Інформація про новину
  • Переглядів: 239
  • Дата: 19-02-2022, 21:05
19-02-2022, 21:05

13.4. Мультивібратори (генератори множини простих коливань)

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  13.3. Транзисторний автогенератор типу R...
Наступна сторінка:   14.1. Загальні відомості про інтегральн...

Мультивібратор - це генератор несинусоїдальних коливань, близьких за формою до прямокутних.

Такі коливання можна розглядати як суму великої кількості гармонічних коливань. Звідси і назва «мультивібратор», або буквально «генератор множини простих коливань».

Мультивібратори широко використовують в імпульсній техніці, в ЕОМ та пристроях автоматики як пускові або перемикаючі пристрої.

Розрізняють три режими роботи мультивібраторів: автоколивальний, синхронізації та очікування.

Розглянемо симетричний мультивібратор, який працює у режимі автоко-ливань (рис. 13.4).

При підключенні цієї схеми до джерела живлення Ек виникає режим нестійкої рівноваги і, незважаючи на симетрію схеми, у будь-який момент порушиться рівність колекторних струмів. Як відомо, двох однакових транзисторів не існує. У будь-якому випадку, як би не були близькі параметри транзисторів, один із них відкриється раніше іншого.

Отже, при подачі напруги живлення у схемі починають заряджатися конденсатори Cv С2. Конденсатор С1 заряджається по ланцюгу «/?1 - С1 - перехід БЕ VT2 - загальний». Конденсатор С2 заряджається по ланцюгу «Я4 - С2 - перехід БЕ VT1 - загальний».

Оскільки на транзисторах у цей час присутній базовий струм, то вони намагаються відкритися.

Нехай, наприклад, раніше відкриється VT1. Відкрившись, він розрядить конденсатор Сг Причому розряджатися цей конденсатор буде у зворотній полярності, замкнувши таким чином VT2 (на його базі утворюється негативний потенціал). Але і VT1 перебувати у відкритому стані довго не зможе -тільки до того моменту, поки С2 не зарядиться до напруги живлення.

По закінченні зарядки конденсатора С2 транзистор VT1 закриється. Отже, через нього проходитиме струм, що приведе до відкривання транзистора VT2. Транзистор VT2, відкрившись, розрядить конденсатор С2 і буде утримуватися у відкритому стані до повної зарядки С,.

І так до нескінченності: транзистори відкриваються по черзі, поки не зне-струмити схему.

Неважко здогадатися, час перемикання тут задає ємність конденсаторів. До речі, опір базових резисторів Rv R3 тут теж відіграє не останню роль.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які бувають генератори за способом збудження?

2. Схарактеризуйте роботу автогенератора типу LC.

3. Схарактеризуйте роботу транзисторного автогенератора типу RC.

4. Чому бажано застосовувати автогенератори типу LC на частотах вище 20 кГц?

Б. Як здійснюється переключення транзисторів при роботі мультивібратора?

6. Опишіть дію мультивібратора.

7. Наведіть приклади використання генераторів сигналів.

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  13.3. Транзисторний автогенератор типу R...
Наступна сторінка:   14.1. Загальні відомості про інтегральн...^