Інформація про новину
  • Переглядів: 4495
  • Дата: 19-02-2022, 22:38
19-02-2022, 22:38

Підручник "Електротехніка та основи електроніки" Гуржій 2020 читати онлайн

Категорія: Електротехніка та електроніка, Підручники
 Рік видання: 2020

 Видавництво: "Літера"

 Автори: А. М. Гуржій, С. К. Мещанінов, А. Т. Нельга, В. М. Співак


 

Зміст

1.1. Загальні поняття про електрику й електронну теорію

1.2. Закон Кулона

1.3. Потенціал. Електрична напруга

1.4. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектрика

1.5. Електрична ємність. Плоский конденсатор

2.1. Електричне коло

2.2. Електричний струм

2.3. Електрорушійна сила і напруга

2.4. Закон Ома

2.5. Електричний опір і провідність

2.6. Основні провідникові матеріали й вироби

2.7. Залежність опору від температури

2.8. Способи з’єднання провідників

2.9. Закони Кірхгофа

2.10. Електрична робота і потужність перетворення електричної ене ...

3.1. Магнітне поле і його характеристики

3.2. Електромагнітна індукція

3.3. Намагнічування феромагнітних матеріалів

3.4. Електрон у магнітному полі

3.5. Провідник зі струмом у магнітному полі. Взаємодія паралельни ...

3.6. Перетворення механічної енергії на електричну. Модель генера ...

3.7. Перетворення електричної енергії на механічну. Модель електр ...

4.1. Перетворення електричної енергії на теплову

4.2. Нагрівання провідників електричним струмом

4.3. Електричні лампи

4.4. Електрична дуга

4.5. Електрозварювання

4.6. Електричні нагрівальні прилади

4.7. Теплове реле

4.8. Термоелектрика. Термопара

5.1. Однофазний електричний струм

5.2. Багатофазні струми. Трифазний струм

6.1.1. Будова та дія трансформатора. Однофазний трансформатор

6.1.2. Класифікація трансформаторів

6.1.3. Вимірювальні трансформатори

6.1.4. Зварювальні трансформатори

6.1.5. Автотрансформатори

6.2. Трифазний трансформатор

7.1.1. Асинхронні двигуни

7.1.2. Запуск асинхронних двигунів

7.2. Електричні машини постійного струму. Генератори та двигуни п ...

7.3. Крокові двигуни

7.4. Електричні мікромашини

8.1. Електромагнітні та електричні пристрої комутації

8.2.1. Автоматичні вимикачі

8.2.2. Магнітні пускачі і контактори

8.3. Приклад умовних позначень деяких комутаційних пристроїв

9.1. Електричні вимірювання

9.2.1. Електровимірювальні прилади. Класифікація. Умовні позначен ...

9.2.2. Електровимірювальні прилади безпосередньої оцінки

9.2.3. Прилади магнітоелектричної системи

9.2.4. Електровимірювальні прилади. Прилади електромагнітної сист ...

9.2.5. Електровимірювальні прилади. Прилади електродинамічної сис ...

9.2.6. Електровимірювальні прилади. Цифрові вимірювальні прилади

9.2.7. Універсальні електронні мультиметри

10.1. Провідники, ізолятори та напівпровідники

10.2. Напівпровідникові діоди

10.3. Система позначень діодів

10.4. Біполярний транзистор

10.5. Польові транзистори

10.6. Тиристори

11.1.1. Випрямлячі напруги. Загальні відомості про випрямлячі. К ...

11.1.2. Однонапівперіодні випрямлячі напруги

11.1.3. Двонапівперіодні випрямлячі

11.1.4. Трифазні випрямлячі

11.1.5. Випрямлячі на тиристорах

11.1.6. Стабілізатори напруги

11.1.7. Згладжувальні фільтри

11.2. Джерела зварювальних апаратів

12.1. Загальні відомості про електронні підсилювачі

12.2. Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах

12.3. Підсилювальні каскади на польових транзисторах

12.4. Операційні підсилювачі

13.1. Загальні відомості про електронні генератори коливань

13.2. Автогенератор типу LC

13.3. Транзисторний автогенератор типу RC

13.4. Мультивібратори (генератори множини простих коливань)

14.1. Загальні відомості про інтегральні мікросхеми

14.2. Гібридні інтегральні мікросхеми

14.3. Товстоплівкові мікросхеми

14.4. Тонкоплівкові мікросхеми

14.5. Фотолітографія

14.6. Напівпровідникові інтегральні мікросхеми

14.7. Планарно-епітаксіальна технологія виготовлення інтегральних ...

14.8. Елементи напівпровідникових мікросхем та їхні з’єднання

14.9. Застосування інтегральних мікросхем

15.1. Постачання електроенергії

15.2. Споживання електроенергії

16.1.1. Дія електричного струму на організм людини

16.1.2. Заземлення електроустановок

16.1.3. Критерії електробезпеки (нормування)

16.1.4. Надання першої допомоги ураженому електричним струмом

 

Таблиця позначок: графічні позначення електричних апаратів та їхн ...

Лабораторні роботи та список використаних джерел до підручника " ...

 

^