Інформація про новину
  • Переглядів: 274
  • Дата: 26-05-2022, 17:47
26-05-2022, 17:47

14. Теплові явища. Нагрівання й охолодження тіл. Зміни агрегатного стану речовини (на прикладі води)

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  13. Механічні явища. Рух. Залежність рух...
Наступна сторінка:   15. Звукові явища. Звук: джерела і прийм...

Пригадаймо, поміркуймо

Пригадайте, чим хімічні явища відрізняються від фізичних. Наведіть приклади фізичних явищ.

Слова тепло / холод, світло / темно ми неодмінно пов’язуємо із Сонцем. Адже Сонце — найбільше джерело тепла і світла для всього живого на Землі. Наш організм чудово реагує на дію тепла або холоду, тож наше тіло може стати хорошим об’єктом для дослідження. Наприклад, зануривши руки у воду, температура якої нижча за температуру нашого тіла, ми відчуваємо прохолоду. А коли вода гаряча, ми відсмикуємо руку.

Джерела тепла можна поділити на природні (сонячне тепло, термальні води (мал. 14.1), теплі течії, енергія Землі) та штучні (спалювання дров, вугілля, торфу, нафти, газу).

Явища, пов’язані з нагріванням і охолодженням тіл, називають тепловими явищами. Випаровування води, пароутворення, плавлення, кипіння — це приклади теплових природних явищ (мал. 14.2 на с. 50).

Різні джерела тепла здатні по-різному нагрівати тіла. Ступінь нагрівання тіл або речовин називається температурою.

Як вам відомо, усі речовини складаються з найдрібніших частинок — молекул і атомів. У різних агрегатних станах речовин відстань між цими частинками різниться. Теплові

явища пов’язані саме зі зміною швидкості руху цих частинок. Чим швидше вони рухаються, тим вищою є температура тіла, і навпаки.

Частіше за все температура вимірюється у градусах Цельсія (так звали відомого швейцарського науковця, який запропонував цю шкалу для вимірювання температури). Для позначення одиниці здавна застосовується символ °C.

Нині ми в градусах Цельсія вимірюємо температуру води, повітря за вікном, а також температуру нашого тіла. Для цього застосовуються різні термометри (або градусники) — прилади для вимірювання температури.

Опорні точки. Явища, пов'язані з нагріванням і охолодженням тіл, називають тепловими явищами. Ступінь нагрівання тіл або речовин називається температурою. Частіше за все температура вимірюється у градусах Цельсія за допомогою спеціальних приладів — термометрів.

Запитання для повторення

1. Які явища називаються тепловими?

2. Наведіть приклади природних та штучних джерел тепла.

3. Що таке температура?

4. Для чого використовуються термометри?

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  13. Механічні явища. Рух. Залежність рух...
Наступна сторінка:   15. Звукові явища. Звук: джерела і прийм...^