Інформація про новину
  • Переглядів: 341
  • Дата: 19-02-2022, 21:47
19-02-2022, 21:47

14.1. Загальні відомості про інтегральні мікросхеми

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  13.4. Мультивібратори (генератори множи...
Наступна сторінка:   14.2. Гібридні інтегральні мікросхеми

ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ

Розвиток електроніки визначається постійним удосконаленням характеристик елементної бази та апаратури за такими напрямками: зменшення габаритів та маси (мініатюризація); підвищення надійності за рахунок скорочення ліній, що з'єднують, удосконалення контактних вузлів та взаємного резервування елементів; зменшення потужності, що споживається; ускладнення задач та відповідних їм схемних рішень при одночасному здешевленні кожного окремого елемента.

Існують зміни у напівпровідниковій техніці, що пов'язані з переходом до нової елементної бази - інтегральних мікросхем (ІМС).

Інтегральною називають мікросхему з певним функціональним призначенням, що виготовляється не збіркою та розпайкою окремих активних і пасивних елементів, а повністю, у єдиному технологічному процесі. На рис. 14.1 зображено мікросхеми різних типів, що широко використовуються в побуті.

Прикладами інтегральних схем можуть служити підсилювачі різних сигналів, логічні схеми обчислювальної техніки, генератори синусоїдальної напруги, тригери, мікропроцесори, виготовлені як єдине ціле в об'ємі одного напівпровідникового кристала або в тонких плівках. Ці схеми зазвичай доповнюють навісними компонентами.

До пасивних елементів електронних схем відносять резистори, конденсатори, індуктивні котушки, трансформатори, до активних - діоди, транзистори, тиристори тощо. Інтегральні мікросхеми містять сотні та мільйони пасивних та активних елементів. Показник ступеня складності мікросхеми характеризується числом елементів та компонентів, що містяться у ній.

Ступінь та характер інтеграції елементів мікросхем визначаються передусім рівнем технології.

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  13.4. Мультивібратори (генератори множи...
Наступна сторінка:   14.2. Гібридні інтегральні мікросхеми^