Інформація про новину
  • Переглядів: 200
  • Дата: 26-05-2022, 17:44
26-05-2022, 17:44

10. Частинки, із яких складаються речовини. Матеріали. Рух частинок речовини

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  9. Дослідження фізичних властивостей р...
Наступна сторінка:   11. Розчини в природі і побуті. Дифузія. ...

Пригадаймо, поміркуймо Що таке тіло? Наведіть приклади.

Що таке речовина? Наведіть приклади. Які ви знаєте агрегатні стани речовин?

На попередніх заняттях ви дізналися, що будь-який предмет, який нас оточує, є тілом, і він складається з речовин. Тоді ж із чого складається речовина?

Більшість речовин складаються з молекул. Молекула — це найменша частинка речовини, що зберігає хімічні властивості цієї речовини. Своєю чергою, кожна молекула складається з атомів. Атом — це найменша хімічно неподільна частинка речовини. На малюнку 10.1 зображена краплина води, її молекули та атоми, із яких вона складається.

Залежно від агрегатного стану тіла, молекули всередині цього тіла можуть перебувати на різних відстанях. Так, у твердому стані молекули перебувають дуже близько одна від одної,

і вони майже не рухаються. У рідкому стані відстань між молекулами збільшується. У газоподібному кожна молекула перебуває на великій відстані одна від одної, а всередині газу або пари молекули можуть рухатися достатньо інтенсивно (мал. 10.2).

Для виготовлення будь-якого виробу потрібні матеріали. Тож для того, щоб виготовити скляний вазон, необхідне скло, а для виготовлення столу — деревина. Матеріал — це те, із чого виготовляється будь-яке тіло.

Опорні точки. Кожне тіло складається з речовин, більшість речовин складається з молекул, а молекули — з атомів. Залежно від агрегатного стану речовини, молекули можуть перебувати на різній відстані одна від одної.

Запитання для повторення

1. Що таке речовина? Наведіть приклади різних речовин.

2. Що таке молекула? Атом?

3. Як рухаються молекули в різних агрегатних станах?

4. Робота в групі. Намалюйте навчальний плакат на тему «Агрегатні стани речовин» і презентуйте його в класі. Як ви вважаєте, чи допоможе цей плакат краще засвоїти матеріал щодо агрегатних станів? У чому його переваги?

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  9. Дослідження фізичних властивостей р...
Наступна сторінка:   11. Розчини в природі і побуті. Дифузія. ...^