Інформація про новину
  • Переглядів: 160
  • Дата: 31-03-2022, 21:00
31-03-2022, 21:00

2.3. Матеріали для фундаментів малоповерхових будинків

Категорія: Будівельна справа

Попередня сторінка:  2.2. Фундаменти для малоповерхових легк...
Наступна сторінка:   3.1. Сендвіч-панель як новий конструкти...

Для улаштування фундаментів малоповерхових житлових будинків застосовують переважно бетон, бутобетон, кам'яну (бутову) кладку, збірні бетонні фундаментні блоки (подушки та стінові блоки), ґрунтоцемент, а також, там, де це найбільш доцільно, — деревину.

Залізобетон для фундаментних балок (ранд-балок) застосовують при спорудженні окремих (стовпчастих) фундаментів під стіни, при улаштуванні суцільних плитних фундаментів і пальових ростверків.

Бетонні та бутобетонні фундаменти роблять монолітними або збірними. Ці фундаменти допускають відносно невелике розширення підошви. В окремих випадках можливе використання полегшених і легких бетонів, цементо-ґрунту. Мінімальні класи міцності та марки цих матеріалів обирають залежно від ступеня довговічності споруд і водонасичення ґрунтів.

Кам'яну кладку (бутову або зі штучного каміння) використовують для фундаментів, які не зазнають значних розтягувальних напружень.

Бутову кладку застосовують за наявності дешевого місцевого бутового каміння і малого об'єму фундаментів.

У деяких випадках, переважно на щільних і міцних ґрунтах за відсутності агресивних підземних вод фундаменти під легкі малоповерхові будинки (до трьох поверхів), які працюють на стиск, будують з керамічної повнотілої цегли. А в разі відсутності на місці піску, бутового каміння, гравію, жорстви, щебеню — з цементно-ґрунтової суміші. Найбільш придатні для цього лесові ґрунти, лесоподібні суглинки і супіски.

За гранулометричним складом придатними вважають ґрунти, які містять не більше ніж 30% частинок дрібніше 0,005 мм, від 15 до 90% частинок розміром 0,05-0,005 мм і не більше ніж 75% частинок розміром 0,05-2 мм.

Матеріали, із яких зроблено фундаменти будинків і споруд, зазнають деформації під дією різних зовнішніх чинників: впливу ґрунтових та поверхневих вод, а також дії поперемінного замерзання і відтавання вологи в порах матеріалів. Для забезпечення надійності та довговічності фундаментів у таких умовах обирають матеріали, які чинять опір вказаним зовнішнім впливам.

Види матеріалів для фундаментів обирають з огляду на їхню міцність. Мінімальні марки матеріалів за міцністю на осьовий стиск для фундаментів мають бути не нижчі від наведених у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Класи й марки матеріалів фундаментів

Примітка. Умовні позначення ґрунтів: а—крупноуламкові й піщані маловологі, супіски тверді, суглинки і шини тверді; б—крупноуламкові та піщані вологі; супіски пластичні, суглинки і шини тугопластичні та м'якопластичні; в—крупноуламкові й піщані, насичені водою, супіски текучі, суглинки і глини текучопластичні та текучі.

Мінімальні марки розчинів за межею міцності на стиск для кладки фундаментів треба обирати нижчі від наведених у табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Марки розчинів

При улаштуванні залізобетонних монолітних і збірних фундаментів треба використовувати бетон класу не нижче ніж С 16/20.

Для виготовлення порожнистих фундаментних стінових блоків, а також бу-тобетонних блоків застосовують матеріали, класи яких і марки за міцністю на стиск мають бути не меншими від зазначених у табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Класи бетону й марки бутобетону за міцністю на стиск

Проектні класи бетону й каміння за морозостійкістю приймають за кількістю циклів заморожування і відтавання їхніх зразків за табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Марки бетону за морозостійкістю

Примітка. Зірочкою позначено марки, які для важкого бетону не нормують. Знак «-» означає, що марки не нормують. Перше значення — потрібні марки для бетону, цементоґрунту та штучного каміння; друге — для природного каміння. Умовні позначення ґрунтів ті ж самі, що і в табл. 2.2.

У табл. 2.2-2.5 згідно з ДБН В. 2.1-10-2009 наведено класи споруд за відповідальністю при проектуванні конструкцій: І — великі промислові та суспільні споруди, житлові будинки від 9-ти поверхів з підвищеними експлуатаційними вимогами; II — більшість невеликих суспільних і промислових споруд, житлові будинки до 9-ти поверхів; III — будівлі з середніми експлуатаційними вимогами, житлові будинки до 5-ти поверхів.

Клас відповідальності споруди призначає організація, що розробила проект цієї споруди, або організація, яка видала завдання на проектування.

Контрольні запитання

7. Які матеріали є найпоширенішими для улаштування фундаментів малоповерхових будинків?

2. Який клас бетону треба використати при улаштуванні залізобетонних монолітних і збірних фундаментів?

3. На які класи (рівні) поділяють споруди за відповідальністю?

4. Хто має право призначати клас споруди?

5. Від чого залежать проектні класи бетону й каміння за морозостійкістю?

6. У яких випадках доцільно використовувати монолітні фундаменти?

Тестові завдання

1. На скільки видів поділяють фундаменти за матеріалом?

а) Три;

б) чотири;

в) шість;

г) більше ніж шість.

2. На скільки видів поділяють фундаменти за формою підошви?

а) Два;

б) три;

в) чотири;

г) більше ніж 4.

3. На скільки видів поділяють фундаменти за глибиною залягання?

а) Два;

б) три;

в) більше ніж 3.

4. На скільки типів поділяють фундаменти за конструкцією?

а) Три;

б) чотири;

в) більше ніж чотири.

5. На скільки типів поділяють основи для фундаментів?

а) Три;

б) чотири;

в) більше ніж чотири.

б. Скільки видів фундаментів використовують для малоповерхових каркасних і без-каркасних будинків?

а) Три;

б) чотири;

в) п'ять;

г) більше ніж п'ять.

7. При якому співвідношенні поперечної площі фундаментів до контуру споруди доцільно використовувати стрічкові фундаменти?

а) 0,1 -0,2;

б) 0,3-0,35;

в) 0,35-0,4;

г) 0,65-0,7.

8. При яких умовах доцільно використовувати стовпчасті с верхових будинків?

>ундаменти для малопо-

а) На слабких ґрунтах;

б) на міцних ґрунтах;

в) при незначному навантаженні від огороджувальних конструкцій;

г) коли для стрічкового фундаменту не використовують несучу здатність ґрунту.

9. При яких ґрунтових умовах використовують плитні фундаменти для малоповерхових будинків?

а) На слабких, неоднорідних ґрунтах;

б)при значних об'ємах земляних робіт;

в) коли сумарна площа стрічкових або окремо розташованих фундаментів становить 35-40% від контуру будівлі.

10. Я кий клас бетону треба використовувати при улаштуванні монолітних або збірних фундаментів?

а) С 8/10;

б) С 12/13;

в) С 16/18;

г) СІ 8/20.

 

 

Це матеріал з підручника "Будівництво малоповерхових швидкоспоруджуваних, енергозберігаючих житлових будинків із СІП-панелей" Ципріанович 2021

 
Попередня сторінка:  2.2. Фундаменти для малоповерхових легк...
Наступна сторінка:   3.1. Сендвіч-панель як новий конструкти...^