Інформація про новину
  • Переглядів: 190
  • Дата: 26-05-2022, 17:41
26-05-2022, 17:41

6. Джерела знань про природу

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  5. Правила безпеки життєдіяльності під...
Наступна сторінка:   7. Інструменти природодослідника. Обла...

Пригадаймо, поміркуймо Що таке знання?

Навіщо потрібні знання людині?

Наполеглива праця науковців-природодослідників — важлива складова скарбниці знань для всього людства. Кожний учений / учена використовує здобутки своїх попередників. Дізнатися про них допомагають різноманітні довідкові видання — зібрання наукових фактів, відомостей і довідок на різні теми. Із-поміж них виділяють:

енциклопедії — об’єднують найістотніші відомості з усіх галузей знань чи якої-небудь однієї галузі, розміщені в алфавітному або тематичному порядку (мал. 6.1);

словники — книги, у яких в алфавітному або тематичному порядку подаються слова з тлумаченням, перекладом на іншу мову тощо (мал. 6.2);

довідники — видання, що містять короткі відомості стосовно окремих питань і понять;

атласи — укладені за певного системою і видані у формі альбоми чи книжки збірники географічних, історичних та інших карт;

визначники — книги, таблиці, у яких подаються визначення тварин, рослин тощо;

наукові й науково-популярні інтернет-ресурси.

Справжньою скарбницею тіл живої та неживої природи є природничі музеї та центри (музеї) науки (мал. 6.3).

Нині за потреби будь-хто, зокрема й ви та ваші однокласники / однокласниці, може ознайомитися з досягненнями природничих наук. Для цього слід звернутися до науково-популярної літератури природознавчого змісту. Це допоможе вам здобути вміння працювати з різними джерелами інформації.

Як працювати з енциклопедіями та словниками?

1. Підготуйте зошит чи окремі аркуші для записів найважливішої інформації, яка може вам знадобитися.

2. Слід записувати те, що стане вам у пригоді під час вашої роботи. Наприклад, про що необхідно буде розповідати, презентуючи своє повідомлення однокласникам / однокласницям у рамках проєктної роботи (мал. 6.4), занотовувати цікаві факти, висловлювання відомих людей тощо.

3. Між сторінками довідкового видання можна залишати паперові закладки, але в жодному разі не варто малювати на сторінках книги чи робити позначок.

4. Може статися, що в процесі роботи над довідковим виданням ви зустрічатимете незнайомі вам наукові терміни (назви понять чи явищ). У такому разі слід їх виписувати, а потім звертатися до тлумачних та інших словників. Бажано мати окремий зошит для словникової роботи. Такий посібни-чок буде добрим помічником під час подальшого навчання.

ІНТерНеТ ЯК ДЖереДо ПрИроднИчИ* Знань

Із винайденням комп’ютера значно розширилися можливості пошуку інформації. Нині для отримання необхідних природничих знань користуються послугами всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет. За її допомогою можна за лічені хвилини здобути будь-яку інформацію: текстову, відеоін-формацію, звукову, картографічну.

Опорні точки. Додаткові видання — енциклопедії, довідники, наукові та науково-популярні інтернет-ресурси тощо — це зібрання наукових фактів, відомостей і довідок на різні теми.

Запитання для повторення

1. Які книги відносять до довідкових видань?

2. Що таке енциклопедія? Довідник? Словник?

3. Візьміть будь-яке довідкове видання й охарактеризуйте його. Чим це видання може бути корисним людині? Вашим одноліткам? Особисто вам? Поміркуйте над цим.

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  5. Правила безпеки життєдіяльності під...
Наступна сторінка:   7. Інструменти природодослідника. Обла...^