Інформація про новину
  • Переглядів: 301
  • Дата: 17-02-2022, 16:40
17-02-2022, 16:40

18. Сім’я. Шлюб. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  17. Захист прав споживачів. Особливості...
Наступна сторінка:   19. Влаштування дітей, позбавлених бать...

Г. Сковорода про сімейні стосунки: «Ні про що не турбуватися, ні за чим не турбуватися - значить не жити, адже турбота - рух душі, а життя - це рух».

«Перш за все батька й матір шануй. Вони ж бо видимі портрети тієї невидимої сили, якій ти стільки зобов’язаний».

Прочитайте вислови українського філософа Г Сковороди. Чому в контексті теми «сім’я» і в народних прислів’ях, і в поезії, і в філософії так часто звучать слова «турбота», «пошана»?

Чи можна погодитися з відомим афоризмом «Одружитись - це означає наполовину зменшити свої права і вдвоє збільшити свої обов’язки»?

1. Сім’я. Сім’я - це найголовніший соціальний інститут суспільства. Вона посідає головне місце в житті людини порівняно з іншими формами людської спільності. Ні коло друзів, ні трудовий колектив не зможуть створити такий затишок й атмосферу любові, захищеності та підтримки, яку може дати людині сім’я. Сім’я об’єднує в собі не лише біологічні аспекти продовження роду, але й духовні, матеріальні аспекти. З іншого боку, сім’я як цілісна система сама спроможна творити суспільство.

https://cutt.ly/ATaDLme

Суб’єктами сімейних правовідносин можуть бути лише фізичні особи, які перебувають у шлюбі, кровному спорідненні чи відносинах усиновлення. Сімейний кодекс встановлює такий перелік суб’єктів сімейних правовідносин:

• подружжя;

• батьки, діти, усиновлювачі, усиновлені;

• баба, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки;

• рідні брати, рідні сестри; мачуха, вітчим, падчерка, пасинок.

До того ж усі інші родичі (двоюрідні брати та сестри, тітки, дядьки, племінники, племінниці та ін.) не є учасниками сімейних правовідносин за винятками, установленими законами.

2. Шлюб.

Сьогодні в Україні правові наслідки має лише зареєстрований в органах РАЦС шлюб, але так було не завжди. До початку ХХ ст. існував релігійний обряд шлюбу, тобто обов’язковою умовою законного шлюбу була його церковна реєстрація. На підставі Декрету Раднаркому України, виданого 20 лютого 1919 р., законним почав визнаватися лише шлюб, зареєстрований у державних органах, а церковний шлюб не мав юридичних наслідків. Звідси виникло поняття «цивільний шлюб». Але на побутовому рівні цей термін вживається зі зміненим значенням, тобто такий, що не був зареєстрованим у державних органах реєстрації актів цивільного стану. З набуттям чинності в Україні Сімейного кодексу держава визнала існування такого шлюбу, адже стаття 3 пункту 2 цього Кодексу встановлює, що сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки.

За допомогою права утворена сім’я офіційно заявляє про своє існування й отримує визнання своєї законності з боку суспільства та держави. Лише офіційна реєстрація союзу між жінкою та чоловіком породжує права й обов’язки подружжя.

У вступі до шлюбу існують певні умови й перешкоди. Умови (позитивні) вступу до шлюбу - це обставини, потрібні для того, щоб шлюб міг бути зареєстрований і був визначений дійсним. Перешкоди (негативні умови) - це обставини, за наявності яких реєстрація шлюбу не допускається.

® Сімейний кодекс України

Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою

https://cutt.ly/WTaDX49

Перелік перешкод для реєстрації шлюбу є вичерпним. Відмова в реєстрації шлюбу за будь-якими іншими підставами: у зв’язку з расовими, національними, релігійними, соціальними та іншими відмінностями - заборонена й розглядається як грубе порушення прав людини.

Шлюб реєструється після одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза життю нареченої або нареченого, шлюб реєструється в день подання відповідної заяви. Реєстрація відбувається зазвичай у приміщенні державного органу РАЦС, але за заявою наречених в урочистій обстановці може бути проведена в іншому місці:

за місцем проживання;

за місцем надання стаціонарної медичної допомоги; в іншому місці, якщо наречені не можуть з поважних причин прибути до державного органу РАЦС.

Шлюб може бути визнано недійсним, якщо він був зареєстрований з порушенням сімейного законодавства. Рішення про недійсність шлюбу ухвалює відповідний орган РАЦС або суд.

Недійсність шлюбу - форма відмови держави від визнання укладеного шлюбу як юридично значущого акта, виражена в ухваленні суду, винесеній в порядку цивільного судочинства у зв’язку з порушенням установлених законом умов укладання шлюбу, що є за своєю суттю заходом захисту.

До кола осіб, які мають право пред’являти до суду позов про визнання шлюбу недійсним, належать: жінка або чоловік, інші особи, права яких порушено у зв’язку з реєстрацією цього шлюбу, батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун недієздатної особи, орган опіки чи піклування, якщо захисту потребують права та інтереси дитини, особи, визнаної недієздатною, чи особи, дієздатність якої обмежена, прокурор. Визнання шлюбу недійсним означає, що права та обов’язки подружжя з моменту реєстрації шлюбу не виникали.

У разі розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день винесення ним відповідної постанови, якщо ж розірвання шлюбу відбувається в судовому порядку, то шлюб припиняється в день набрання чинності ухвалою суду про розірвання шлюбу.

3. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей.

Прочитайте притчу. Подумайте, як слова доньки вплинули на поведінку матері, і закінчіть притчу.

В одній сім’ї, у якій жили мати, її дочка та онука, занедужала якось найстарша з жінок. Від тяжкої хвороби не могла старенька навіть підвестися з ліжка. Донька спочатку приділяла хворій багато уваги, а потім, коли хвороба продовжувалася вже більше року, відмовлялася від обов’язку доглядати за матір’ю. У кімнаті, де лежала немічна бабуся, усе покрилося пилом і стояв неприємний запах, що розповсюджувався на весь дім. Мати запропонувала своїй дочці принести із сараю стару драбину, щоб, поклавши на неї бабусю, віднести хвору до комори. Поклали вони стареньку й винесли з хати. Після цього онука взяла драбину й обережно поставила в сарай. Мати їй і каже: «Навіщо, доню, ти поставила драбину на місце, вона дуже стара і її потрібно викинути». А дочка їй і відповідає: «Нехай, мамо, вона ще постоїть, а то коли ти зістаришся, не буде на чому тебе винести до комори...»

1. Подумайте, як автор міг закінчити цю повчальну історію.

2. Наведіть приклади життєвих ситуацій, що можуть проілюструвати, як проявляються взаємні права та обов’язки батьків і дітей.

Батьки та діти зобов’язані надавати взаємну моральну підтримку та матеріальну допомогу одне одному. Цю норму зафіксовано те тільки в сімейному праві, але й в конституційному.

Обов’язки батьків та дітей називають взаємними. Коли діти стануть дорослими, вони зобов’язані надавати допомогу своїм батькам та піклуватися про них.

Окремою статтею в Сімейному кодексі України окреслюються обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини. Держава дбає про забезпечення права дитини на належне батьківське виховання через систему державного контролю. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Також дитина має право звернутися за захистом безпосередньо до суду, якщо вона досягла 14 років.

4. Державні органи з охорони прав дітей. Питання охорони дитинства регулюється Законом України «Про охорону дитинства». Усі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я та народження дітей і їхніх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи.

Широкі повноваження щодо охорони дитинства мають місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Вони забезпечують:

розроблення і здійснення галузевих і регіональних програм поліпшення становища дітей;

розвиток мережі закладів освіти, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей;

вирішення питань щодо встановлення опіки та піклування і мають інші повноваження.

Згідно із Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них правопорушень покладається в межах визначеної компетенції на такі органи та служби:

Під соціальним захистом дітей слід розуміти комплекс заходів і засобів соціально-економічного та правового характеру щодо забезпечення прав дітей на життя, розвиток, виховання, освіту, медичне обслуговування, надання матеріальної підтримки.

І. Складіть правовий онлайн-пазл «Умови недійсності шлюбу»

https://cutt.ly/kRvWCZd

ІІ. Виконайте тестові завдання.

1. Визначте послідовність дій для реалізації права на створення сім’ї шляхом укладення шлюбу.

А Ознайомлення працівниками органу державної реєстрації актів цивільного стану наречених з їхніми правами та обов’язками як майбутнього подружжя і батьків і попередження про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу.

Б Проходження медичного обстеження нареченим/нареченою.

В Подання жінкою та чоловіком заяви про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану.

Г Реєстрація шлюбу.

2. Співвіднесіть види недійсності шлюбу та шлюби, що укладені всупереч законодавству.

А Абсолютно недійсний шлюб

Б Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду В Шлюб, який може бути визнаний судом недійсним

Г Шлюб, який може бути визнаний судом недійсним за умови, що в подружжя немає дітей і дружина не вагітна

1 Шлюб, укладений із 17-річною Світланою Швидько, якій не надано за рішенням суду права на шлюб

2 Шлюб, укладений з 21-річним Віктором Нездоровим, який приховав свою тяжку хворобу

3 Шлюб, зареєстрований з недієздатним Семеном Палієм

4 Шлюб громадянина Росії Геннадія Іванова з Оленою Приживайло, якій потрібна реєстрація в Москві. Після досягнення вищезгаданої мети новоство-рене подружжя має намір розлучитися

3. Серед запропонованих тверджень оберіть правильне.

А Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у приватному органі реєстрації актів цивільного стану Б Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без реєстрації шлюбу є підставою для виникнення в них прав та обов’язків подружжя В Батьки зобов’язані утримувати дітей до їхньої старості Г Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків

ІІІ. Порівняйте пари понять.

Сім’я - Шлюб

Для порівняння скористайтеся тезами. Тези доповніть пропущеними словами: «сім’я», «шлюб».

• _потребує реєстрації в органах РАЦС.

• Проживання в_не має вікового цензу.

• Кількість членів_не може бути обмеженою.

• Проживання _чоловіка та жінки не є підставою виникнення прав і

обов’язків подружжя.

• _передбачає певну близькість родичів за походженням.

• Для реєстрації_потрібно досягти шлюбного віку.

• У_можуть перебувати лише двоє.

• _передбачає виникнення прав та обов’язків подружжя.

• _неможливий між близькими родичами.

• _не потребує спеціальної процедури реєстрації.

IV. Розв’яжіть ситуацію. Використовуючи Сімейний кодекс України, розв’яжіть ситуації.

1. Громадянин Сторонній Л. та Оманлива С. вирішили одружитися. Витрати на весілля поділили порівну. Перед самим весіллям Сторонній Л. заявив Оманливій С., що передумав одружуватися.

1. Які зобов’язання виникають у Стороннього Л. у зв’язку із цим?

2. Чи зміняться обставини, якщо стане відомо, що Оманлива С. приховала від нареченого факт наявності в неї дитини від іншого шлюбу?

2. Михайло вирішив одружитися зі Світланою, але через надзвичайні обставини він не встигав на весілля, тому попросив свого брата бути присутнім на весіллі в ролі нареченого.

Чи дозволяє законодавство України одруження через представника?

I 3. Громадянин Невірний К. подав заяву до державного органу РАЦС про реєстрацію шлюбу з Несвідомою Л. Через декілька днів до органу РАЦС прийшла громадянка Довірлива С. та попросила не реєструвати цей шлюб, оскільки вона з Невірним К. проживають разом уже декілька років. Усі сусіди й знайомі вважають їх чоловіком та дружиною, хоча їхній шлюб не зареєстровано.

Дайте правовий аналіз ситуації. Чи зміниться ваше рішення, якщо виявиться, що в Невірного К. та Довірливої С. є спільна дитина?

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Філіпенко, Сутковий 2022

 
Попередня сторінка:  17. Захист прав споживачів. Особливості...
Наступна сторінка:   19. Влаштування дітей, позбавлених бать...^