Інформація про новину
  • Переглядів: 247
  • Дата: 19-02-2022, 14:43
19-02-2022, 14:43

11.1.5. Випрямлячі на тиристорах

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  11.1.4. Трифазні випрямлячі
Наступна сторінка:   11.1.6. Стабілізатори напруги

У попередньому розділі зазначалося, що тиристор є керованим вентилем (діодом). Окрім анода та катода, він має третій вивід - керуючий електрод (КЕ, рис. 11.10.). Для його відкривання необхідно виконати дві умови:

- подати до анода позитивний потенціал відносно катода (як для діода);

- забезпечити проходження в колі між керуючим електродом та катодом струму керування L направленого, як показано на рис. 11.10, а.

Для забезпечення проходження струму керування використовують додаткове джерело напруги керування ик. Величина струму керування набагато менша від струму між анодом та катодом (тобто силового струму). Якщо коло керуючого електрода розімкнути (рис. 11.10, б), струм керування буде відсутній, і тиристор не відкриється. Позначення тиристорів на електричних схемах здійснюють із використанням букв VS. Завдяки наявності керуючого електрода тиристор стає керованим вентилем. Він відкриється лише тоді, коли буде виконано не тільки першу умову його відкривання, а й другу. Тому струм керування можуть подавати не одразу після виконання першої умови, а дещо пізніше. Цей струм подається від спеціальної системи керування. Тиристор має одну особливість: він відкривається за допомогою керуючого електрода, проте закривається лише тоді, коли струм між анодом та катодом зникне. До

могтися цього за допомогою керуючого електрода неможливо. Описана вище схема відповідає алгоритму роботи однонапівперіодного тиристорного випрямляча.

Розглянемо більш детально схему керованого двонапівперіодного випрямляча з «середньою точкою», що представлена на рис. 11.11, а.

Для випрямлення двох напівхвиль напруги використовується трансформатор із відведенням від середньої точки вторинної обмотки. Позитивний на-півперіод напруги U2 випрямляє тиристор VS1, негативний - VS2.

Схема управління (СУ) формує імпульси для відкривання тиристорів. Час подачі відкриваючих імпульсів визначає, яка частина напівхвилі виділяється на навантаженні. Тиристор відкривається при позитивній напрузі на аноді і за наявності початкового імпульсу - на керуючому електроді. Якщо імпульс приходить у момент часу t0 (рис. 11.11, б), тиристор відкритий протягом усього напівперіоду і на навантаженні встановлена максимальна напруга; якщо тиристор відкритий у моменти часу t1( t2, тоді тільки частина мережевої напруги виділяється в навантаженні.

Кут затримки, відлічуваний від моменту схемного відмикання тиристора, виражений у градусах, називається кутом керування або регулювання, і позначається буквою а. При зміні кута а (зсув за фазою керуючих імпульсів відносно напруги на аноді тиристорів) змінюється час відкритого стану тиристорів і, відповідно, випрямлена напруга на навантаженні. Для зміни кута а застосовуються системи імпульсно-фазового управління тиристорами (СІФУ).

При живленні потужних навантажень в системах регульованого електроприводу як потужні регульовані джерела живлення постійного струму для за

рядки акумуляторних батарей та ін. використовуються трифазні керовані тиристорні випрямлячі.

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  11.1.4. Трифазні випрямлячі
Наступна сторінка:   11.1.6. Стабілізатори напруги^