Інформація про новину
  • Переглядів: 164
  • Дата: 27-05-2022, 05:39
27-05-2022, 05:39

50. Навколишнє середовище — джерело життєвоважливих для людини ресурсів

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  49. Розвиток і зміцнення опорно-рухової...
Наступна сторінка:   51. Пристосування людини до навколишнь...

Пригадаймо, поміркуймо Що таке середовище існування?

Які чинники середовища ви знаєте?

Як середовище існування впливає на організми, які в ньому живуть?

Ви вже знайомились із поняттям «середовище існування». І знаєте, що будь-які живі чи неживі його компоненти значною мірою впливають на його мешканців. Для людини ж середовищем існування є наземно-повітряне. Його ми ще можемо називати навколишнім середовищем, або довкіллям. Адже до його складу входить усе, що оточує нас. Розгляньмо основні чинники живої та неживої природи, які впливають на людину.

Основними складовими довкілля є повітря, вода та ґрунт. Забруднене повітря провокує в людини безліч захворювань дихальної системи та погіршує якість життя (мал. 50.1). Тому людина намагається покращувати якість повітря всіма можливими методами: насадженням дерев, конструюванням очисних фільтрів, побудовою сміттєпереробних заводів.

Вода також є важливим чинником існування не лише людини, а й усіх живих організмів (мал. 50.2). У деяких областях України спостерігається значний дефіцит води належної якості. Найбільше ця проблема стосується областей, розташованих на Півдні України: Миколаївської, Запорізької, Одеської, а ще — Дніпропетровської. Проте і в інших областях України проблема забруднення води стоїть гостро.

Одним із найнебезпечніших забруднювачів води є пестициди — речовини, які використовують на полях для покращення якості врожаїв. Просочуючись через верхні шари ґрунту, вони потрапляють до підземних вод, а потім і в річки та озера. Спожиті з водою пестициди накопичуються в організмах тварин та людини й уражають нервову систему, провокують отруєння, алергічні реакції та навіть можуть спричинити смерть. Аби зменшити кількість пестицидів у воді та ґрунті, людині слід обдумано вести господарську діяльність

Земля з давніх історичних епох мала для українців особливе значення. У народі казали: «Білий хліб росте з чорної землі». Плодючі поля дозволяли вирощувати пшеницю та жито — продукти, із яких випікався хліб. Окрім того, підземні ходи та печери захищали наших предків у період загарбницьких війн та суперечок.

Сьогодні ґрунти є також важливим чинником, що впливає на людину. Від їхньої родючості залежить якість та кількість харчових продуктів людини й багатьох інших істот. Із надр земної кори людина видобуває корисні копалини, що служать паливом для наших домівок, сировиною для будівництва та навіть харчовими продуктами, як-от кухонна сіль. Слід пам’ятати, що запаси корисних копалин із часом зменшуються. А для того, щоб утворилися нові, потрібно тисячі років. Саме тому доцільним для людини є пошук альтернативних джерел енергії та палива. Так, наприклад, замість використання дорогого газу для обігріву домівок останнім

часом в Україні починають використовувати енергію сонячних батарей. Ці нескладні пристрої здатні перетворювати сонячне світло та забезпечувати всі енергетичні потреби людини.

Діяльність людини значною мірою негативно впливає на довкілля (мал. 50.3). Найчастіше нераціональне використання природних ресурсів, вирубка лісів, неконтрольована господарська діяльність призводять до знищення цілих угрупувань організмів. Такі зміни навколишнього середовища є причиною глобальних світових проблем. До таких належать: дефіцит питної води, забруднення повітря та вод Світового океану, зміни клімату та як наслідок — глобальне потепління, що призводить до танення льодовиків, тощо.

Людині потрібно навчитися жити в гармонії з природою. А для цього перші кроки з вирішення світових проблем ми повинні робити негайно.

А що робите ви для того, щоб зберегти навколишнє середовище та врятувати планету від забруднення?

Опорні точки. Основними складовими довкілля є повітря, вода та земля. Діяльність людини значною мірою негативно впливає на довкілля. Зміни навколишнього середовища призводять до формування глобальних проблем людства.

Запитання для повторення

1. Що таке довкілля?

2. Яким чином воно впливає життя та здоров’я людини?

3. Наведіть приклади негативного впливу людини на навколишнє середовише. Опишіть в есе, як можна уникнути цих наслідків.

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  49. Розвиток і зміцнення опорно-рухової...
Наступна сторінка:   51. Пристосування людини до навколишнь...^