Інформація про новину
  • Переглядів: 377
  • Дата: 17-02-2022, 16:41
17-02-2022, 16:41

19. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  18. Сім’я. Шлюб. Взаємні права та обов’...
Наступна сторінка:   20-21. Трудовий договір. Особливості пра...

Практичне заняття 6

Ставлення суспільства до дітей відображає загальний рівень захисту та поваги до прав людини. Якщо держава піклується про своє майбутнє покоління, вона повинна створити належні умови для всебічного розкриття їхніх здібностей, закладення основи для їх повноцінного життя. На жаль, не всі діти в Україні живуть у сім’ях. Мова йде про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Так, відповідно до статті 52 Конституції України утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу.

У нашій країні поряд зі звичними формами піклування про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (виховання в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), опікою та піклуванням, усиновленням існують такі форми виховання дитини, що втратила сім’ю, як патронат, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

Ознайомившись з нормативно-правовими актами, що подані нижче, порівняйте основні поняття теми з допомогою відповідних таблиць.

1. Усиновлення - опіка та піклування над дітьми.

2. Опіка - піклування над дітьми.

3. Прийомна сім’я - дитячий будинок сімейного типу.

4. Патронат - прийомна сім’я.

Таблиця 1

Критерії для порівняння

Усиновлення

Опіка та піклування над дітьми

Статус дитини

   

Орган, який встановлює певний спосіб влаштування дитини

   

Особи, які можуть бути усинов-лювачем чи опікуном

   

Таблиця 2

Критерії для порівняння

Опіка над дітьми

Піклування над дітьми

Вік дитини, над якою встановлюється опіка чи піклування

   

Випадки припинення опіки чи піклування

   

^jj Сімейний кодекс України

Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (див. документ до таблиці 1).

Стаття 76. Цивільного кодексу України. Припинення опіки.

1. Опіка припиняється у разі передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам).

2. Опіка припиняється у разі досягнення підопічним 14 років.

Стаття 77. Цивільного кодексу України. Припинення піклування.

1. Піклування припиняється у разі:

1) досягнення фізичною особою повноліття;

2) реєстрації шлюбу неповнолітньої особи;

3) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Таблиця 3

Критерії для порівняння

Прийомна сім'я

Дитячий будинок сімейного типу

1. Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яких забезпечують сімейним вихованням

   

2. Інші критерії

   

Стаття 256-4. Створення прийомної сім’ї

1. Рішення про створення прийомної сім’ї приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим комітетом міської ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про створення прийомної сім’ї, на основі типового договору укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім’ї.

Стаття 256-5. Дитячий будинок сімейного типу

1. Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п’яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 256-6. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу

1. Батьки-вихователі - подружжя або окрема особа, що не перебуває у шлюбі, які взяли дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для виховання та спільного проживання.

2. Батьки-вихователі несуть обов’язки по вихованню та розвитку дітей.

4. Батьки-вихователі є законними представниками дітей і діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.

5. Батькам-вихователям для потреб дитячого будинку сімейного типу позачергово надається обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна квартира за нормами, встановленими законодавством.

Стаття 256-7. Вихованці дитячого будинку сімейного типу

1. Вихованцями дитячого будинку сімейного типу є діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

2. На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Згода дитини на влаштування її до дитячого будинку сімейного типу з’ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності батьків-вихова-телів і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ.

3. Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівнів акредитації - до його закінчення.

4. За вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до дитячого будинку сімейного типу.

5. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров’ю та моральному вихованню.

Стаття 256-8. Створення дитячого будинку сімейного типу

1. Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим комітетом міської ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, на основі типового договору укладається договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.

Таблиця 4

Критерії для порівняння

Патронат

Прийомна сім'я

*

   

*

   

* Критерії для порівняння понять підберіть самостійно.

https://cutt.ly/XTaDNV1

Виконайте онлайн-вправу «Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування»

https://cutt.ly/gRvWM15

Обговоріть офіційну статистику із сайта Міністерства соціальної політики України.

Результати проведення профілактичних заходів (рейдів): «Діти вулиці», «Вокзал» за 2012 р., а саме окремі статистичні показники щодо перебування дітей в притулках за 2012 р. Протягом 2012 р. в притулках для дітей перебувало всього 7298 дітей. Після вибуття з притулку:

- 3434 дитини повернено в сім’ї;

- 200 дітей повернено в інтернатні заклади;

- 413 дітей влаштовано до сімейних форм виховання;

- 755 дітей влаштовано до інтернатних закладів.

1. З якою метою Міністерство соціальної політики проводить профілактичні рейди?

2. Який відсоток дітей, що позбавлені батьківського піклування, влаштовується до сімейних форм виховання?

3. Чи потрібно державі посилювати інформаційні соціальні заходи з метою влаштування дітей, що позбавлені батьківського виховання, до прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу?

4. Ознайомтеся з інформацією, розміщеною на Всеукраїнському порталі Національного усиновлення «Сирітству - ні!» (

http://www.sirotstvy.net

). Яку роль відіграє інформування суспільства щодо проблем дітей, що позбавлені батьківського піклування?

Розв’яжіть ситуацію, спираючись на законодавство України.

Сорокарічна медична сестра Нерідна Валентина, що не мала власних дітей, звернулася до служби у справах дітей у своєму місті, повідомивши про намір усиновити дитину (віком 1 місяць 5 днів), яку рідна мати покинула в пологовому будинку. Служба у справах дітей відмовила Валентині, мотивуючи тим, що в новонародженої дівчинки в місцевому інтернаті є рідний дворічний брат, тому служба має намір відправити дівчинку в той самий інтернат. Валентина виявила бажання усиновити хлопчика.

Надайте юридичну консультацію Нерідній Валентині. Крім запропонованих статей Сімейного кодексу, ви можете ознайомитися з рубрикою «Назустріч щастю або як усиновити дитину» на Всеукраїнському порталі національного усиновлення, де надається покрокова консультація з усиновлення дітей.

https://cutt.ly/1TaD2ie

 

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Філіпенко, Сутковий 2022

 
Попередня сторінка:  18. Сім’я. Шлюб. Взаємні права та обов’...
Наступна сторінка:   20-21. Трудовий договір. Особливості пра...^