Інформація про новину
  • Переглядів: 1049
  • Дата: 23-04-2022, 19:46
23-04-2022, 19:46

Поняття про орнамент. Види орнаменту

Категорія: Ескізування одягу

Попередня сторінка:  Колір костюма й індивідуальність люди...
Наступна сторінка:   Принципи та прийоми оздоблення одягу

З давніх-давен люди запозичували в природи ідеї для прикрашання зовнішності й оздоблення одягу. Однією з мистецьких технік, що відтворює природні мотиви, є орнаментування.

Орнамент — це візерунок, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів, стилізованих рослинних чи тваринних мотивів.

Природа стала для людини основним джерелом для створення орнаментів. Із сонцем пов’язували кола, ромби та квадрати. Люди зображали його у вигляді коня чи півня. Символи у вигляді жіночої фігури характерні для землеробів. Приклади повторюваності люди бачили в будові квіток і колосків, розташуванні листків, ягід, у русі морських хвиль, коливанні трав.

Образні асоціації та мотиви відтворені в елементах прикрашання ужиткових речей, вони збереглись у декоративно-прикладному мистецтві.

У сучасному орнаменті використовують різноманітні мотиви: класичні геометричні малюнки, форми рослинного та тваринного походження, зображення предметів побуту, техніки, спорту, цифри, букви, окремі слова, символи, емблеми, герби, пейзажі, архітектурні об’єкти. Усі орнаментальні мотиви мають різний ступінь стилізації, а саме:

• зі значним наближенням до натуральності;

• узагальнення орнаментального мотиву до характерної форми;

• геометризація мотивів.

Характер форми орнаменту тісно пов’язаний із технікою використання матеріалу для орнаменту.

Види орнаменту

За змістом образотворчі орнаменти поділяють на геометричні, рослинні, зооморфні, символічні, комбіновані. Кожний із цих орнаментів використовують відповідно до призначення виробу, який оздоблюють. Орнамент може бути розміщений у смузі, квадраті чи в колі. Найменшу частину малюнка, що повторюється, називають рапортом.

Геометричний містить прямі, ламані лінії, точки, дуги, спіралі, геометричні фігури (мал. 6.1, с. 75).

Рослинний представлений декоративно опрацьованими зображеннями листя, квітів, плодів, ягід, гілок, дерев, які можуть дуже відрізнятися від природних (мал. 6.2).

Зооморфний — це стилізовані зображення казкових звірів і птахів, нерідко переплетені з рослинним (мал. 63).

Символічний включає елементи зображень — символів слави, перемоги, а також предметів, що відповідають значенню «символ» — знак, якому надають певний, усім відомий сенс (мал. 6.4).

Комбінований орнамент складається з мотивів різного походження. Використання кожного виду орнаменту пов’язане з призначенням предмета одягу.

Орнаменти мають певні понятійні визначення.

Мотив — основне повторюване зображення в орнаменті.

Поле — поверхня, на якій розміщений орнамент.

Орнамент можна комбінувати з одного або кількох мотивів. З кількох мотивів створюють групу, яку називають декоративною ланкою.

За композиційною структурою орнаменти поділяють на три основні різновиди: стрічкові, замкнені, сітчасті.

Стрічковий, або фризовий, орнамент має вигляд довгої смужки. Його застосовують для декорування одягу у вигляді вишивки, поясів, шарфів, обшивки (облямівки) (мал. 6.5).

Сітчастий — композицію будують за допомогою сітки, що складається із системи різноманітних вузлів (квадратні, трикутні, прямокутні, ромбоподібні). Цей вид орнаменту призначений для великих площин, зокрема для тканин (мал. 6.6).

Замкнений — декоративні елементи створюють замкнену групу. Орнамент компонують на обмеженій площині будь-якої форми — у колі, овалі, прямокутнику, квадраті. Використовують для оздоблення хусток, головних уборів, столової білизни (мал. 6.7).

У побудові орнаменту значну увагу приділяють врівноваженості мотивів і фону, послідовності їхнього розміщення на площині, ритмічності чергування мотивів і кольорових плям.

Створюючи орнаментальну композицію, потрібно приділити увагу співвідношенню елементів мотиву: основні елементи виокремлюють, використовуючи більший розмір, колірну пляму або розташовуючи їх у центрі. Другорядні доповнюють основні, підкреслюють їхнє значення. Усі елементи утворюють єдине ціле. Після визначення композиції олівцем її переносять на основу (папір) і завершують виконання аквареллю або аплікацією.

Запитання та завдання

1. Дайте визначення поняття «орнамент».

2. Що таке рапорт?

3. Визначте ступінь стилізації орнаментальних мотивів.

4. Які понятійні визначення мають орнаменти?

5. Які існують види орнаменту?

6. Розкажіть про різновиди орнаменту за композиційною структурою.

Вправа 1. Намалюйте та виконайте кілька варіантів стрічкового й замкненого орнаментів у кольорі.

Вправа 2. Підберіть зображення орнаментів і проаналізуйте, який мотив вони відтворюють.

Вправа 3. Знайдіть інформацію про орнамент у вишивці. Намалюйте орнаменти, характерні для вишивок регіонів України.

Вправа 4. Намалюйте в кольорі 3-4 приклади рапортів в орнаментах. Прокоментуйте їхній вплив на цілісність сприйняття орнаменту.

Вправа 5. Намалюйте в кольорі приклади принтів на тканині, на деталях одягу.

 

 

Це матеріал з підручника "Практичне ескізування одягу" Горбатюк 2021

 
Попередня сторінка:  Колір костюма й індивідуальність люди...
Наступна сторінка:   Принципи та прийоми оздоблення одягу^