Інформація про новину
  • Переглядів: 297
  • Дата: 19-02-2022, 22:17
19-02-2022, 22:17

Таблиця позначок: графічні позначення електричних апаратів та їхніх частин

Категорія: Електротехніка та електроніка

Попередня сторінка:  Лабораторні роботи та список використ...
Наступна сторінка:   5 аргументов в пользу фирмы «Greentex service»...

Для більшої зручності та системності в наукових і технічних матеріалах використовують особливі графічні знаки (символи). Вони дають змогу в короткій і наочній формі позначати предмети і вирази. Наприклад, у математиці рівність позначається символом (=), додавання (+) і т. д. У хімії водень позначається символом Н, а кисень - О. У фізиці сила, що діє на предмет - F.

В електротехніці також є свої спеціальні символи. Вони дають змогу на аркуші паперу малювати так звані принципові схеми, де кожна деталь позначається своїм символом.

Умовні графічні позначення представлено в таблиці.

Однією з основних вимог при складанні схем є простота їх сприйняття. Електрик, розглядаючи схему, повинен розуміти, як влаштована ланка і як діє той чи той її елемент.

Провід на схемах позначається прямими лініями.

Таблиця. Графічні позначення електричних апаратів і їхніх частин

та деяких інших елементів електричних кіл

№ з/п

Позначення

Назва, коментар

1

Постійний струм

2

Постійний струм

3

Змінний струм

4

Змінний струм

5

Позитивна полярність

6

Нейтраль

7

Гальванічний елемент

8

Ідеальне джерело струму

9

Ідеальне джерело напруги

10

З'єднання, загальний символ

11

Група з'єднань (кількість з'єднань позначена)

№ з/п

Позначення

Назва, коментар

12

Група з'єднань (кількість з'єднань позначена)

13

Точка з'єднання

14

З'єднання Т-типу

15

Подвійне стикання провідників (альтернативне позначення)

16

Гніздовий контакт (розетки або вилки)

17

Штировий контакт (розетки або вилки)

18

Розетка та вилка

19

Регульованість, загальний символ

20

Поступальний рух (односпрямований)

21

Обертовий рух (односпрямований)

22

Коливальний рух

23

Зв'язок (механічний, пневматичний тощо)

24

Механічний зв'язок (обертання)

25

Заземлення, загальний символ

26

Пошкодження

27

Замикальний контакт, загальний символ; вимикач, загальний символ

28

Розмикальний контакт

29

Лампа

ЗО

Перемикальний контакт з розмиканням перед замиканням

№ з/п

Позначення

Назва, коментар

31

Перемикальний контакт із замиканням перед розмиканням, в обох напрямах

32

Замикальний контакт із витримкою часу при замиканні

33

Розмикальний контакт із витримкою часу при розмиканні

34

Тепловий вимикач із розмикальним контактом та самоповертанням у вихідне положення

35

Багатопозиційний перемикач

36

Контактор; головний замикальний контакт контактора

37

Контактор з автоматичним розчепленням

38

Відмикач

39

Роз'єднувач

40

Привідний пристрій, загальний символ; котушка реле, загальний символ

41

Привідний пристрій теплового реле

42

Запобіжник, загальний символ

43

Запобіжник-вимикач

44

Запобіжник-роз'єднувач

45

Іскровий розрядник; іскровий проміжок

№ з/п

Позначення

Назва, коментар

46

Термопара

47

Сирена

48

Дзвінок

49

Двигун постійного струму з паралельним збудженням

50

Електромеханічний індикатор, сигнальний елемент

51

Синхронний генератор, трифазний, поле збудження створюється постійним магнітом

52

Асинхронний двигун, трифазний, з короткозам-кненим ротором («біляча клітка»)

53

Асинхронний двигун, трифазний, з фазним ротором

54

Трансформатор з двома обмотками, загальний символ

55

Автотрансформатор, загальний символ

56

Трансформатор з двома обмотками

57

Двоспрямований діодний тиристор

58

(Тріодний) тиристор, керований з боку катоду

59

Симістор; двонаправлений тріодний тиристор

60

рпр-транзистор

№ з/п

Позначення

Назва, коментар

61

Одноперехідний транзистор з базою N-типу

62

Польовий транзистор з ізольованим затвором, підсилювального типу, з одним затвором, каналом N-типу з підкладкою, приєднаною зсередини до джерела

63

Фотодіод

64

Фототранзистор

65

Оптрон; транзисторна оптопара

66

Перетворювач постійного струму (напруги)

67

Інвертор

68

Вольтметр

69

Амперметр реактивного струму

70

Гальванометр

71

Реєструвальний ватметр

72

Осцилограф

73

Лічильник (електричної енергії)

 

Це матеріал з підручника "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020

 
Попередня сторінка:  Лабораторні роботи та список використ...
Наступна сторінка:   5 аргументов в пользу фирмы «Greentex service»...^