Інформація про новину
  • Переглядів: 377
  • Дата: 18-02-2022, 22:33
18-02-2022, 22:33

2.9. Закони Кірхгофа

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  2.8. Способи з’єднання провідників
Наступна сторінка:   2.10. Електрична робота і потужність пер...

На рис. 2.10 показано ділянку кола, що складається з шести гілок і трьох вузлів.

На схемі зображено послідовне з'єднання ділянок кола ab і Ьс, які являють собою паралельне з'єднання опорів. Розглянемо співвідношення струмів, наприклад, для вузла а кола. Очевидно, що струм, що приходить до вузла, дорівнює струму, який іде від вузла: / — /п — /2 = 0. У загальному випадку:

Це рівняння відображає перший закон Кірхгофа'. алгебраїчна сума струмів для будь-якого вузла електричного кола дорівнює нулю.

Перший закон Кірхгофа є наслідком закону збереження заряду, згідно з яким у вузлі заряд одного знаку не може ні накопичуватися, ні спадати.

Складаючи рівняння для будь-якого вузла кола, потрібно мати на увазі, що струми, спрямовані до вузла, беруть зі знаком плюс, а струми, спрямовані від вузла, - зі знаком мінус.

Другий закон Кірхгофа встановлює зв'язок між сумою електрорушійних сил і сумою падінь напруги на резисторах замкненого контуру електричного кола. Використовуючи цей закон, можна визначати різницю потенціалів (напругу) між будь-якими двома точками електричного кола.

Другий закон Кірхгофа формулюють так: сума падінь напруг на всіх елементах контуру, зокрема джерелах ЕРС, дорівнює нулю, тобто

Якщо в розглянутому контурі немає ЕРС, то рівняння (2.17) набуває такого вигляду:

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  2.8. Способи з’єднання провідників
Наступна сторінка:   2.10. Електрична робота і потужність пер...^