Інформація про новину
  • Переглядів: 392
  • Дата: 19-02-2022, 21:51
19-02-2022, 21:51

14.9. Застосування інтегральних мікросхем

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  14.8. Елементи напівпровідникових мікро...
Наступна сторінка:   15.1. Постачання електроенергії

Інтегральні мікросхеми застосовуються у всіх сферах сучасної техніки, де використовують напівпровідникові прилади. Малі габарити та маса, велика надійність, висока стабільність та відтворення параметрів, низький рівень власних шумів, мале споживання енергії дають змогу ІМС вдало конкурувати зі схемами, зібраними на дискретних елементах.

Інтегральні мікросхеми мають велике значення для подальшого розвитку обчислювальної техніки, телевимірювальної техніки, систем керування технологічними процесами в промисловості та сільському господарстві, радіо- та телевізійному зв'язку, усіх видів транспорту.

Мікроелектроніка широко застосовується і в автоматах, і при вивченні біострумів у клітинах живого організму тощо. Мікроелектроніка дозволила

створити приймач - радіопередавач, який вміщується у дужці окулярів, телевізор, вбудований у браслет наручного годинника, і багато чого іншого корисного для суспільства.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Надайте загальні відомості про інтегральні мікросхеми.

2. Схарактеризуйте гібридні інтегральні мікросхеми.

3. Що таке товстоплівкові мікросхеми?

4. Схарактеризуйте тонкоплівкові мікросхеми.

Б. Дайте визначення фотолітографії.

6. Опишіть технологію виготовлення напівпровідникових інтегральних мікросхем.

7. Назвіть основні ознаки планарно-епітаксіальної технології виготовлення інтегральних мікросхем.

8. Надайте загальні відомості про елементи напівпровідникових мікросхем та їх з'єднання.

9. Опишіть ступені інтеграції мікросхем.

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  14.8. Елементи напівпровідникових мікро...
Наступна сторінка:   15.1. Постачання електроенергії^