Інформація про новину
  • Переглядів: 407
  • Дата: 26-05-2022, 17:49
26-05-2022, 17:49

17. Поняття сили та енергії. Пристрої для перетворення сили (прості механізми)

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  16. Світло: джерела поширення. Способи о...
Наступна сторінка:   18. Будова Земної кулі та методи її вивч...

Пригадаймо, поміркуймо Пригадайте методи вивчення природи.

У природі існує величезна кількість взаємодій, які відбуваються під дією різних сил. Під поняттям «сила» розуміють механічну силу — як фізичну величину, а також силу людини — як фізичну якість.

Коли йдеться про силу людини, мається на увазі її здатність долати зовнішній опір або перешкоджати його дії за допомогою м’язових напружень, наприклад, під час переміщення тіла. Характер силових зусиль залежить від маси, яка переміщується, та від швидкості її переміщення. Збільшуючи масу тіла, яка переміщується у просторі, ми тим самим збільшуємо величину силових зусиль (наприклад, підняття штанги (мал. 17.1) вимагає більшої сили, ніж підняття стільця).

Але як сила пов’язана з енергією? Енергія — це здатність якогось тіла виконувати певну роботу (як-от підняття штанги) або бути джерелом тієї сили, що виконуватиме роботу. У цьому випадку ми говоримо про те, що тіло або система частково втрачають енергію на виконання певних дій, спрямованих на інші тіла чи предмети.

Коли тіло змінює своє розташування відносно інших тіл, ми говоримо, що тіло рухається. Отже, рух — це зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі з часом.

На всі тіла, і на нас самих, постійно діє сила тяжіння. Це сила, із якою до себе притягує Земля.

Сила тяжіння відіграє дуже важливу роль для життя на Землі. Саме завдяки цій силі Земля має атмосферу, відбуваються припливи чи відпливи в океанах, у людей і деяких тварин міцні скелети.

Під час взаємодії тіл виникає сила тертя, яка перешкоджає переміщенню одного тіла відносно іншого. До прикладу, вам треба зрушити з місця крісло (мал. 17.2). У цьому разі сила тертя виникає між підлогою і ніжками крісла.

Тому перемістити крісло виявляється не так просто.

Людина у процесі свого розвитку придумала низку простих механізмів, за допомогою яких вона може піднімати й переміщувати тіла (як, власне, й наше крісло). Прості механізми — це пристрої, які дозволяють виконувати роботу, докладаючи невеликих зусиль та змінюючи напрямок дії сили на зручний для людини. Наприклад, такий пристрій, як блок (колесо, що обертається навколо своєї осі і має жолобок для мотузки чи каната), дає можливість регулювати силу під час підйому важкої бочки (мал. 17.3). А, використовуючи важіль, ми маємо змогу підняти вантаж, набагато важчий за нас самих. Головне — знайти точку опори.

Основні прості механізми подаються на мал. 17.4 на с. 58.

Як ми бачимо на малюнках, прості механізми — це певні знаряддя праці. За їхньою допомогою люди навчилися будувати піраміди, церкви та інші споруди, переміщувати великі й важкі предмети, такі як кам’яні брили, дерев’яні колоди і стовпи.

Різні прості механізми по-різному використовуються. Навіть у наш час, коли панують високі технології. Скажімо, принцип коловороту все ще застосовують для піднімання води в сільських колодязях України (мал. 17.5). А за допомогою похилої площини котять або пересувають важкі вантажі на будівництвах.

Опорні точки. Рух — це зміна положення кого- чи чого-небудь у процесі переміщення, коливання, обертання тощо. Під час взаємодії тіл виникає сила тертя.

Сила тяжіння — це сила, із якою Земля притягує до себе будь-яке тіло. Прості механізми — це пристрої, які дозволяють виконувати роботу, докладаючи невеликих зусиль та змінюючи напрямок дії сили на зручний для людини.

Запитання для повторення

1. Що таке рух?

2. Коли виникає сила тертя? Наведіть приклади.

3. Які ви знаєте прості механізми?

4. Де можна застосувати прості механізми в повсякденні?

Моя практична діяльність до ТемИ 2

Робота в парі. Розгляньте зображення тіл природи та рукотворні тіла. Один / одна з вас назве номери тих зображень, що належать до тіл природи, а інший / інша — номери тих, що є рукотворними тілами. Оцініть знання свого партнера / своєї партнерки щодо роботи в парі.

-✓ >

Розгляньте малюнок. Зверніть увагу на розташування частинок у речовинах. Назвіть, які агрегатні стани зображені на малюнку.

з

Поясніть із погляду науки смисл вислову «носити воду в решеті».

4

У повсякденному житті ми іноді не помічаємо деяких фізичних явищ. Наприклад, хтось відкрив флакон із парфумами, і ми, навіть перебуваючи на великій відстані від парфумів, відчуємо цей запах. Піднімаючись сходами до своєї квартири, ми можемо відчути запах смажених пиріжків. Ми опускаємо в склянку з гарячою водою пакетик із чаєм і навіть не помічаємо, як заварка забарвлює воду в чашці.

Дайте відповіді на запитання.

Яке фізичне явище об’єднує всі приклади, наведені вище?

Поясніть причини його виникнення.

Розв'яжіть задачу. 1953 року конструкторами Харківського заводу транспортного машинобудування (нині завод імені В. О. Малишева) було спроєктовано вантажний тепловоз ТЕ 3. Він розвивав максимальну швидкість до 100 км/год. Скільки часу потрібно було такому тепловозу, щоб проїхати з Харкова до Києва, якщо він їхав із середньою швидкістю 57 км/год? Відстань між цими містами становить 456 км.

6

Ігор грав у настільний теніс разом зі своєю однокласницею Вікою. В одній із подач кулька сильно вдарилась об стіл, у результаті чого деформувалась. Удома Ігор вирішив виправити деформовану кульку й опустив її в склянку з гарячою водою.

Чому хлопчик для вирішення проблеми взяв саме гарячу воду, а не холодну?

Чи змінилась відстань між молекулами повітря, що містяться в кульці, коли її опустили в гарячу воду?

Розв'яжіть задачу. Відстань між домом і школою становить 720 м. Марина рухається зі швидкістю 30 м/хв. Скільки всього часу витрачає дівчинка, щоб дійти до школи, а після уроків повернутися додому?

*

Батько звертається до доньки, яка виконує творчу роботу й при цьому слухає гучну музику. «Доню, тобі не заважає така чутна музика? Ти ж оглухнеш!». На це дівчинка відповідає: «Дякую, тату, я вже поїла!».

Що сталося з дівчинкою? Що спричинило втрату нею слуху? Як варто дбати про свій слух?

9

Експеримент

«Дослідження роді ПоВІТря В Поширенні ЗВуКу»

Потрібно дотримуватися правил безпеки під час проведення дослідницької чи експериментальної роботи!

Дослід 1

Дослідіть роль повітря в поширенні звуку. Для цього вам знадобляться будильник та дві пластмасові посудини. Вони мають бути більшими за будильник, однак повинні накладатися одна на одну. При цьому між їхніми стінками має залишатися простір.

Завдання 1. Увімкніть будильник і послухайте, як він дзвенить. Визначте, на якій найбільшій від нього відстані ви чуєте звук.

Завдання 2. Обережно накрийте будильник однією посудиною. Повторіть спостереження і зафіксуйте максимальну відстань, на якій чути дзвін будильника. Чи змінилося його звучання?

Завдання 3. Не знімаючи першої посудини, накрийте будильник іще однією посудиною. Чи змінилося тепер звучання будильника?

Завдання 4. Поміркуйте, чому звучання будильника змінювалося, і спробуйте пояснити причину помічених змін.

10

Робота в парі або групі.

Дослід 2

Візьміть келихи і налийте в них трохи води. Змочіть у воді вказівний палець і коловими рухами проведіть, не сильно притискаючи, по вінцю келихів. Через певний час ви почуєте, що від келиха лине звук. Поясніть, чому виникає звук.

11

Прочитайте уривок із поеми «Княжна» Тараса Шевченка і дайте відповіді на запитання.

Назвіть оптичні явища, про які йдеться в уривку.

У додаткових джерелах знайдіть інформацію про основні кольори веселки, а також про те, як називається сукупність цих кольорів.

Наведіть приклади, де ще можна спостерігати веселку.

12

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

Природа надала людині прекрасний оптичний інструмент — око. На внутрішній поверхні ока утворюється оптичне зображення. Воно сприймається людиною як зоровий образ. Але можливості ока обмежені. Очі бачать тільки ті предмети, які розташовані безпосередньо перед ними на порівняно близькій відстані, і не можуть розрізнити окремих деталей далеко розташованих предметів. Око не бачить у темряві.

Оптичні прилади, створені людиною, надзвичайно розширили можливості бачити світ. Деякі з них дають змогу спостерігати за процесами, колись недоступними для людства. Ці прилади застосовуються в побуті, різних галузях науки і техніки, використовуються для дослідження далеких об’єктів тощо.

Використовуючи додаткові джерела інформації, назвіть науки, у яких використовують оптичні прилади, та вкажіть назви цих приладів.

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  16. Світло: джерела поширення. Способи о...
Наступна сторінка:   18. Будова Земної кулі та методи її вивч...^