Інформація про новину
  • Переглядів: 183
  • Дата: 31-03-2022, 20:58
31-03-2022, 20:58

2.2. Фундаменти для малоповерхових легких будинків і споруд

Категорія: Будівельна справа

Попередня сторінка:  2.1. Фундаменти малоповерхових житлови...
Наступна сторінка:   2.3. Матеріали для фундаментів малопове...

Для малоповерхових легких житлових будинків каркасного і безкаркасного типів зазвичай застосовують фундаменти мілкого закладання, які споруджують у попередньо відритих котлованах або ізольованих виїмках.

Найбільш поширеними типами фундаментів мілкого закладання є:

• стрічкові фундаменти під стіни будинку;

• стовпчасті фундаменти з фундаментними балками (рандбалками);

• окремі фундаменти під колони;

• суцільні плитні фундаменти;

• пальові фундаменти (застосовують у деяких випадках, обумовлених інженерно-геологічними умовами)

Стрічкові фундаменти

(рис. 2.2 а) призначено для сприйняття і передачі на основу безперервного навантаження від стін споруди.

Доцільність застосування стрічкових фундаментів у задовільних інженерно-геологічних умовах визначають відношенням потрібної площі підошви фундаменту до площі контуру будівлі. Якщо це відношення не перевищує 0,5...0,6, то є сенс застосовувати стрічкові фундаменти. Можна застосовувати як збірні, так і монолітні стрічкові фундаменти.

Збірні фундаменти на 15-20% дешевші від монолітних. Трудомісткість збірних фундаментів утричі менша ніж монолітних. Підвальні приміщення можна збільшити шляхом меншого об'єму тіла фундаменту. Крім того, суттєво полегшується робота при низьких температурах. Застосування збірних фундаментів сприяє відчутній економії часу будівництва.

Рис. 2.2. Типи фундаментів для малоповерхових будинків: а — стрічковий; б — стовпчастий; в — окремий під колону; г— суцільний плитний; д — пальовий (з буронабивними палями)

Монолітні фундаменти доцільно улаштовувати за відсутності умов для застосування збірних фундаментів (транспорт, вантажопідйомні механізми, відсутність типових блоків, виготовлених місцевою промисловістю тощо).

Стовпчасті фундаменти застосовують у випадках, коли для стрічкового фундаменту не використовується пов-ною мірою несуча здатність основи.

Найбільш економічними є фундаменти, які складаються з одного елемента (блока). При розрахунку фундаменту обчислюють основні й додаткові поєднання навантажень.

Стовпчасті фундаменти під стіни (рис. 2.2 б) рекомендують улаштовувати при незначному навантаженні від стін будівлі або коли основу фундаментів становлять ґрунти з високою міцністю і малою деформативністю.

Окремі фундаменти під колони є монолітними або збірними з типових блоків фундаментів стаканного типу.

Для кожного з них визначають такі комбінації зусиль:

• найбільша нормальна сила (І\Іромакс) і відповідні їй момент і поперечне зусилля;

• найбільший додатний момент (Мро макс) і відповідні йому нормальна сила і поперечне зусилля;

• найбільший від'ємний момент (Мро мін) і відповідні йому нормальна сила і поперечне зусилля.

Міцність фундаменту повинна задовольняти будь-яке зі вказаних сполучень, їх використовують на слабких ґрунтах з метою вирівнювання можливого нерівномірного осідання колон і стін, оскільки такі ґрунти характеризують неоднорідні нашарування. Плитні фундаменти під частиною будівлі улаштовують з метою отримання водонепроникних підземних приміщень, наприклад, підвалів, днищ резервуарів, басейнів тощо при високому стоянні підземних вод.

Суцільні плитні фундаменти

(рис. 2.2 г) улаштовують під всією спорудою або під її частиною залізобетонними плитами певної товщини.

Польові фундаменти (рис. 2.2 д) складають із паль і ростверка, на якому зводять всю споруду або її зовнішні і внутрішні стіни, тобто ростверк може бути плитним або стрічковим.

З економічної точки зору плитні фундаменти доцільні, якщо сумарна розрахункова площа окремо розташованих або стрічкових фундаментів перевищує 50-75% загальної площі забудови.

Пальові фундаменти застосовують у тих випадках, коли безпосередньо під будівлею залягають ґрунти, неспроможні витримати навантаження від споруди, або коли її споруджують на акваторії. У деяких умовах будівництва використання паль дає змогу отримати найбільш економічно вигідні рішення.

Контрольні запитання

7. Які ґрунти не рекомендують використовувати як основу фундаментів?

2. Які типи фундаментів зазвичай застосовують для малоповерхових легких будинків каркасного типу?

 

Це матеріал з підручника "Будівництво малоповерхових швидкоспоруджуваних, енергозберігаючих житлових будинків із СІП-панелей" Ципріанович 2021

 
Попередня сторінка:  2.1. Фундаменти малоповерхових житлови...
Наступна сторінка:   2.3. Матеріали для фундаментів малопове...^