Інформація про новину
  • Переглядів: 2567
  • Дата: 16-02-2018, 00:52
16-02-2018, 00:52

Тварини. Різноманітність тварин

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Різноманітність організмів. Рослини
Наступна сторінка:   Гриби

Тварини дихають, живляться, розмножуються, рухаються, ростуть. Їхнє тіло складається з однієї чи багатьох клітин. Проте всі тварини мають спільні ознаки, за якими їх об’єднали в одну групу.

• Як відрізнити тварину від інших організмів

Головна відмінність тварин від рослин полягає в тому, що вони живляться готовими органічними речовинами,що є у складі інших організмів. Одні тварини живлятьсярослинами. Їх називають рослиноїдними (наприклад,заєць, кінь, корова). Ті, хто споживає інших тварин,належать до м’ясоїдних, або хижаків, як-от: вовк, лев,сова. Існують всеїдні тварини, які можуть живитися рослинною і тваринною їжею, наприклад ведмідь, свиня.

Організм багатоклітинних тварин складається з органів, які мають певне призначення. Наприклад, надходження кисню в організм і виведення з нього вуглекислого газу забезпечують органи дихання. У людини й багатьохінших тварин - це легені, у риб - зябра. За отриманняпоживних речовин відповідають органи травлення (наприклад, шлунок). Завдяки органам чуттів (очі, ніс, вуха)тварини орієнтуються на території свого існування, вчасно дізнаються про небезпеку чи наявність їжі. Тваринивидають різні звуки (наприклад, свист, гарчання). Завдякизвуковим явищам вони вітаються або відлякують ворогів,спілкуються зі своїми дитинчатами тощо.

Важливою ознакою більшості тварин є здатність активно рухатися. Цьому сприяють розвинені м’язи і різноманітні кінцівки. Окремі способи пересування тварин представлено на малюнку 125.

Поруч із рухливими тваринами існують і такі, які майже не рухаються і зовні нагадують рослини або тіланеживої природи (мал. 126).

• Групи тварин

До тварин належать як одноклітинні (пригадай їх за мал. 116), так і багатоклітинні організми.

Багатоклітинних тварин можна об’єднати у дві великі групи: хребетні і безхребетні (мал. 127). Наприклад,

риби, земноводні, плазуни, птахи, звірі мають внутрішню основу тіла - хребет. Вони належать до хребетних тварин.

А такі тварини, як черви, комахи, павуки, равлики хребта не мають, тому вони утворюють групу безхребетних тварин.

У риб, жаб, ящірок температура тіла змінюється зі зміною температури навколишнього середовища. Їх називають холоднокровними тваринами. Постійну температуру тіла, яка не залежить від температури зовнішньогосередовища, мають птахи, звірі й людина. Вони утворюють групу теплокровних тварин.

• Чим небезпечні отруйні тварини

Серед тварин так само, як і серед рослин, є багато отруйних (мал. 128). Вони містять речовини, небезпечні

для життя і здоров’я людини і тварин. Постраждати від отруйних тварин можна, якщо вони вкусять чи вжалятьлюдину, скуштувавши їх або просто доторкнувшись допокривів їхнього тіла. Дуже болісними є відчуття, колижалить оса чи бджола. Це тому, що через прокол у шкірівони вводять свою отруту. Особливо небезпечно для людини, коли її вжалять відразу багато ос і бджіл.

На півдні нашої країни поширені отруйні павуки каракурти і тарантули. Повсюдно в Україні зустрічається гадюка звичайна (мал. 128, 3). Її можна впізнати за особливим візерунком на спині. У Чорному й Азовськомуморях мешкає риба морський дракон, який болячежалить отруйними шипами, і медуза коренерот, контактз якою схожий на опік кропивою.

Щоб убезпечити себе від отруйних тварин, дізнайся, які тварини твоєї місцевості є отруйними. Намагайсяуникати зустрічей з ними, а у випадку контакту з отруйною твариною слід негайно звернутися по медичну допомогу.

• Тварини свійські та дикі

Існують також тварини свійські і дикі. Тварини, яких людина приручила і розводить для своїх найрізноманітні-

ших потреб (для отримання продуктів харчування, одягу тощо), належать до свійських тварин. Людина їх доглядає, годує, лікує. (Наведи приклади таких тварин). Досвійських також належать коти, собаки, акваріумнірибки.

Життя диких тварин повністю залежить від навколишнього середовища. Вони самостійно добувають їжу, дбають про новонароджених малят, захищаються від ворогів, споруджують укриття.

Серед диких тварин чимало таких, які приносять людині користь. Наприклад, птахи. Споживаючи комах і полюючи на мишей і ховрахів, які шкодять культурним рослинам, птахи є надійними захисниками зелених насаджень. Ось чому слід охороняти птахів і піклуватися про них: створювати шпаківні й синичники, не розорюватигнізд, підгодовувати взимку. За цю невелику турботуптахи навесні і влітку віддячать сповна спасінням нашихлісів, садів і врожаю полів від шкідників.

Тварини живляться готовими органічними речовинами, споживаючи рослинну чи тваринну їжу.

Більшість тварин рухається, у навколишньому світі вони орієнтуються за допомогою органів чуттів.

Залежно від особливостей будови і способу життя виділяють різні групи тварин.

Слід знати отруйних тварин своєї місцевості, щоб уникнути небезпеки від контакту з ними.

Тварини з’явилися мільйони років тому. Перші тварини мешкали у воді. За час свого існування вони змінювалися і розселилися по всій планеті. Сучасні тварини - нащадки тих тварин, які колись населяли Землю(мал. 129). Учені з’ясували, що серед тварин минулого були рослиноїдніта хижаки.

Предками сучасних слонів учені вважають мамонтів. Ці тварини були дуже витривалі, мали кудлату довгу шерсть, яка добре захищала їх відхолоду. Зріст дорослого мамонта сягав 4 метрів, а маса - 8 тонн. Нинів природничих музеях можна бачити рештки тіла цих колись поширенихі на території України тварин.

1. Чим тварини відрізняються від рослин? Що між ними спільного?

2. За допомогою чого тварини орієнтуються в навколишньомупросторі? Наведи приклад.

3. Розподіли тварин, зображених на малюнку 127, на групи, проякі йшлося в параграфі.

4. На які групи поділяють тварин? Склади розповідь про одну згруп тварин за планом: 1) назва групи тварин; 2) тварини цієїгрупи; 3) спільні ознаки тварин цієї групи.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Різноманітність організмів. Рослини
Наступна сторінка:   Гриби^