Інформація про новину
  • Переглядів: 232
  • Дата: 19-02-2022, 14:50
19-02-2022, 14:50

12.2. Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  12.1. Загальні відомості про електронні ...
Наступна сторінка:   12.3. Підсилювальні каскади на польових ...

Одним із найпоширеніших підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах є каскад із загальним емітером.

У цьому каскаді емітер є загальним електродом для вхідного й вихідного ланцюгів. Основними елементами схеми є джерело живлення Ек, керований елемент-транзистор VT і резистор RK. Ці елементи утворюють головний ланцюг підсилювального каскаду, у якому за рахунок проходження керованого колекторного струму створюється підсилена змінна напруга на виході схеми. Схема найпростішого підсилювального каскаду на біполярному транзисторі представлена на рис. 12.3.

На схемі подано зображення струмів

та їхній напрямок проходження.

Інші елементи виконують допоміжну роль. Конденсатори С і Сс є розподільними. Конденсатор С виключає шунтування вхідного ланцюга каскаду ланцюгом джерела вхідного сигналу по постійному струму, що дозволяє виключити проходження постійного струму через джерело вхідного сигналу по ланцюгу

Функція конденсатора Сс зводиться до пропущення в ланцюг навантаження змінної складової напруги й затримки постійної складової.

Резистор /?Б задає режим спокою каскаду. Полярність джерела живлення Ек відповідає підсилювальному каскаду із транзистором типу п-р-п. Для підси-

/повального каскаду із транзистором типу р-п-р полярність джерела Ек повинна бути протилежною.

 

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  12.1. Загальні відомості про електронні ...
Наступна сторінка:   12.3. Підсилювальні каскади на польових ...^