Інформація про новину
  • Переглядів: 208
  • Дата: 26-05-2022, 17:43
26-05-2022, 17:43

9. Дослідження фізичних властивостей речовин. Властивості повітря і ВодИ

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  8. Тіла природні й рукотворні, живої і н...
Наступна сторінка:   10. Частинки, із яких складаються речов...

Пригадаймо, поміркуймо

Пригадайте, що ви знаєте про повітря з курсу

«Я досліджую світ».

Як ви можете довести наявність повітря?

Ви вже знаєте, що будь-який предмет складається з однієї або кількох речовин. У природі речовини можуть перебувати в таких станах: твердому, рідкому й газоподібному. Ці стани називаються агрегатними. На малюнку 9.1, а показано агрегатні стани води у природі та їхню залежність від температури (мал. 9.1, б).

Вода — безбарвна рідина. Кольору їй надають речовини або тіла, які в ній перебувають. Вода, що практично не містить домішок та не проводить електричний струм, називається дистильованою. На малюнку 9.2 на с. 36 ви можете побачити, як змінюється колір води в різних природних ситуаціях.

Вода є основною речовиною водної оболонки нашої планети — гідросфери. А повітря як суміш газів є основним компонентом газової оболонки планети — атмосфери. Повітря складається з великої кількості речовин (азоту, кисню, вуглекислого газу, аргону та інших речовин), тобто це суміш газів. На малюнку 9.3 показано вміст основних компонентів повітря.

Без сумніву, повітря потрібне всім живим організмам (рослинам і тваринам). Склад повітря може змінюватися залежно від висоти. Так, наприклад, коли людина піднімається високо в гори або перебуває в літаку, часом їй важко дихати. Такий стан називається кисневим голодуванням.

Без води й повітря життя на планеті Земля неможливе.

Тому вони потребують охорони й екологічно свідомого використання (мал. 9.4).

Опорні точки. У природі існує три агрегатні стани: твердий, рідкий і газоподібний. Вода — основний компонент гідросфери, повітря — атмосфери.

Запитання для повторення

1. Які агрегатні стани речовин ви знаєте?

2. Наведіть приклади речовин, які вас оточують, і назвіть їхні агрегатні стани.

3. Чому будь-яка жива істота не може прожити без повітря та води?

4. Робота в парі. Якщо людина економить воду, не користується пластиковими пакетами, не викидає бездумно непотрібні ліки в унітаз, чи допомагає вона планеті в цілому? Обґрунтуйте свою думку. Чи вважаєте ви себе екологічно свідомою / свідомим? Чому?

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  8. Тіла природні й рукотворні, живої і н...
Наступна сторінка:   10. Частинки, із яких складаються речов...^