Інформація про новину
  • Переглядів: 444
  • Дата: 23-04-2022, 20:08
23-04-2022, 20:08

Пропорції фігури в ескізуванні одягу

Категорія: Ескізування одягу

Попередня сторінка:  Види й особливості зображення елемент...
Наступна сторінка:   Послідовність виконання ескізу модел...

Для створення одягу необхідно знати й обов’язково дотримуватися закономірностей пропорційних співвідношень фігури. Оскільки тіло людини є досить пропорційним, а знання законів пропорції дають змогу грамотно й естетично зображати моделі, дизайнери орієнтуються на пропорційно складені жіночі та чоловічі фігури.

Пропорційність фігури — це система розмірних величин тіла. Незважаючи на всі індивідуальні особливості, у будові тіла кожної людини є певні типові ознаки, які є в пропорційній фігурі, узятій за еталон.

У XV ст. Л. да Вінчі зобразив оголену фігуру чоловіка у двох позиціях, накладених одна на одну. Фігура чоловіка з розведеними руками й ногами, зображена в колі, а з розведеними руками та зведеними разом ногами — у квадраті. «Вітрувіанська людина» Л. да Вінчі символізує канонічні пропорції (мал. 11.1).

Значення малюнка в тому, що тільки ідеальні пропорції людини можна вписати в коло та квадрат, а центром золотої пропорції будови людського тіла було обрано місце розміщення пупа.

Визначено такий перелік пропорцій людського тіла:

1) голова й тулуб становлять половину всієї постаті людини, а друга половина — це ноги;

2) довжина розведених рук наближається до величини зросту людини;

3) ширина плечей дорівнює двом розмірам голови;

4) довжина руки дорівнює трьом розмірам голови;

5) опущена рука доходить до половини стегна;

6) довжина кисті руки дорівнює розміру

обличчя, від підборіддя до лінії росту волосся;

7) довжина стопи дорівнює висоті голови.

Нині одиницею для визначення пропорційності фігури, загальновживаним і зручним модулем зображення людської постаті є висота голови від підборіддя до маківки.

Відповідно до величини модуля каноном зображення тіла середньостатистичної людини обрано зріст 7-7,5 модулів (мал. 11.2, с. 142), високої — 8 (мал. 11.3, с. 142), у дизайнерських ескізах використовують пропорції до 9-10-ти модулів (мал. 11.4, с. 142).

Існують пропорції 5-ти основних типів фігури для ширини визначених поясів людського тіла. їх вимірюють у модулях, що дорівнюють висоті голови.

Тип 1. Ширина плечей фігури людини та ширина стегон дорівнюють 1,5 модуля, ширина талії дорівнює одному модулю (мал. 11.5, а).

Тип 2. Ширина плечей більша за ширину стегон, по лінії плечей ширина фігури дорівнює 2 модулям, ширина талії — одному модулю, ширина стегон — 1,5 модуля (мал. 11.5, б).

Тип 3. Ширина плечей дорівнює ширині талії, ширина стегон більша за них: по лінії плечей ширина фігури дорівнює одному модулю, ширина талії — одному модулю, ширина стегон — 1,5 модуля (мал. 11.6, а).

Тип 4. Повна фігура — ширина плечей дорівнює ширині стегон, по лінії плечей ширина фігури дорівнює двом модулям, ширина талії — 1,5 модуля, ширина стегон — двом модулям (мал. 11.6, б).

Тип 5. Видовжений тулуб, короткі нижні кінцівки; ширина плечей дорівнює ширині стегон: поліції плечей ширина фігури дорівнює 1,5 модулям, ширина талії — одному модулю, ширина стегон — 1,5 модуля (мал. 11.6, в).

У пропорціях жіночої та чоловічої фігур існують певні відмінності (мал. 11.7). Жіноча фігура має коротші верхні та нижні кінцівки, ширшу тазову зону, вузькі плечі, коротші кисті рук і стопи, менш виражену лінію вилиць і щелеп. Для жіночої фігури характерні тонша талія, довга шия, похилі плечі. Верхній відділ грудної клітки вужчий, а грудна клітка в жінок коротша, живіт більше вигнутий уперед, а сідничні м’язи значно виступають назад. Усе тіло жінки має досить специфічні м’які обриси.

Чоловіча фігура відрізняється від жіночої вищим зростом і міцною будовою тіла, плечі, зазвичай, значно ширші за стегна, шия коротша та ширша. Але пропорційна будова фігури за модулями подібна до жіночої: натуральний зріст дорівнює 8-му модулю.

У бічному положенні краще підкреслено відносну довжину частин тіла, виразніші відмінності в нахилі тазу та посиленні поперекового прогину в жінок.

Зміни в пропорціях і будові людського тіла від народження до абсолютної фізичної сформованості виявляються в збільшенні розмірів тіла та всіх його частин, у різкій зміні співвідношень між різними частинами тіла. За весь період розвитку голова людини збільшується за висотою вдвічі, тулуб — утричі, руки — у чотири рази, ноги — майже вп’ятеро, шия — усемеро. Об’єм грудної клітки збільшується в три рази.

Пропорції дитячої фігури змінюються залежно від віку (мал. 11.8, с. 144). Наприклад, висота голови новонародженої дитини має співвідношення до висоти всього тіла як 1 до 4, довжина верхніх кінцівок становить 2/5, а нижніх — 1/3 від висоти фігури, пуп — середина фігури, живіт випуклий, і його обхват більший за обхват грудей, а ширина голови дорівнює ширині стегон.

У пропорціях тіла трирічної дитини модуль становить 1/5 її зросту, грудина стає ширшою, пуп так само ділить фігуру по висоті на дві рівні частини. Талія ще не визначена.

У семирічної дитини модуль становить 1/6 її зросту, а тулуб — 1/3 від загального зросту. Тіло дитини стає стрункішим, видовжуються верхні та нижні кінцівки.

У пропорціях тринадцятирічної дитини модуль становить 1/7 зросту. Кінцівки значно видовжуються, тулуб стає коротшим, плечі вужчими й окреслюються лінії талії.

Усі особливості розвитку фігури дитини різного віку наочно демонструють, що зміни пропорцій окремих частин тіла в процесі росту відбуваються нерівномірно. Тому їх варто враховувати під час зображення ескізів одягу для дітей різного віку.

Запитання та завдання

1. Що таке пропорційність фігури?

2. Визначте перелік пропорцій людського тіла.

3. Скільки існує пропорцій основних типів фігури?

4. Дайте характеристику основних типів фігури.

5. Які відмінності в пропорціях жіночої та чоловічої фігури вам відомі?

6. Від чого змінюються пропорції дитячої фігури?

7. Порівняйте особливості пропорцій фігури дитини різного віку.

 

 

Це матеріал з підручника "Практичне ескізування одягу" Горбатюк 2021

 
Попередня сторінка:  Види й особливості зображення елемент...
Наступна сторінка:   Послідовність виконання ескізу модел...^