Інформація про новину
  • Переглядів: 321
  • Дата: 31-03-2022, 20:54
31-03-2022, 20:54

2.1. Фундаменти малоповерхових житлових будинків. Види фундаментів

Категорія: Будівельна справа

Попередня сторінка:  Процес будівництва малоповерхового е...
Наступна сторінка:   2.2. Фундаменти для малоповерхових легк...

Фундаментом називають підземну частину будівлі, яка сприймає навантаження від споруди й передає їх на основу, утворену ґрунтами.

Верхня площина фундаменту, на яку спираються надземні конструкції, називається обрізом фундаменту, а нижня площина, що контактує з ґрунтом, — підошвою.

Висота фундаменту (Н ) є відстанню від його підошви до обрізу.

Відстань від поверхні ґрунту до підошви фундаменту називається глибиною закладання фундаменту.

Під шириною підошви фундаменту, або під шириною фундаменту розуміють менший розмір його підошви.

Ширина фундаментів по обрізу є, як правило, більшою за товщину стіни, а ширину підошви визначають в результаті розрахунку.

Розширення фундаментів до підошви за необхідності здійснюють уступами або улаштуванням похилих граней (рис. 2.1).

Фундаменти проектують індивідуально для кожної окремої споруди з урахуванням фізичних і механічних характеристик ґрунтів.

У процесі проектування обирають найбільш доцільні тип, конструкцію, матеріал, глибину закладання, розміри, технологію спорудження та економічність фундаменту. Вибір типу основи або конструктивного рішення фундаменту виконують за результатом порівняння техніко-економічних показників, отриманих за допомогою варіантного проектування.

За своїми ознаками фундаменти поділяють на такі види:

• за матеріалом фундаменти можуть бути кам'яні (бутові), бутобетонні, бетонні, залізобетонні, цементно-ґрунтові, цегляні, дерев'яні;

• за формою підошви в плані — квадратні, прямокутні, круглі, складної форми;

• за характером роботи під навантаженням — стиснені та стиснені зі згином;

• за здатністю піддаватися згину — негнучкі (масивні), жорсткі та гнучкі, нежорсткі;

• за умовами виготовлення фундаменти поділяють на монолітні, збірні, кладкові (кам'яні та цегляні);

• за місцем і глибиною закладання в ґрунті — фундаменти, що споруджують у котлованах, або фундаменти мілкого закладання (неглибокі) і фундаменти, які улаштовують в ґрунті, або фундаменти глибокого закладання (пальові, опускні колодязі, оболонки, кесони);

• за типом основи — фундаменти на природній основі, фундаменти на ущільненій або штучно закріпленій основі;

• за конструкцією фундаменти поділяють на: стрічкові, стовпчасті, окремі, суцільні плити (рис. 2.2).

Попередню оцінку сфери використання різних типів фундаментів залежно від ґрунтових умов можна виконати за допомогою табл. 2.1. У ній зазначено випадки безумовного застосування фундаментів відповідного типу або випадки, коли необхідне варіантне проектування.

Основою фундаментів можуть бути будь-які ґрунти. Не рекомендовано обирати мул, торф, пухкі піски та текучо-пластичні глинисті ґрунти, тобто слабкі ґрунти.

Якщо планують спорудження пальового фундаменту, ґрунти основи мають давати змогу максимально використовувати міцність матеріалів паль при мінімальному їхньому перерізі, довжині та заглибленні підошви ростверка.

Таблиця 2.7

Сфера застосування фундаментів різних типів

Прийняті типи фундаментів мають бути технологічними та характеризуватися мінімальними витратами, матеріало-, енерго- і трудомісткістю.

Контрольні запитання

1. Що називають фундаментом споруди?

2. Що таке уступ фундаменту?

3. Що називають глибиною закладання фундаменту?

4. На які види поділяють фундаменти за матеріалом?

5. На які типи поділяють фундаменти за конструкцією?

6. Які бувають фундаменти за типом основи?

 

Це матеріал з підручника "Будівництво малоповерхових швидкоспоруджуваних, енергозберігаючих житлових будинків із СІП-панелей" Ципріанович 2021

 
Попередня сторінка:  Процес будівництва малоповерхового е...
Наступна сторінка:   2.2. Фундаменти для малоповерхових легк...^