Інформація про новину
  • Переглядів: 325
  • Дата: 17-02-2022, 17:03
17-02-2022, 17:03

26-27. Професія «юрист/юристка»

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  25. Особливості адміністративної та кр...
Наступна сторінка:   28. Поліцейські (патрульні, дільничні о...

Г. Сковорода про «сродну працю» в байці «Бджола та Шершень»: «Природжене діло для людини є найсолодша втіха». «І немає більшої радості, аніж жити за покликанням».

Поясніть погляд філософа на «природжене діло».

Чи повинна людина захоплюватися своєю професією?

1. Які юридичні професії існують

Професія (від лат. professio - «оголошую своєю справою») - основний рід занять, вид трудової діяльності людини. Існує близько 40 тисяч професій, серед яких важливе місце посідають юридичні професії.

Знайомлячись з різноманітними правовими нормами, ви вже з’ясували окремі аспекти роботи судді, прокурора, адвоката, поліцейського. Юридична професія має давню історію.

Прадавня людина не потребувала спеціалістів, які пояснювали б, як поводити себе в тій чи іншій ситуації. Правила взаємовідносин були прості та зрозумілі кожному члену роду. З удосконаленням суспільства поведінка людей стала регулюватися правовими нормами. Першими юристами можна вважати жерців, понтифіків, які жили в умовах секретності й таємниці.

Серед сучасних юридичних професій є адвокати та прокурори, судді та нотаріуси, юрисконсульти і слідчі, криміналісти й поліцейські тощо. Слід зазначити, що згідно з «Національним класифікатором України» професії продовжують називатися здебільшого в чоловічому роді. Але їх можуть здобувати як чоловіки, так і жінки. Юридичні професії вже давно перестали бути суто чоловічими. У сучасному світі все частіше можна почути такі назви, як адвокатеса, прокурорка, слідча тощо.

Розгляньте малюнки й зробіть висновок щодо зображених юридичних професій. Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Хто такі прокурор/прокурорка і слідчий/слідча. Немає потреби доводити, що держава намагається створити умови для безпечного життя людей. У демократичній правовій державі завжди захищаються права особи та забезпечується виконання чинних законів. Значну допомогу в цій справі надають органи прокуратури. Слово прокурор з латинської мови перекладається як «піклуватися». Професія прокурор сьогодні пов’язана з державними владними повноваженнями. Прокурор працює в системі органів прокуратури. Прокуратура України становить єдину систему, яка здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Представники цієї професії виконують складну й відповідальну роботу. Здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання і керується у своїй діяльності лише Конституцією та законами України.

Термін «розслідування» виник на початку XVIII ст. і співіснував з поняттям «розшук». Сучасний професіонал, який займається за дорученням держави розкриттям злочинів, називається слідчим. Його головною функцією є розслідування небезпечних діянь. Будучи представником влади, слідчий не лише вивчає обставини справи та з’ясовує істину, але й вживає заходів щодо притягнення осіб, які здійснили злочин, до кримінальної відповідальності, реабілітації необґрунтовано звинувачених, відшкодування завданої матеріальної шкоди. У своїй роботі слідчий зобов’язаний керуватися вимогами закону. Під час розкриття злочину він може спиратися на добровільну громадську допомогу.

3. Суддя, адвокат, юрисконсульт, нотаріус. Одна з найдавніших юридичних професій - суддя. Сьогодні роль судді в суспільстві асоціюється з людиною, яка розв’язує правові спори. У сучасній Україні суддя - професіонал, який здійснює від імені держави правосуддя. Він/ вона вирішує конкретні правові спори, визначає покарання тим, хто здійснив злочин. У своїх рішеннях суддя керується лише законом, а не власними емоціями та міркуваннями.

Суддя і члени його/її сім’ї перебувають під особливим захистом держави.

Значна історія також і в професії адвоката. Ще в Стародавній Греції адвокати вели справи політиків. У Стародавньому Римі вони перетворилися на спеціальних чиновників.

Сучасний адвокат - людина вільної професії. Ним може бути фізична особа, яка:

• має повну вищу юридичну освіту;

• володіє державною мовою;

• має стаж роботи в галузі права не менше двох років;

• склала кваліфікаційний іспит та пройшла стажування;

• склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються Законом. Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність.

Юрисконсульт - штатний працівник юридичної особи, що забезпечує дотримання законодавства як організацією, так і щодо організації з боку інших учасників правовідносин. Більшість юристів працює юрисконсультами в державних і приватних установах.

Інститут юрисконсульта виник в римському праві за часів правління Октавіана Августа. У Стародавньому Римі юрисконсульти були експертами із законодавства. На відміну від сьогодення, думки юрисконсультів у формі судової практики за часів імператора Августа були обов’язковими для судів.

До юридичних відноситься й інша не менш давня професія - нотаріус. У перекладі з латинської мови notarius означає «писарь», «секретар». Так називали тих, хто знав швидкісне письмо, що давало можливість вести синхронний запис усної мови. Сучасний розвиток суспільства демонструє значну популярність професії нотаріуса.

Нотаріус - уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності, а також здійснює функції державного реєстратора прав на нерухоме майно в порядку та випадках, встановлених Законом України.

Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит та отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження для одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє нотаріальні дії.

Складіть онлайн-пазл «Юристи в нашому житті».

https://cutt.ly/JRBZ55b

1. Розпитайте в рідних, знайомих і друзів, чи доводилося їм звертатися за юридичною допомогою. У яких ситуаціях це відбувалося? Якого роду та якості вони отримали допомогу? 2. У чому полягає особливість професійної діяльності юристів? Порівняйте юридичну професію з будь-якою іншою професією.

1. У всіх школах міста N ввели платну освіту. У рішенні міської ради було вказано, що вчителі/вчительки отримують низьку заробітну плату й потрібно підтримати матеріальний стан працівників/працівниць освіти та

фінансувати школу. Батьки однієї зі шкіл, обурені цим рішенням, звернулися до прокурора. Що може зробити в цьому випадку прокурор/прокурорка?

Виконуючи це завдання, опирайтесь на текст Розділу VN Конституції України.

2. Уявіть, що ви працюєте нотаріусом і до вас звернулась особа з такими запитаннями:

1. Чи можете ви засвідчити договір купівлі-продажу, заповіт, щоденник учня?

2. Чи можете ви видати свідоцтво про неповну середню освіту та документ про право на спадщину?

3. Чи можете ви засвідчити копії договору найму квартири та копії конспекту лекції?

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Філіпенко, Сутковий 2022

 
Попередня сторінка:  25. Особливості адміністративної та кр...
Наступна сторінка:   28. Поліцейські (патрульні, дільничні о...^