Інформація про новину
  • Переглядів: 10078
  • Дата: 16-02-2018, 00:54
16-02-2018, 00:54

Середовище життя. Чинники неживої природи: світло, повітря

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Бактерії
Наступна сторінка:   Вода і тепло в житті організмів. Періо...

• Які умови забезпечують існування життя на Землі

Серед планет Сонячної системи тільки Земля населена організмами. Чому це можливо? Тому що на нашій планеті сформувалися всі умови, необхідні для існування життя. Це наявність води, повітря, достатньої кількостісвітла і тепла.

Розглянемо, що вплинуло на виникнення названих умов саме на нашій планеті. Як відомо, Земля віддаленавід Сонця на 150 мільйонів кілометрів. Така відстаньвиявилася придатною для того, щоб на нашій планетібуло достатньо води в рідкому агрегатному стані. Ученівважають, що якби наша планета перебувала на кількамільйонів кілометрів ближче до Сонця, то вода перетворилася б на пару. А якби на 10-15 мільйонів кілометрівдалі, то Земля вкрилася б льодом.

Світло і тепло, необхідні для існування організмів, Земля отримує від Сонця. Повітряна оболонка нашої планети містить азот, а також кисень, необхідний для дихання, і вуглекислий газ, який потрібний рослинам. Такожповітряна оболонка Землі надійно захищає нашу планетувід перегрівання й охолодження.

У різних куточках нашої планети умови існування дуже відрізняються. Тому всі організми мусять пристосовуватися до такого різноманіття і обирати для свого існування найбільш сприятливі умови. Адже саме за сприятливих умов організми добре ростуть, розвиваються, розмножуються.

• Що таке середовище життя

Усе, що оточує організм (різноманітні тіла і явища природи) і впливає на нього, називають середовищем життя (або середовищем існування). Основні середовища життяорганізмів нашої планети представлено на мал. 139. Докладніше про них ти дізнаєшся з наступних параграфів.

Умови навколишнього середовища, що впливають на організми, називають чинниками середовища. Їх можнаоб’єднати у дві групи - це чинники неживої природи.

Окрему групу чинників становлять різні впливи діяльності людини на організми (мисливство і рибальство, озеленення міст, висушування боліт, вирубування лісів).

• Про чинники неживої природи

Розглянемо, яке значення для організмів мають чинники неживої природи: вологість, температура, повітря, освітленість.

Вологість повітря і ґрунту має важливе значення в житті організмів, адже вода потрібна всім істотам наЗемлі. Вона входить до складу кожної клітини, в організмах вона розчиняє поживні речовини і транспортує їх довсіх органів. А для багатьох організмів вода - середовищежиття.

Температура є важливим чинником поширення організмів на Землі. На полюсах планети, де тепла мало і панують низькі температури, живих істот майже немає.З наближенням до екватора температура підвищується ікількість живих істот зростає.

Повітря є джерелом кисню, необхідного для дихання багатьох організмів, а також вуглекислого газу, життєвоважливого для рослин. Для існування рослин, тварин ілюдини важливо, щоб повітря було чистим, тобто не містило речовин, шкідливих для здоров’я. У великих містах,поблизу автомагістралей, деяких заводів і фабрик у складі повітря містяться шкідливі речовини. Їх надходженняв організм здатне спричинити небезпечні хвороби людини, тварин і рослин.

Світло потрібне для утворення зеленими рослинами органічних речовин. А без них, як відомо, існування більшості організмів нашої планети було б неможливим. Проте, як світло впливає на ріст рослин, ти вже знаєш здосліду, наведеного на сторінці природодослідника впараграфі 2 (див. стор. 13). Багатьом тваринам і людинісвітло допомагає краще орієнтуватися в середовищіжиття, зокрема розрізняти предмети.

• Як організми пристосовуються до різного освітлення

Освітленість - важливий чинник неживої природи, але різним організмам потрібна неоднакова кількість світла.Так, одні рослини ростуть на добре освітлюваній територіїінші надають перевагу затіненим місцям, де світла небагато.

Найвиразнішим пристосуванням рослин до різного освітлення є розміри листка. У тіньолюбного воронячогоока (мал. 140, 1), який росте в затінених ділянках лісу,листки великі, щоб уловлювати більше світла. Листкисвітлолюбних рослин дрібніші, а блискуча поверхня де-

яких з них (мал. 140, 2) відіграє роль дзеркала - відбиває сонячні промені.

Для багатьох тварин і людини світло є необхідною умовою бачення, орієнтації у просторі. Саме світлої частини доби активно поводяться муха, сокіл, олень та інші деннітварини. А от кажани, сови, їжаки ведуть нічний спосібжиття. У багатьох нічних тварин краще розвинений нюх,ніж зір. Шукати здобич і ховатися від ворогів у темрявіїм допомагає не зір, а добре розвинені нюх і слух.

• Повітря в житті організмів

Як відомо, у повітрі міститься кисень, необхідний організмам для процесів обміну речовин і енергії. І організми пристосувалися до забезпечення себе киснем з повітря. Наприклад, в організм рослини він потрапляє через спеціальні отвори в листках, а в організм тварини -завдяки різноманітним органам дихання.

У складі повітря є також вуглекислий газ, який необхідний рослинам для утворення органічних речовин. А от багатьом тваринам і людині його підвищений вміст уповітрі шкідливий. У людей погіршується самопочуття,може статися запаморочення.

Повітря забезпечує розселення рослин і тварин. Так, з вітром переносяться на різні відстані насіння і плоди.Для цього вони мають різноманітні пристосування, як-отпарашутики в насінні кульбаби, крилатки в плодахклена. Проте сильний вітер може завдати шкоди організмам, наприклад зламати рослину або вирвати її з коренем.Запобігти цьому допомагають міцний стовбур у дерев,гнучкі гілки в кущів, розвинений корінь. На Землі єтериторії, де постійно дмуть сильні вітри. Тому рослиницих територій невисокі або мають подушкоподібну форму.Вони ніби притиснені до поверхні, що допомагає їмвитримувати дію вітру.

На планеті Земля сформувалися всі необхідні умови для існування життя: наявність води, повітря, достатньо світла і тепла.

Середовищем життя називають усе, що оточує організм і впливає на нього. Розрізняють наземно-повітряне, водне і ґрунтове середовище життя.

Умови середовища, які впливають на організми, - це чинники середовища. Розрізняють чинники неживої природи і чинники живої природи. До чинників неживої природи належать освітленість, вологість, температура, повітря.

Організми мають певні пристосування до впливу різного освітлення і використання повітря.

1. Які умови життя на планеті Земля?

2. Що називають чинниками середовища?

3. Назви чинники неживої природи. Як вони впливають на організми?

4. Як організми пристосовуються до різного освітлення ?

5*. Майже після кожного уроку вчитель провітрює кабінет, у якому тривало заняття. Чому щоразу необхідно провітрювати приміщення?

6. Склади три запитання до поняття «чинники середовища» і постав їх однокласникам на наступному уроці природознавства.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Бактерії
Наступна сторінка:   Вода і тепло в житті організмів. Періо...^