Інформація про новину
  • Переглядів: 864
  • Дата: 26-11-2018, 10:15
26-11-2018, 10:15

Символізм як напрям модернізму в українській літературі

Категорія: Українська література

Попередня сторінка:  Володимир Винниченко. Новела "Момент"
Наступна сторінка:   Микола Вороний - "Блакитна панна", "Ін...

Символізм — напрям модернізму, який зародився у Франції. Першими зразками символізму стали твори С. Малларме, А. Рембо, П. Верлена, Ж. Мо-реаса. Термін запровадив поет Ж. Мореас у маніфесті «Символізм» (1886). Він писав, що символізм не визнає «простих значень, заяв, фальшивої сентиментальності та реалістичної описовості». Художнє вираження сутності світу мало досягатися за допомогою символів.

Символізм вийшов поза межі французької літератури. У Бельгії його представляли М. Метерлінк та Е. Верхарн, в Австрії та Німеччині — Г. Гофман-сталь, Р. Рільке, Ґ. Гауптман, С. Ґеорґе, у Польщі —

С. Пшебишевський, в Англії — О. Уайльд, у Норвегії — Г. Ібсен, К. Гамсун.

Символізм — напрям модернізму, що зародився у Франції в останній чверті ХІХ ст. Особливу роль у пізнанні світу символісти відводили творчій інтуїції. Заслугою символістів стали знахідки у сфері художньої форми, що виявились у створенні оригінальних і яскравих образів-символів.

До кола символістів належали й українські поети М. Вороний, Олександр Олесь, П. Тичина, П. Карманський, В. Пачов-ський, С. Твердохліб та ін.

Особливу роль у пізнанні світу символісти відводили творчій інтуїції. Їх насамперед цікавило душевне життя людини.

Зображуючи «життя душі», символісти виявляли особливу увагу до всього загадкового й містичного. За поетами вони визнавали здатність помічати приховане, підносили їхній дар інтуїтивно, за допомогою мистецького прозріння прокладати шл ях до пізнання істини.

Заслугою символістів стали знахідки в царині художньої форми, що виявились у появі оригінальних і яскравих обра-зів-символів.

Символістам властива увага до музичності поезії. Вони часто експериментували зі словом, наснажували свої твори складними образами й асоціаціями.

Основні риси символізму:

■ естетизм, культ краси;

■ суб'єктивізм;

■ символічність, абстрактність образів;

■ увага до таємничого й загадкового (аж до містицизму);

■ формальні експерименти зі словом;

■ відхід від буденності.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку компетентність

1. У зручній для вас формі запишіть відомості про зародження символізму та його визначальні риси.

2. Хто в українській літературі зазнав впливу символізму?

 

Це матеріал з підручника Українська література 10 клас Борзенко, Лобусова

 Попередня сторінка:  Володимир Винниченко. Новела "Момент"
Наступна сторінка:   Микола Вороний - "Блакитна панна", "Ін...^