Інформація про новину
  • Переглядів: 546
  • Дата: 26-05-2022, 17:42
26-05-2022, 17:42

7. Інструменти природодослідника. Обладнання

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  6. Джерела знань про природу
Наступна сторінка:   8. Тіла природні й рукотворні, живої і н...

Пригадаймо, поміркуймо

Яким обладнанням ви користуєтеся під час навчання? Поміркуйте, які предмети з-поміж цього обладнання можна використати для вивчення світу навколо.

Інструментами, якими користуються природодослідник / природодослідниця, є обладнання, куди входять прилади, моделі, інструменти, пристрої, механізми тощо, та методи, про які йшлося в попередніх параграфах.

Зупинімося детальніше на обладнанні. Як правило, ідеться про три групи:

вимірювальні прилади збільшувальні прилади лабораторне обладнання

У дослідженнях природи часто вимірюють лінійні розміри тіл, відстані між ними, масу або об’єм, температуру або час. Для цього застосовують різноманітне вимірювальне обладнання: термометри, сантиметрові стрічки, терези, секундоміри тощо (мал. 7.1). Варто зазначити, що існують різноманітні за-стосунки в сучасних гаджетах, та й самі гаджети, за допомогою

яких також можна робити низку вимірювальних експериментів. Скажімо, вимірювати пульс чи тиск у людини, кількість кроків, відстань, яку пройшли господар / господарка гаджету, та інші параметри.

Мікросвіт та інші об’єкти дуже малих розмірів вивчають за допомогою збільшувальних приладів — різноманітних мікроскопів (оптичних, електронних тощо). А віддалені від природознавця / природознавиці тіла природи розглядають за допомогою біноклів або зорових труб. Аби спостерігати за небесними тілами та процесами, що відбуваються в далекому космосі, використовують телескопи.

Ознайомитися з лабораторним обладнанням можна, скажімо, під час екскурсії до шкільного кабінету хімії. У спеціальних шафах розставлені колби, піпетки, лабораторні терези, пробірки, моделі речовин тощо. Ці лабораторні зразки використовують під час проведення лабораторних дослідів та практичних робіт.

Опорні точки. Інструментами, якими користуються природодослідник / природодослідниця, є обладнання та методи. Прилади, моделі, інструменти, пристрої, механізми тощо — це все є зразки різноманітного обладнання.

Запитання для повторення

1. Які види обладнання ви знаєте?

2. Коли використовується збільшувальне приладдя?

3. Чому сучасні гаджети можна вважати вимірювальним обладнанням?

4. Робота в групі. Проведіть екскурсію в кабінет хімії, біології або фізики / астрономії й ознайомтеся з наявним лабораторним обладнанням. Чи є моделі з-поміж цього обладнання? Що вони демонструють? Залучіть до роботи старшокласників чи старшокласниць, які розкажуть вам про використання на уроках цих моделей.

 

Моя практична діяльність до ТемИ 1

Розгляньте малюнок і поясніть, яку роль, позитивну чи негативну, відіграє людина в житті природи.

2

Поясніть, чи можна зображені прилади використовувати для дослідження природи. У який спосіб?

3

Вода — звична для нас речовина. А ось академік І. В. Пе-трянов-Соколов свою книгу про воду назвав «Найнезви-чайніша речовина у світі». А «Цікава фізіологія», яку написав доктор біологічних наук Б. Ф. Сєргєєв, починається з розділу про воду — «Речовина, яка створила нашу планету». Поясніть, чому науковці так назвали свої праці.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

«Планування і проведення спостереження об'єктів природи та експерименту»

Розгляньте проєкти приміщень з елементами фітодизайну (використання рослин у дизайні приміщень) та живим куточком (акваріумом).

Запропонуйте й запишіть план спостереження за елементами живої природи.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

«Планування і проведення експерименту “Розчинення цукру чи солі у воді"»

Потрібно дотримуватися правил безпеки під час проведення дослідницької чи експериментальної роботи!

У початковій школі ви вже досліджували розчинність речовин у холодній і теплій воді. Проведіть експеримент. У перший стакан об’ємом 50 мл налийте холодної води, а в другий такого ж об’єму — теплої. Порівняйте розчинність запропонованих речовин. Результати занесіть у таблицю.

Потім підігрійте за допомогою дорослих стакан із холодною водою та порівняйте розчинність речовин. Результати експериментів опишіть у коротких висновках.

Речовина та її кількість

Холодна вода

Тепла вода

1 ложка крейди

   

2 ложки крейди

   

3 ложки крейди

   

Висновок:

1 ложка кухонної солі

   

2 ложки кухонної солі

   

3 ложки кухонної солі

   

Висновок:

1 ложка крохмалю

   

2 ложки крохмалю

   

3 ложки крохмалю

   

Висновок:

1 ложка цукру

   

2 ложки цукру

   

3 ложки цукру

   

Висновок:

1 ложка олії

   

2 ложки олії

   

3 ложки олії

   

Висновок:

Підбийте підсумки дослідження і дайте відповіді на запитання.

1. Як упливає температура на розчинність речовин? На які саме?

2. Як ви вважаєте, чому різні речовини в однакових умовах поводять себе по-різному? Поясніть свою думку.

6

Знайдіть у додаткових джерелах інформації (енциклопедіях, інтернет-ресурсах тощо) відомості про видатних природознавців / природознавиць та напишіть есе, створіть презентацію чи виконайте мініпроєкт «Українські дослідник / дослідниця природи, які змінили світ».

Опишіть, до чого призведе недотримання правил безпеки під час проведення експериментів.

Школярки голосно обговорюють класні новини, коли вчитель пояснює правила безпеки під час проведення хімічних дослідів

Учень та учениця вирішили провести власний експеримент із хімічними речовинами, допоки вчителька відволіклася на пояснення матеріалу іншим п’ятикласникам і п’ятикласницям.

«Не біда! Тільки нікому не кажи», — попросив один учень іншого, коли під час лабораторної роботи з біології розбилося предметне скельце

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

«Ознайомлення З джерелами інформації природничого напряму»

Завдання 1. Ознайомтеся зі змістом різних довідкових видань: енциклопедії, довідника, визначника чи наукового інтернет-пор-талу. Дізнайтеся, хто їх створював. Прочитайте стислий опис про це видання, який, як правило, розміщений на перших сторінках друкованих видань чи на головній сторінці інтернет-ресурсу.

Завдання 2. Знайдіть у цих довідкових виданнях тлумачення запропонованого вчителем / учителькою або однокласником / однокласницею наукового терміна, поняття або явища. Обговоріть цю інформацію в групі або парі.

 

З'ясуйте, якими вимірювальними приладами користуються у вашому домі. Підготуйте мапу думок про те, чи потрібні ці вимірювальні прилади в родині і чи можна без них обійтися.

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  6. Джерела знань про природу
Наступна сторінка:   8. Тіла природні й рукотворні, живої і н...^