставини, що виключають шкідливіст...

Г. Сковорода про необхідність застосування відповідальності: «Неправда гнобить і протидіє, але тим дужче необхідність боротися з нею».

Яку мету має юридична відповідальність?

1. Поняття та підстави юридичної відповідальності. Людина пов’язана певними правилами співжиття, які встановлюються, підтримуються і охороняються самим суспільством, державою та її органами. Крім того, існує і відповідальність за їх невиконання або недотримання.

Основи відповідальності як соціального явища було закладено ще в моральних нормах первісного ладу. З давніх часів цей термін вживався у значенні «борг», «обов’язок» чи «покарання». В античних філософів ідея відповідальності входила до категорії «справедливість» як необхідна поведінка, як неухильне слідування законам.

Відповідальність - обов’язок особи зазнати негативних наслідків за вчинки, які не відповідають встановленим суспільством соціальним нормам. Серед видів соціальної відповідальності розрізняють моральну, політичну, юридичну тощо.

Термін «юридична відповідальність» вживається у двох розуміннях. По-перше, як внутрішня якість людини, риса її правової культури, особливо коли правова відповідальність стає нормою поведінки, керівництвом до дії. Тоді вона виявляється в глибокій повазі людини до права та правового закону в свідомому та доброчинному дотриманні всіх вимог права й закону. Юридично відповідальна особа розуміє всю важливість і необхідність дотримання права й закону для підтримання порядку й справедливості в суспільстві.

Наявність правової відповідальності закладає перспективу в поступовому зникненні спеціалізованого державного примусу. Така відповідальність, демонструючи прогресивний розвиток суспільства, називається

позитивною юридичною відповідальністю. Вона підтримується правовими стимулами - нормами, що визначають пільги, переваги, матеріальну винагороду тощо.

По-друге, поняття «юридична відповідальність» має чітко визначений юридичний зміст - це застосування заходів державного примусу за здійснене правопорушення. Юридична відповідальність - це відповідальність перед законом, перед судом. Вона передбачає негативні наслідки для правопорушника, а тому вона називається негативна (ретроспективна) юридична відповідальність.

Юридична відповідальність - специфічні правовідносини між державою і правопорушником, що характеризуються засудженням протиправного діяння і суб’єкта правопорушення, покладанням на останнього обов’язку зазнати несприятливих наслідків за скоєне правопорушення.

Юридична відповідальність визначається такими ознаками:

Підставами притягнення до юридичної відповідальності є: наявність правової норми, що передбачає склад правопорушення; юридичний факт - вчинення самого правопорушення; наявність правозастосовчого акту, що набрав чинності (наприклад, вирок суду).

2. Види юридичної відповідальності. Існування різних видів правопорушень передбачає й поділ юридичної відповідальності на самостійні види.

Залежно від галузевої належності правової норми, що порушена: дисциплінарна відповідальність - це такий різновид юридичної відповідальності працівника за порушення трудової дисципліни із застосуванням до нього дисциплінарних стягнень;

матеріальна відповідальність - це різновид юридичної відповідальності працівника за матеріальну шкоду, завдану підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків;

адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності фізичних (юридичних) осіб, який настає за вчинення адміністративного правопорушення і який створює для цих осіб (колективів) несприятливі наслідки майнового чи морального характеру;

цивільно-правова відповідальність - це такий вид юридичної відповідальності, який пов’язаний з накладенням цивільно-правових стягнень (пені, штрафу й відшкодування збитків) на фізичну та юридичну особу за невиконання або неналежне виконання зобов’язань або заподіяння позадоговірної шкоди, а також за порушення деяких особистих немайнових прав (честь, гідність, ділова репутація особи тощо);

кримінальна відповідальність - це такий вид відповідальності, що полягає в застосуванні до винної в кримінальному правопорушенні фізичної особи видів кримінального покарання.

І. Візьміть участь в інтелектуальних онлайн-перегонах «Види юридичної відповідальності»

https://cutt.ly/SRvQ7r0

II. Виконайте тестові завдання.

1. До якого виду юридичної відповідальності буде притягнуто особу в такій ситуації?

Заворикін М., працюючи фрезерувальником на підприємстві, унаслідок необережного поводження пошкодив робочий інструмент, який був наданий йому в користування.

А Дисциплінарної В Адміністративної

Б Матеріальної Г Цивільно-правової

2. Установіть відповідність між ситуацією та видом відповідальності, до якої буде притягнуто правопорушника.

1 Кримінальна 3 Адміністративна

2 Дисциплінарна 4 Цивільно-правова

А Волинко Є., запізнюючись на роботу, перейшов дорогу в невстановленому місці

Б Неспішна Т., працюючи верстальницею на підприємстві, була відсутня на робочому місці протягом трьох годин без поважної причини В Невігласний М., працюючи водієм на підприємстві, ухилився від призову на строкову військову службу

Г Задорожний Д., поспішаючи на роботу, сів у переповнений тролейбус та ненароком порвав куртку громадянці Невтішній

3. Установіть відповідність між видом правопорушення та юридичною відповідальністю.

1 Дисциплінарна 3 Цивільно-правова

2 Адміністративна 4 Кримінальна

А Крадіжка Б Дрібне хуліганство

В Систематичне невиконання трудових обов’язків Г Невиконання або неналежне виконання зобов’язання

III. Порівняйте пари понять.

1. Правопорушення - юридична відповідальність.

2. Матеріальна - цивільно-правова юридична відповідальність.

IV. Розв’яжіть ситуацію.

Десятикласниця Настя Поліглот, поспішаючи на урок англійської, перейшла вулицю у 20 метрах від пішохідного переходу. Намагаючись об’їхати школярку, водій автомобіля був змушений різко звернути на узбіччя. У результаті відбувся наїзд на газетний кіоск і автомобіль було пошкоджено.

1. Дайте правовий аналіз дій Насті Поліглот.

2. Чи можуть її притягти до юридичної відповідальності? Якщо так, то до якого виду юридичної відповідальності її буде притягнуто?

V. Запитання для самоперевірки. 1. Що таке відповідальність? 2. Схарактеризуйте ознаки юридичної відповідальності. 3. Дайте характеристику видів юридичної відповідальності.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Філіпенко, Сутковий 2022

 
Попередня сторінка:  7. Правопорушення: поняття, склад, види
Наступна сторінка:   9. Обставини, що виключають шкідливіст...^