Інформація про новину
  • Переглядів: 221
  • Дата: 1-04-2022, 07:54
1-04-2022, 07:54

14.1. Загальні вимоги щодо охорони праці та техніки безпеки у будівництві

Категорія: Будівельна справа

Попередня сторінка:  13.8.2. Типи вентиляторів з рекуперацією ...
Наступна сторінка:   14.2. Охорона праці при виконанні бетонн...

До монтажно-опоряджувальних робіт допускають осіб, які досягни вісімнадцяти років і пройшли:

• професійну підготовку та навчання безпечних методів і прийомів робіт;

• попередній медичний огляд відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я України;

• вхідний інструктаж з безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки.

Для гарантування безпеки під час виробничих процесів необхідно:

дотримуватися технологічних процесів (видів робіт), а також прийомів і режимів виконуваних робіт;

застосовувати надійні контрольно-вимірювальні прилади, устаткування проти аварійного захисту та регулярно їх перевіряти;

раціонально організовувати робочі місця з розташуванням обладнання, що застосовують;

безпечно зберігати та транспортувати матеріали, які застосовують;

здійснювати професійний відбір, навчання працівників і постійно перевіряти їхні знання та навички безпечного проведення робіт;

застосовувати індивідуальні засоби захисту робітників;

проводити технічні та організаційні заходи з протипожежної безпеки;

позначати небезпечні зони виконання робіт на будівельному майданчику;

включати вимоги безпеки у проектно-конструкторську та технічну документацію;

проводити дослідження й контроль шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

дотримуватися установленого порядку на виробництві, організації робочого місця та високої виробничої, технологічної, трудової дисципліни.

Основні заходи, що забезпечуватимуть вимоги безпеки праці

до початку робіт

На будівельному майданчику треба здійснювати основні заходи, які забезпечуватимуть вимоги безпеки праці до початку робіт, а саме:

створення умов для дотримання гігієни праці;

визначення місця складування та зберігання матеріалів, обладнання, інструментів на будівельному майданчику;

підготовка необхідних засобів індивідуального захисту та перевірка їхньої справності;

перевірка робочого місця та підходів до нього на відповідність до вимог безпеки;

підбір технологічних пристроїв, інструмента, які необхідні при виконанні робіт, і перевірка їхньої відповідності до вимог безпеки;

забезпечення чергового освітлення будівельного майданчика;

забезпечення об'єкта технічною та питною водою;

встановлення попереджувальних знаків у місцях, наявність яких створює небезпеку;

перевірка стану підйомних механізмів, кабелів, шлангів;

перевірка роботи обладнання та ручного електричного й пневматичного інструмента на холостому ходу.

Основні заходи, що гарантуватимуть вимоги безпеки праці у процесі роботи

У процесі роботи опоряджу вальники повинні дотримуватися таких вимог безпеки праці:

ручний і механізований інструмент мусить бути справним;

усі машини та механізми, що працюють під тиском, перед початком роботи перевіряють на тиск, у півтора раза більший від робочого;

при застосуванні абразивного інструмента необхідно переконатися у відсутності тріщин на абразивному крузі, перевірити міцність його закріплення на корпусі;

під час роботи з електроінструментом потрібно стежити за станом електрокабелів, відсутністю різких перегинів, утворенням петель;

при перервах у роботі з застосуванням електро- або пневмоінструмента, а також за необхідності переміщення інструмента з одного місця на інше, його треба вимкнути;

при виявленні пошкоджень шлангів чи відмови роботи пневмоінструмента робітники повинні припинити роботу та перекрити подачу повітря вентилем. Перекриття подачі повітря шляхом перегину шлангів не допускається;

як засоби підмощування необхідно застосовувати, як правило, інвентарні засоби (риштування збірно-розбірне та пересувне), обладнані огородженням. Забороняється застосовувати для риштування випадкові засоби підмощування (ящики, бочки, відра та ін.);

забороняється на робочому місці зберігати матеріали в кількості, яка перевищує потреби для роботи певної робочої ЗМІНИ;

забороняється брати руками розчинову суміш, у складі якої є вапно та цемент; потрібно остерігатися потрапляння вапняної розчинової суміші в очі. Якщо це сталося, необхідно негайно промити їх розчином борної кислоти (1 чайна ложка на 1 склянку кип'яченої води);

розчинові суміші, що використовують для опорядження, та суміші, які застосовують для очистки поверхні від забруднень, необхідно готувати на відкритому повітрі або у приміщенні, обладнаному притоково-витяжною вентиляцією; забороняється складувати матеріали на підмостках і риштуванні в кількості, яка перевищує максимальне навантаження, вказане в паспорті заводу-вироб-ника певного засобу підмощування;

усі роботи виконувати, застосовуючи засоби індивідуального захисту відповідно до вимог ГОСТ 27575-87, ГОСТ 27574-87, ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ 12.4.013-85, ДСТУ 3835-98.

Після закінчення робіт потрібно:

від'єднати електроінструмент від електромережі, вимити і просушити насадки (міксера);

очистити та вимити ручний інструмент, прибрати його в ящик для інструментів; очистити інвентар та пристосування;

прибрати робоче місце від розчину; відходи матеріалів, які застосовували у штукатурних роботах, необхідно утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029 — 99 «Державні санітарні правила і норми, гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їхнього класу небезпеки для здоров'я населення».

 

Це матеріал з підручника "Будівництво малоповерхових швидкоспоруджуваних, енергозберігаючих житлових будинків із СІП-панелей" Ципріанович 2021

 
Попередня сторінка:  13.8.2. Типи вентиляторів з рекуперацією ...
Наступна сторінка:   14.2. Охорона праці при виконанні бетонн...^