Інформація про новину
  • Переглядів: 195
  • Дата: 27-05-2022, 05:40
27-05-2022, 05:40

51. Пристосування людини до навколишнього середовища

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  50. Навколишнє середовище — джерело жи...
Наступна сторінка:   52. Здоровий спосіб життя. Вода як чинни...

Пригадаймо, поміркуймо Що таке природа?

Чим навколишнє середовище відрізняється від природи?

Як ми знаємо, людина живе в оточенні тіл природи, які вона постійно використовує, об’єднує, модифікує. Первісна людина це робила для того, щоб захиститись від загроз (полювання на диких тварин — використання зброї, життя в печері та її облаштування — створення комфортних умов для життя, малюнки на скелях — перша писемність, шкіра тварин — перша тканина тощо) (мал. 51.1 на с. 192).

Протягом століть, під час еволюції, людина, як і навколишній світ навколо неї, розвивались, модернізувались, а відповідно, відкривались нові речовини, створювались нові матеріали, виготовлялись нові вироби, технології (мал. 51.2 на с. 192).

Так, наприклад, у кам’яний період людина як зброю використовувала каміння (мал. 51.3 на с. 192), а в залізний — уже залізо (мал. 51.4 на с. 192).

Процес, коли будь-яка жива істота пристосовується до умов навколишнього середовища, яке виробилось у період еволюційного розвитку, називається адаптацією.

Адаптація допомогла людині переносити значні зміни в навколишньому середовищі, перебудувати фізіологічні функції, поведінку відповідно до змін тощо.

Адаптація буває кількох видів: структурна, фізіологічна, адаптація поведінки. Структурні адаптації — це спеціальні частини організму, що допомагають йому виживати в природних умовах. Наприклад, колір шкіри, форма тіла, видозміни покривів тіла тощо. Адаптації поведінки — це відозміни по-ведінкових реакцій організму у відповідь на зміни в оточенні. Фізіологічні адаптації — це системи всередині організму, що дозволяють виконувати деякі біохімічні або фізіологічні процеси. Наприклад, підтримання температури тіла, нейтралізація токсинів під час травлення.

Пристосування до холоду — найбільш складний вид кліматичної адаптації людини. Адаптації до жари в нас вироб-

лені краще, ніж до холоду, бо наші предки жили в умовах теплого клімату, і в процесі еволюції відбувалася адаптація до тепла.

Людина, як і інші види живих організмів, здатна адаптуватися, тобто пристосовуватися до умов навколишнього середовища.

Адаптація людини до нових природних і виробничих умов — це сукупність соціально-біологічних властивостей і особливостей, необхідних для стійкого існування організму в конкретному екологічному середовищі.

Людство — лише незначна частина біосфери, а людина є лише одним із видів органічного життя — Homo sapiens.

Людина протягом століть прагнула не пристосуватися до природного середовища, а зробити його зручним для свого існування.

Тепер усім зрозуміло, що будь-яка діяльність людини впливає на навколишнє середовище, а погіршення стану біосфери небезпечне для всіх живих істот і насамперед для самої людини.

Опорні точки. Процес, коли будь-яка жива істота пристосовується до умов навколишнього середовища, яке виробилось у період еволюційного розвитку, називається адаптацією. Існує велика різниця між адаптацією та зовнішньо схожою на неї акліматизацією.

Запитання для повторення

1. Що таке адаптація?

2. Назвіть приклади адаптацій, які ви знаєте.

3. Чим акліматизація відрізняється від адаптації?

4. Поміркуйте, як людина впливає на біосферу. Чому її діяльність може погіршувати стан біосфери?

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  50. Навколишнє середовище — джерело жи...
Наступна сторінка:   52. Здоровий спосіб життя. Вода як чинни...^