Інформація про новину
  • Переглядів: 259
  • Дата: 18-02-2022, 23:35
18-02-2022, 23:35

9.2.4. Електровимірювальні прилади. Прилади електромагнітної системи

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  9.2.3. Прилади магнітоелектричної систе...
Наступна сторінка:   9.2.5. Електровимірювальні прилади. Прил...

В основі роботи приладів електромагнітної системи лежить принцип механічної взаємодії магнітного поля та феромагнітного матеріалу. Будова приладу схематично зображена на рис. 9.4.

Осердя 3 з м'якого (для зменшення втрат на гістерезис) матеріалу магнітом втягується у котушку 1 при проходженні струму по її обмотці. Протидіючий момент створюється пружиною 2. Згладжування здійснюється повітряним демпфером 4, що являє собою гільзу, у якій може переміщуватись легкий поршень, пов'язаний зі стрілкою.

Обертальний момент пропорційний квадрату струму, оскільки магнітні поля котушки та осердя створюються одним і тим самим вимірювальним струмом, що проходить по котушці:

Останній вираз показує, що кут відхилення стрілки пропорційний квадрату струму або напруги. Шкала приладу квадратична, що стиснута на її початку.

Прилади електромагнітної системи широко застосовують для вимірювань у колах постійного та змінного струмів. Вони прості та надійні, мають високу перевантажувальну здатність та механічну міцність. Однак цим приладам притаманний ряд недоліків, основними з яких є: низька чутливість, невисока точність, значне особисте споживання енергії, нерівномірність шкали, вплив зовнішніх магнітних полів на покази приладів.

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  9.2.3. Прилади магнітоелектричної систе...
Наступна сторінка:   9.2.5. Електровимірювальні прилади. Прил...^