Інформація про новину
  • Переглядів: 484
  • Дата: 17-02-2022, 17:04
17-02-2022, 17:04

29. Ігровий суд. Зустріч із юристами

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  28. Поліцейські (патрульні, дільничні о...


Практичне заняття 9

В Україні проведено реформу правосуддя, одним із завдань якої було, повернення довіри пересічних громадян до судових органів. Але в багатьох людей зберігаються усталені уявлення про роботу третьої гілки влади. Як результат - досить низька активність населення щодо захисту своїх прав за допомогою судових органів. Суспільство, на жаль, не оцінило й те, що в українському суді загальної юрисдикції за цивільними справами участь представників - юристів (адвокатів) -не обов’язкова, і те, що строки розгляду таких справ нетривалі.

Усе це змушує державні інституції приділяти більше зусиль формуванню позитивного ставлення до одного з основних правозахисних органів. Коли ви, молоді громадяни країни, вивчаєте основи правових

наук, то стаєте більш компетентними щодо розв’язання тих чи інших соціальних проблем. Кожен свідомий громадянин повинен навчитися не ігнорувати виклики, які виникають під час розв’язання конфліктних ситуацій законним шляхом. А щоб бути свідомими, бажано відчути процес зсередини. Пропонуємо взяти участь у правовій грі «Суд іде». Під час цієї гри матимемо можливість фактично змоделювати діяльність судового органу.

1. Адміністративний, кримінальний чи цивільний суд? Перед організацією такої рольової гри перед вами постане проблема: яке провадження в суді ви моделюватимете: адміністративне, кримінальне, господарське чи цивільно-правове? Зважаючи на те, що більшість життєвих ситуацій пов’язана з відносинами, що виникають з приводу майнових спорів пропонуємо розглянути найпоширенішу категорію справ - захист прав споживачів.

2. Дійові особи гри

Під час підготовки до гри прочитайте декілька типових ситуацій і оберіть ту, яка найбільше сподобалася.

Ситуація 1. 5 квітня 2021 року Олексій Василенко купив в магазині «Стиль» плащ, попередньо його оглянувши. Коли він прийшов додому, то знову приміряв плащ, але тепер йому не сподобався колір, фасон, засумнівався Олексій і щодо якості тканини, з якої його пошито. Порадившись із членами сім’ї, Олексій вирішив поміняти плащ. 12 квітня він прийшов до магазину й став вимагати замінити плащ. Директор магазину «Стиль» відмовився його замінити, посилаючись на те, що плащ доброякісний, модний, відповідає розміру Олексія й ніяких причин для обміну немає. Олексій вирішив звернутися до суду.

Ситуація 2. Галина Семеренко вибрала в супермаркеті костюм і блузку, продавець виписав їй товарний чек, а покупки передав на контроль. Галина вирішила перечекати велику чергу до каси, відвідавши інші відділи. Огляд товарів в інших відділах зайняв майже 2 години. Повернувшись у відділ за костюмом і блузкою, вона встановила, що їх вже продали. Галина звернулася

до дирекції із скаргою на те, що продавці незаконно продали костюм і блузку, власницею яких вона вже була. Галина подала заяву в суд.

Ситуація 3. У магазині «Технології» Вікторія Рибальченко придбала холодильник і сплатила його доставку. У результаті перевезення холодильник було пошкоджено. Вікторія відмовилася прийняти холодильник і стала вимагати від дирекції магазину безкоштовно усунути недоліки. Директорка відмовилася виконати вимогу, посилаючись на те, що договір вважається укладеним з моменту оплати товару покупцем і продавець не несе відповідальності за недоліки, які виникли після оплати товару. Вікторія звернулася до суду для розв’язання спору.

Наступний крок - розподіліть ролі: «суддя», «секретар», «позивач», «відповідач», «експерт», «свідок», «спеціалісти».

Усі учасники гри отримують текст Закону України «Про захист прав споживачів» і схеми, що містять основні права та обов’язки кожного.

Права та обов’язки сторін

Сторони мають право

Сторони зобов’язані

• Знайомитися з матеріалами справи, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал.

• Брати участь у судових засіданнях.

• Подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі.

• Заявляти клопотання та відводи.

 

• Користуватися правовою допомогою.

• Прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти.

• Оскаржувати рішення і ухвали суду.

• Користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.

• Прибувати до суду за викликом.

• Добросовісно здійснювати свої процесуальні права.

• Виконувати процесуальні обов’язки.

Сторона, чиї права порушено разом із «представником організації із захисту прав споживачів», отримує завдання скласти позовну заяву з посиланням на статті Закону.

3. «Порушення» справи. Цивільна справа порушується в суді за заявою. У цьому разі - за позовною заявою. Слід пам’ятати, якщо суддя прийняв позовну заяву, то справу буде порушено. У зв’язку із цим «судді» слід перевірити подану інформацію перед тим, як прийме позовну заяву, а саме:

найменування суду, до якого звертаються із заявою; прізвище, ім’я, по-батькові позивача із зазначенням його місця проживання;

аналогічні дані відповідача;

факти підстав позову і докази, що підтверджують вказані факти; вимоги позивача;

вартість позову (якщо позов підлягає оцінці);

перелік документів, які додаються до заяви (договір, чек, квитанція, претензія, гарантійний талон тощо).

4. Підготовка «справи» до судового розгляду. Призначення «справи» до «слухання». Прийнявши позовну заяву, «суддя»:

уточнює обставини, які мають значення для справедливого розв’язання справи;

визначає закон, яким повинен керуватися;

вирішує питання про осіб, які повинні брати участь у процесі.

Після цього «суддя» вручає «відповідачу» копію заяви і пропонує надати в суд докази з обґрунтування своїх заперечень. Призначення справи до «слухання» відбувається шляхом визначення дня і часу розгляду (у цьому випадку ними можуть бути день і час наступного уроку з основ правознавства). «Секретарю» доручається заповнити бланки повісток у «суд» та роздати їх учасникам «процесу».

5. Судовий розгляд. Коли «суддя» входить у «зал засідань», усі присутні встають. Учасники «процесу» звертаються до «судді»: «Ваша честь!» і піднявшись, дають свідчення.

Порядок судового засідання

У підготовчій частині «судового розгляду» перевіряється присутність учасників процесу. Вважайте, що вона обов’язкова для розгляду справи. Також в ігровому суді потрібно виходити з того, що «відповідач» не погоджується з позовом, а «позивач» від своєї «заяви» не відмовляється, а також сторони не бажають укладати мирову угоду. Вони начебто мають намір захищатися «до кінця».

Потім «суддя» відкриває «судове засідання» і оголошує, яка справа підлягає розгляду. Прибулі «свідки» вилучаються із судової зали (проте в навчальних цілях це лише імітується). Весь хід «процесу» занотовує «секретар».

Дослідження обставин справи розпочинається з короткої доповіді «судді». Після цього сторони доповнюють та уточнюють свої вимоги та заперечення. Заслуховується спеціаліст («представник державного органу (органу самоврядування чи громадської організації) із захисту прав споживачів»). Учасники «процесу» ставлять один одному запитання. Потім «суд» переходить до дослідження та перевірки доказів.

Допит свідків проводиться з дотриманням установленого законом порядку:

- спочатку заслуховуються показання свідків, викликаних за ініціативою позивача;

- потім допитуються свідки з боку відповідача.

Перед допитом свідків «суддя» встановлює їх особи й попереджає про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань та завідомо неправдиві показання. Припускається, що «свідкам» виповнилось 16 років.

«Свідки» повідомляють все, що їм відомо по цій справі. У спорі вони можуть наводити факти: купівлі товару в конкретного продавця, виявлення недоліків товару, звернення з претензією. Після цього «свідкам» можуть бути поставлені запитання. Першою, як і в справжньому процесі, ставить запитання особа, за заявою якої викликано «свідка», а потім й інші учасники «процесу». При цьому відхиляються запитання, що не мають стосунку до справи.

Після допиту «свідків», «суд» переходить до дослідження письмових доказів: «договір», «чек» тощо.

Речові докази (товар, результати наданих послуг, результати роботи), що мають стосунок до справи, вивчаються шляхом огляду. Вони представляються учасникам «процесу», зокрема «експертам» і «свідкам». У разі потреби «суддя» призначає «експертизу». В «експертному висновку» про предмет дослідження вказується про недоліки, які виявлено.

Після виступу «експерта» слово надається «представнику державного органу чи громадянської організації із захисту прав споживачів». Після розгляду всіх доказів «суддя» оголошує вивчення справи закінченим, після цього починаються судові дебати.

Під час судових дебатів підбиваються підсумки дослідження всіх обставин «справи» і доказів. Учасники «справи» роблять свої висновки на підставі досліджуваних матеріалів. Спочатку слово надається «позивачу», потім - «відповідачу». Останнім витупає «представник державного органу чи громадянської організації із захисту прав споживачів».

Після судових дебатів «суддя» йде в «нарадчу кімнату».

Суддя розглядає та вирішує:

чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, і якими доказами вони підтверджуються;

чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності), які мають значення для вирішення справи;

як відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» має бути вирішена справа - чи слід позов задовольнити або в позові відмовити.

Після підписання рішення і повернення до «зали судового засідання» «суддя» оголошує своє рішення. Усі присутні заслуховують його стоячи. Потім «суддя» пояснює порядок оскарження рішення, а також права на озна-

йомлення з «протоколом судового засідання». До речі, бланк протоколу потрібно підготувати, передбачивши в ньому такі пункти: рік, місяць, число і місце судового засідання;

найменування суду, який розглядає справу, склад суду, «секретар» судового засідання;

найменування «справи»;

дані про роз’яснення прав і обов’язків учасників «процесу».

Учитель бере на себе функції вищого суду, куди й подається скарга на ухвалене рішення.

1. Перегляньте серію навчальних відеофільмів «Знайомство із судом»: Знайомство із судом. Фільм 1.

https://cutt.ly/WRvR9Bx

(тривалість 11 хв 13 с)

Знайомство із судом. Фільм 3. Цивільний процес

https://cutt.ly/bRvTHIa

(тривалість 09 хв 34 с)

Знайомство із судом. Фільм 6. Європейський суд з прав людини

https://cutt.ly/oRvUaq3

(тривалість 12 хв 37 с)

2. Подумайте, чи точно відповідно до законної процедури ви змоделювали судове засідання. Чи було порушення процедури судового засідання? Які елементи моделювання судового засідання ви могли б удосконалити після перегляду навчальних фільмів?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ

I. Дайте відповіді на запитання.

1. Які ви знаєте професії, що пов’язані з юриспруденцією?

2. Наведіть приклади життєвих ситуацій, за яких виникає потреба звернутися до юриста.

3. Наведіть приклади видів діяльності прокурора (нотаріуса, адвоката).

4. Перерахуйте ваші права під час спілкування з поліцейським, дільничним офіцером поліції, слідчим.

II. Виконайте тестові завдання.

1. До функцій прокуратури не належить

А Здійснення правосуддя Б Підтримка державного обвинувачення в суді

В Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-роз-шукову діяльність, дізнання

Г Нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах

2. Яка вимога не висувається до особи, що може бути рекомендована кваліфікаційною комісією на посаду судді?

А Вища юридична освіта

Б Стаж роботи в галузі права не менш як три роки В Проживання в Україні не менш як 10 років Г Володіння трьома мовами

3. Розставте в логічній послідовності етапи судового розгляду справи.

А Судові дебати Б Розгляд справи по суті В Підготовча частина судового розслідування Г Ухвалення і проголошення судового рішення

4. Установіть відповідність функціональних обов’язків юристів з конкретною юридичною професією.

1 Уповноважена державою фізична особа, яка посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності, а також здійснює функції державного реєстратора прав на нерухоме майно

2 Професіонал, що здійснює від імені держави правосуддя

3 Юрист, який надає правову допомогу громадянам

4 Штатний працівник юридичної особи, що забезпечує дотримання законодавства, як організацією, так і щодо організації з боку інших учасників правовідносин

А Суддя В Адвокат Д Слідчий

Б Юрисконсульт Г Нотаріус

5. Допит свідків у судовому розгляді справи відбувається на етапі

А Ухвалення і проголошення судового рішення Б Судових дебатів В Розгляду справи по суті Г Підготовчої частини судового розслідування

6. Поліцейський НЕ має права вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у разі:

А Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи Б Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення

В Якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежено або заборонено, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права в інший спосіб неможливо

Г Якщо особа в банківській установі здійснює покупку/продаж валютних цінностей

7. У разі нагальної потреби запобігти злочинові чи його припинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого має бути перевірена судом протягом:

А Трьох годин В Двадцяти чотирьох годин

Б Дванадцяти годин Г Семидесяти двох годин

8. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як

А Три години В Двадцять чотири години

Б Дванадцять годин Г Сімдесят дві години

9. Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад

А Тридцять хвилин В Одну годину

Б Сорок п’ять хвилин Г Три години

10. Не є особливістю допиту малолітніх/неповнолітніх дітей за Кримінальним процесуальним кодексом України

А Проведення допиту в присутності законного представника, педагога або психолога, а за потреби - лікаря

Б Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну годину, а загалом - понад дві години на день В Особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз’яснюється обов’язок про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання

Г Малолітню особу віком до 10 років забороняється допитувати як свідка

ІІІ. Юридична клініка «Коли вам потрібна юридична допомога».

А. Віктору Працелюбному другий місяць затримують зарплату.

1. Чи потрібно йому звертатися за юридичною допомогою?

А Так В Потрібно звертатися лише до державних органів

Б Ні Г Потрібно звертатися лише до громадських організацій

2. До якої галузі права належить ця проблема?

А Кримінального права В Трудового права

Б Фінансового права Г Сімейного права

3. До якого органу можна звернутися за юридичною допомогою з указаної проблеми?

А Профспілкового комітету Д Поліції

Б Арбітражного суду Е Центру розв’язання конфліктів

В Державної трудової інспекції Ж Суду

Г Прокуратури З Нотаріальної контори

Б. Галина Доброзичлива вирішила всиновити (удочерити) дитину з дитбудинку.

1. Чи потрібно їй звернутися за юридичною консультацією із цієї проблеми?

А Так Б Ні

В Потрібно звертатися лише до державних органів Г Потрібно звертатися лише до громадських організацій

2. До якої галузі права належить ця проблема?

А Кримінального права В Цивільного права

Б Адміністративного права Г Сімейного права

3. До якого органу можна звернутися за юридичною допомогою з указаної проблеми?

А Поліції Е Органу опіки та піклування

Б Прокуратури Ж СБУ

В Юридичної консультації З Служби зі справ дітей

Г Суду И Сільської (селищної, міської) ради

Д До нотаріальної контори

В. Серафима Петрівна має 75 років, тривалий час страждає від постійних сварок, криків, голосної музики пізно ввечері та вночі, які лунають з квартири сусідів.

1. Чи потрібно їй звернутися за юридичною допомогою з вказаної проблеми?

А Так Б Ні

В Потрібно звернутися лише до державних органів Г Потрібно звернутися лише до громадських організацій

2. До якої галузі права належить вказана проблема?

А Кримінального права В Конституційного права

Б Адміністративного права Г Сімейного права

3. До якого органу можна звернутися за юридичною допомогою?

А Поліції Д Нотаріальної контори

Б Прокуратури Е СБУ

В Юридичної консультації Ж Сільської (селищної, міської) ради

Г Суду З Арбітражного суду

Г. Сергій Степанович, який перебуває в лікарні в зв’язку з тяжкою хворобою, вирішив написати заповіт.

1. Чи потрібно йому звернутися за юридичною допомогою?

А Так Б Ні

В Потрібно звернутися лише до державних органів Г Потрібно звернутися лише до громадських організацій

2. До якої галузі права належить вказана проблема?

А Цивільного права В Сімейного права

Б Конституційного права Г Фінансового права

3. До якого органу можна звернутися за юридичною допомогою з вказаної проблеми?

А Прокуратури Д Головного лікаря

Б Суду Е Сільської (селищної, міської) ради

В Нотаріальної контори Ж Чергового лікаря

Г СБУ З Поліції

IV. Розв’яжіть юридичну ситуацію.

За участь у несанкціонованому мітингу 17-річного Миколу та 16-річного Олега було притягнуто до відповідальності. До Миколи застосовано адміністративний арешт строком на 15 діб, а до Олега - інший вид адміністративного стягнення - штраф.

Дайте правовий аналіз ситуації. Визначте підстави та правомірність притягнення до даного виду відповідальності.

V. Творче завдання.

Підготуйте промову «Право людини на захист у суді» за планом:

1. Вступна частина (може бути у вигляді риторичного питання, гучного вислову відомого діяча, історичного факту або у вигляді інших влучних знахідок промовців).

2. Основна частина (3-4 тези на захист думки).

3. Прикінцева частина (висновок).

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Філіпенко, Сутковий 2022

 
Попередня сторінка:  28. Поліцейські (патрульні, дільничні о...
^