Інформація про новину
  • Переглядів: 252
  • Дата: 19-02-2022, 14:49
19-02-2022, 14:49

12.1. Загальні відомості про електронні підсилювачі

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  11.2. Джерела зварювальних апаратів
Наступна сторінка:   12.2. Підсилювальні каскади на біполярн...

ЕЛЕКТРОННІ ПІДСИЛЮВАЧІ

 

Підсилювач - це схема, призначена для збільшення амплітуди вхідного сигналу. Підсилювачі характеризуються коефіцієнтами підсилення за напругою і за струмом. Коефіцієнт підсилення часто виражається в децибелах.

Залежно від смуги пропускання частоти розрізняють підсилювачі:

- постійного струму;

- змінного струму;

- низької частоти;

- високої частоти;

- вузькосмугові;

- широкосмугові;

- резонансні.

Підсилювач на електричних схемах зображується у вигляді прямокутника із символом функції у верхньому рядку умовного позначення (рис. 12.1, а). У засобах автоматики підсилювач зображується у вигляді трикутника (рис. 12.1, б), до якого можуть бути підведені зображення проводів живлення.

Щоб підсилювач мав необхідний коефіцієнт підсилення, його будують із використанням послідовно включених підсилювальних каскадів.

Каскад - найпростіший підсилювач, організований за функціонально закінченою схемою. Каскад може будуватися на одному або декількох транзисторах. За місцем положення в підсилювачі розрізняють: вхідні, вихідні, проміжні каскади.

Вхідні каскади вирішують проблему сполучення підсилювача з джерелом сигналів, і зазвичай вони володіють великим вхідним опором.

Вихідні каскади забезпечують задану навантажувальну здатність і часто мають великий коефіцієнт підсилення за струмом за невеликого коефіцієнта підсилення за напругою. Розрахунок підсилювача ведуть, починаючи з вихідних каскадів, чим забезпечується необхідна навантажувальна здатність.

Структура багатокаскадного підсилювача показана на рис. 12.2.

Загальний коефіцієнт підсилення підсилювача визначається добутком коефіцієнтів підсилення всіх послідовно ввімкнених каскадів:

Зауважимо, що в разі дії перешкоди на підсилювач найбільш небезпечна та перешкода, яка діє на входи перших каскадів, оскільки вона підсилюється всіма каскадами підсилювача. Тому часто вхідні ланцюги першого каскаду екранують, намагаючись таким чином захистити їх від впливу електромагнітних перешкод із навколишнього середовища.

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  11.2. Джерела зварювальних апаратів
Наступна сторінка:   12.2. Підсилювальні каскади на біполярн...^