Інформація про новину
  • Переглядів: 423
  • Дата: 1-04-2022, 07:17
1-04-2022, 07:17

11.1. Види дахів та їхні конструктивні елементи

Категорія: Будівельна справа

Попередня сторінка:  10.2. З'єднання перегородних СІП-панеле...
Наступна сторінка:   11.2. Монтаж даху із СІП-панелей

Дах — це покриття будинку, верхня огороджувальна конструкція будівлі, надбудова над покриттям останнього поверху у вигляді однієї або кількох похилих площин, що утворюють разом із перекриттям замкнений простір — горище або мансарду.

Дах складається з несучих елементів (крокви, ферми, балки, прогони, мауерлат) і зовнішньої оболонки-покрівлі. Похилі площини називають схилами, місця їхнього перетину — ребрами (якщо кут між схилами менший від 180°) і розжолобками (якщо кут між схилами перевищує 180°). Верхнє горизонтальне ребро називають гребенем, нижній край схилу, який виступає за площину зовнішньої стіни, — звисом. Трикутний схил з торця будинку, який іде від гребеня до карниза, називають вальмою, а той, що не доходить до карниза, — напіввальмою.

Форма даху залежить від конструкції зовнішніх стін будинку, кількості та кута схилів, типу несучих конструкцій.

Дахи можуть бути похилими або плоскими із зовнішнім або внутрішнім водостоком.

Плоска конструкція даху найчастіше є практично рівною поверхнею, нахил якої не більше 5“.Такі дахи характеризують малою витратою будівельних матеріалів і застосовують для зведення господарських споруд, сараїв, альтанок або дачних будинків. Вони не містять горищ, а утеплити їх можна тільки зсередини. Перевагою таких дахів можна назвати те, що вони можуть бути використані в подальшому як підставка для інших допоміжних споруд або майданчиками для людей.

До похилих належать дахи з нахилом 1 :б і більше, до плоских — дахи з нахилом менше ніж 1 :б. Плоскі дахи повинні мати нахил не менше ніж 1:50 для забезпечення стоку дощової і талої води.

Рис. 11.1. Конструкція і елементи похилого даху (зліва — з холодною покрівлею по приставних кроквах (балках), справа — з теплою покрівлею по висячих кроквах)

Конструкцію похилого даху з покрівлею та його конструктивними елементами показано на рис. 11.1. Основними і найбільш розповсюдженими формами похилих дахів є: односхилий, двосхилий, вальмовий, шатровий, мансардний, 6а-гатосхилий тощо.

Односхилий. Це найбільш економний і простий тип даху. Це одна площина, сперта на 2 несучі стіни будівлі, які мають різну висоту. Такі дахи найчастіше застосовують для оформлення промислових будівель, гаражів, складів і подібних приміщень. Вони чудово розв'язують класичні завдання: захищати будівлю від опадів і вітру. Такі дахи рідко бувають експлуатованими.

Конструкція двосхилого даху має дві площини, сперті на стіни з однаковою висотою. Одну з одною ці площини об'єднано по одній зі сторін, таким способом виходить вільний простір з різним об'ємом. Бічні сторони даху закривають фронтонами, які оберігають будівлю з двох інших сторін. У дахів можуть бути різні показники нахилу і параметр схилу.

Конструкцію мансардного даху має 2 схили, проте кожен з них розташований на двох площинах, з'єднаних одна з одною під тупим кутом. Переважно подібні покрівлі створюють для отримання просторого горища. Ламані дахи також можуть бути оснащені мансардними вікнами, які розташовують на верхній частині схилу.

Конструкцію вальмового даху оснащено двома маленькими і двома великими схилами. Великі об'єднують за типом двосхилих дахів, однак, замість фронтонів від торця коника спускається ще бічний схил, який називають вальма. У випадках, коли вальми не досягають стін, таку покрівлю прийнято називати на-піввальмовою. Вальмові дахи чудово витримують легкі навантаження. Таку конструкцію також може бути оснащено мансардним вікном. Відрізняється покрівля складністю під час проектування та улаштування.

Шатрова конструкція даху містить різноманітні незвичайні формати, що можуть мати одночасно 4 однакових схили, які об'єднуються один з одним в одній точці вгорі. Кожен зі схилів має трикутну форму, завдяки чому така конструкція повністю симетрична щодо всіх напрямків. Більше того, кожний похилий дах може мати різну висоту. Великий розмір дає змогу створювати не просто житловий простір під дахом, але також сприяє простому і швидкому відведенню опадів.

Основні форми дахів показано на рис. 11.2.

Рис. 11.2. Приклади найбільш розповсюджених форм дахів: а — односхилий, б — двосхилий; в — плаский; г — вальмовий; д — напіввальмовий; е — мансардний; ж — шатровий; з — бага-тосхилий

Усі ці дахи можна також поділити на кілька видів за конструкцією:

• з вентиляцією. Є вільна зона між гідроізоляцією і утеплювачем, завдяки чому можна отримати вільний доступ повітря до шарів теплоізоляції. Це допомагає дуже швидко видаляти зайву вологу;

• без вентиляції. Вона представлена у вигляді герметичного покрівельного пирога, в якому немає доступу повітря ззовні;

• інверсійна. Це тип конструкції даху, коли застосовують зворотний порядок розташування шарів покрівлі. Такий варіант вважають вдалим рішенням для створення експлуатованих дахів або зелених покриттів на покрівлі.

Рис. 11.3. Несучі каркаси похилих дахів та їхні елементи:

1 — гребенева дошка; 2 — кроква; 3 — опорна стійка або стіна мансарди; 4 — суцільний брус між балками покриття; 5 — балка горищного перекриття;

6 — в’язь із дошки перерізом не менше ніж 19 х 89 мм; 7 — кроквяна бантина перерізом не менше 19 х 89 мм; 8 — перегородка; 9 — стійка перерізом не менше ніж 38 х 89 мм через 1,2 м; 10 — стиснений розкіс перерізом не менше ніж 38 х 89 мм під кожною кроквою; 11 — несуча стіна

Спільним знаменником для всіх видів дахів можна назвати покрівельний «пиріг» і перекриття верхніх поверхів.

Дах будинку складається з дерев'яного несучого каркаса, до якого кріплять: зверху — суцільний покрівельний настил або лати, на яких улаштовують покрівлю, що забезпечує необхідний захист від проникнення атмосферних опадів і талої води; знизу — підшивка стелі, над якою розташовують пароізоляцію та утеплювач. У будинках висотою у три поверхи підшивку стелі має бути виконано із гіпсокартонних плит типу ГКП або гіпсоволокнистих плит типу ГВП товщиною не менше ніж 12,5 мм (за вимогами пожежної безпеки). У складі конструкцій схилових і плоских дахів треба передбачити карнизи для забезпечення часткового відводу води, яка стікає з покрівлі, від зовнішніх стін.

У конструкціях дахів житлових будинків необхідно передбачати вентиляційні отвори для відводу назовні вологого повітря, яке проникає на горище із опалюваних приміщень.

Несучий каркас похилого даху складається із балок горищного перекриття, крокв, а також гребеневих дощок або балок і, за необхідності, проміжних опор крокв. Нижні кінці крокв спирають на каркас зовнішніх стін, а верхні можуть з'єднувати між собою через гребеневу дошку без вертикальних опор або з обпиранням на гребеневу балку, яку, своєю чергою, спирають на стійки, які передають навантаження на внутрішню несучу стіну або прогін. Як проміжні опори крокв можна використовувати кроквяні бантини; стіни мансарди, які передають навантаження на каркас горищного перекриття; стиснуті розкоси (рис. 11.3).

Передбачають також можливість використання дерев'яних кроквяних ферм заводського виготовлення або ферм, які складають на місці з готових елементів. До кроквяної системи є низка вимог, зокрема жорсткість, невелика вага, висока якість матеріалів.

Кроквяні дахи вважаються «холодними», однак вони найбільш розповсюджені. Будувати їх швидко і без значних матеріальних та грошових витрат. їх встановлюють на будинки, в яких утеплення горища не потрібне, а поверхи захищені від негоди й шуму перекриттями і стінами.

Для запобігання зволоженню і біологічному вивітрюванню деревини крокв у дахах роблять необхідну вентиляцію. Для цього у дахові мансарди передбачають щілини, а у дахові горища — продухи. Якщо кроква має довжину більш як 4,5 м, то вона має обпиратися на стійку або розкіс перерізом не менше ніж 38x89 мм під кожною кроквою.

До основних етапів монтажу кроквяних систем належать:

• попереднє розкроювання на заводському обладнанні елементів даху за потрібними розмірами, які передбачено проектом; камерне сушіння деревини і її обробка антисептиком; доставка готових елементів на будівельний майданчик;

• складання елементів та обробка стиків ущільнювачами;

• укладання вітробар'єру, теплоізоляції та пароізоляції.

Усі дахи малоповерхових житлових будинків можна поділити на два основних типи:

• кроквяні;

• СІП-панельні.

Контрольні запитання і завдання

7. Дайте визначення поняття даху.

2. Назвіть несучі елементи даху.

3. Що таке вальма і напіввальма?

4. Які бувають дахи будинків за формою?

5. Які вимоги до дахів передбачено будівельними нормами?

6. На що обпираються верхні кінці крокв?

7. Які дахи найбільш часто застосовують при будівництві малоповерхових будинків?

8. Назвіть основні етапи монтажу кроквяних систем.

 

Це матеріал з підручника "Будівництво малоповерхових швидкоспоруджуваних, енергозберігаючих житлових будинків із СІП-панелей" Ципріанович 2021

 
Попередня сторінка:  10.2. З'єднання перегородних СІП-панеле...
Наступна сторінка:   11.2. Монтаж даху із СІП-панелей^