Інформація про новину
  • Переглядів: 816
  • Дата: 28-02-2022, 19:25
28-02-2022, 19:25

1.1. Види з’єднань деталей

Категорія: Види з’єднань деталей і виробів


Наступна сторінка:   2.1. Загальні відомості про різьбові з’...

У всяких виробах машинобудування та інших галузей промисловості використовують найрізноманітніші за своїм призначенням, конструктивною формою і технологіями виготовлення види з’єднань деталей.

Щоб скласти будь-який виріб з окремих деталей, їх потрібно певним чином з’єднати між собою. Для цього застосовують різні види з’єднань.

З’єднання — це процес виготовлення виробу з деталей, складальних одиниць (вузлів), агрегатів шляхом їхнього фізичного об’єднання в одне ціле.

У процесі складання з’єднують різні деталі. Залежно від конструкції та умов експлуатації з’єднання деталей класифікують на рухомі і нерухомі, які до того ж поділяють на рознімні і нерознімні (рис. 1.1).

Рухомі з’єднання під час роботи виробу забезпечують вільне переміщення однієї деталі щодо іншої.

Нерухомі з ’єднання під час експлуатації виробу гарантують нерухомість деталей, тобто вони не можуть переміщатися одна щодо іншої.

Рознімні з ’єднання уможливлюють повне розбирання виробу без пошкодження з’єднувальних і кріпильних деталей.

Нерознімні з’єднання не піддаються розбиранню без пошкодження з’єднувальних деталей або розбираються частково.

Рухомі рознімні з ’єднання (рис. 1.1, а) отримують за допомогою рухомих посадок. До них належать з’єднання: вал — підшипник ковзання; плунжер — втулка, зуби коліс; каретка — станина.

Рухомі нерознімні з’єднання (рис. 1.1, б) — з’єднання, які отримують шляхом клепання або розвальцювання. Наприклад, з’єднання двох частин ножиць заклепками, запірні клапани.

Нерухомі рознімні з’єднання (рис. 1.1, в) отримують за допомогою різних посадок. Це різьбові, шпонкові, шліцьові й корпусні з’єднання.

Нерухомі нерознімні з’єднання (рис. 1.1, г) отримують розвальцюванням, запресовуванням, клепанням, зварюванням і паянням. У такі з’єднання можна ввести додатковий матеріал: наплавлений метал під час зварювання, припій, клей, пластмасу чи мастило.

Умовно рознімні з’єднання — з’єднання деталей із натягом (технологічна операція отримання умовно рознімного з’єднання, що утворюється під час уставляння однієї деталі або її частини в отвір іншої деталі за посадки з натягом).

Особливу групу становлять з’єднання, які отримують заливанням деталей розплавленим металом або пластмасою (армування), обмотуванням дротом, з’єднанням скобами, зшиванням тонколистових деталей тощо.

Вибираючи спосіб з’єднання, потрібно враховувати умови експлуатації виробу, забезпечення потрібної надійності, технологію обробки та складання, ремонтопридатність, витрати на виготовлення й експлуатацію протягом заданого терміну придатності виробу.

1.2. Загальні відомості про вироби і їхні складові частини

Виріб — це виготовлена з чогось річ, предмет для вжитку. Він є кінцевим результатом виробничого процесу. Розрізняють такі види виробів: деталі, складальні одиниці (вузли), комплекси й комплекти.

Деталь — виріб, виготовлений з однорідного матеріалу без застосування складальних операцій (гайка, гвинт, вал, втулка тощо).

Складальна одиниця (вузол) — група окремо складених деталей, яку приєднують до інших складових частин виробу.

Комплекс — два або більше виробів, що не з’єднані між собою складальними операціями, але призначені для виконання взаємозв’язаних експлуатаційних функцій (потокова лінія верстатів тощо).

Комплект — два або більше виробів, які мають загальні експлуатаційні функції допоміжного характеру (комплект інструментів, запасних частин).

Механізм — сукупність рухомо з’єднаних деталей або складальних одиниць, які здійснюють певні види рухів (кулачковий, гвинтовий, кривошипно-шатунний, зубчастий і т. ін.).

Машина — механічний або електричний пристрій, призначений для перетворення енергії, матеріалів або інформації. Залежно від характеру робочого процесу машини бувають технологічні, транспортні, інформаційні, а також машини-двигуни й машини-генератори.

Спряження деталей під час їхньої взаємодії в будь-якому виробі здійснюють по циліндричних, конічних, сферичних, плоских і гвинтових поверхнях.

Запитання та завдання

1. Охарактеризуйте види з’єднань деталей.

2. Наведіть приклади рознімних і нерознімних з’єднань.

3. Що називають виробом?

4. Які ви знаєте складові частини виробу?

5. Які є спряження поверхонь деталей?

 

 

Це матеріал з підручника "Види з’єднань" Гуменюк, Паржницький 2021

 

Наступна сторінка:   2.1. Загальні відомості про різьбові з’...^